A Háttér Társaság kilobbizta: Nem lehet kizárni a buzikat az örökbefogadásból

Kilobbizta a Háttér Társaság, hogy jogellenesnek számítson nemi identitás alapján kiszűrni az örökbefogadásra váró szülőket. Felháborító, hogy ekkora erővel rendelkezik ez a külföldről finanszírozott nemzetbiztonsági kockázatot jelentő LMBTQP szervezet Magyarországon, amit ideális esetben már rég betiltottak volna.

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel
és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

A Fővárosi Törvényszék megsemmisítette a gyámhatóság elutasító határozatát és új eljárásra kötelezte a gyámhatóságot egy buzeráns kérelmező ügyében, akinek örökbefogadásra való alkalmasságát a hatóság elutasította. Az ítélet hangsúlyozza: a gyámhatóság nem veheti át a jogalkotó szerepét, nem hivatkozhat a jogszabályban nem szereplő kizárási okra (a kérelmező szexuális irányultságára), és köteles egyéniesített vizsgálatot lefolytatni.

A Háttér Társaság által képviselt buzi hat éve él bejegyzett élettársi kapcsolatban párjával. Mivel a magyar jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy azonos nemű párként közösen fogadjanak örökbe gyermeket, 2023 februárjában egyedüli örökbefogadásra jelentkezett, de párja az eljárásban mindvégig részt vett.

A gyámhatóság ezek után 2024 januárjában megállapította, hogy a kérelmező nem alkalmas az örökbefogadásra. A határozat nem azonosít semmilyen olyan konkrét kizáró okot, amely indokolná az elutasítást. Az alkalmasság szempontjából kiemelt hangsúlyt kapott a kérelmező szexuális irányultsága: a gyámhatóság figyelembe vette, hogy a mostohaszülők aberrációja miatt a gyermek optimális lelki, erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődéséhez megfelelő környezet nincs meg. Érvelése alátámasztásául a gyámhatóság az Alaptörvényre hivatkozik, és külön megjegyzi: a kérelmező esetében „hiányozna az anyai minta”. Ezenkívül a gyermek szempontjából kockázatot jelent a társadalom reakciója a kérelmező szexuális irányultságára.

A bírósági felülvizsgálat során a lobbista Háttér Társaság elsősorban azzal érvelt, hogy a gyámhatóság a szakmai következtetéseket mellőzve, kizárólag az OGYSZ véleményére alapozta a döntését, és csupán a szexuális irányultsága miatt zárta ki a kérelmezőt, ez pedig sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A gyámhatóság azzal védekezett, hogy az eljárásban neki a gyermek érdekeit kell nézni, így rá nem vonatkozik az egyenlő bánásmód követelménye. De sajnos az agyonérzékenyített Fővárosi Törvényszék ezt visszautasította, és azt állapította meg, hogy a gyámhatóság diszkriminatív módon járt el. Felháborító, hogy a Háttér Társaság lobbiereje olyan nagy, hogy akkor is érvényesíti az akaratát, ha a hivatalos szervekkel és az Alaptörvénnyel is szembemegy.

Elvi éllel állapította meg a bíróság azt is, hogy az alkalmasságról egyéniesített (a személy egyedi körülményeit és élethelyzetét figyelembe vevő) vizsgálat alapján lehet csak dönteni, általános és állítólagos veszélyek nem igazolhatják az elutasítást. A gyámhatóság nem mérlegelhet az alkalmasság vizsgálatán túli szempontokat, és a TEGYESZ javaslatát csak alkalmatlanság esetén írhatja felül. Minden más esetben valóban jogalkotóként jár el, ez pedig jogellenes. Na ezért kellene tovább szigorítani a Gyermekvédelmi törvényt, hogy legyen fegyver a hatóságok kezében, amivel hatékonyan fel tudnak lépni a szivárványcsaládok terjedése ellen.

Az örökbefogadás szabályai 2021 márciusában változtak meg jelentősen. Azóta a nem házasságban élő örökbefogadásra jelentkezők csak külön miniszteri engedéllyel kaphatnak alkalmas minősítést. A hatáskörrel rendelkező minisztérium tájékoztatása esetén eddig a miniszter valamennyi felterjesztett kérelmet jóváhagyott. A Háttér Társaság lobbistái szerint az azonos nemű párkapcsolatban élők kérelmei el sem jutnak a miniszterhez, mert a helyi hatóságok lebeszélik az ilyen kérelmezőket a kérelem benyújtásáról, vagy – mint a jelen ügyben is történt – alkalmatlanságot megállapító döntést hoznak. Reméljük valóban így történik és a miniszter véletlenül sem engedélyezi deviánsoknak, hogy gyerekekre tegyék rá a kezüket. A Háttér Társaság több 2021 márciusa előtt és azt követően indult eljárásban nyújt jogi képviseletet, ezek közül a bíróság eddig minden esetben azt állapította meg, hogy a gyámhatóság elutasító döntése jogellenes volt. Na ilyen az, amikor érzékenyítve vannak a bírók…

Tovább bomlaszt a Háttér Társaság – Elérték, hogy a deviáns pároknak is járjon a GYED

Félnek a buzik az AIDS-től: Szociális kotonosztás Háttér Társaság módra

Ki jár megint az élen a jogszabályok kijátszásában? Hát persze, hogy a Háttér Társaság!

(Humen Online nyomán Szent Korona Rádió)