Régi Nagy Pátrónánkra emlékezik az októberi Duo Gladii

A szellemi ellenállás havilapjának októberi számában a Magyarok Nagyasszonya október 8-án tartandó ünnepe alkalmával Patrona Hungariæ előtt tisztelgünk. A lapszám kiemelt témája a közelmúltban elhunyt Furkó Kálmánra való emlékezés is, akiről számos kiváló harcművész osztja meg gondolatait, saját élményeit olvasóinkkal.

Szemelvények az októberi számból:

“A létesültek világában a moderneket megelőzően minden kor embere számára evidens módon, kézzelfogható realitásként mutatkozott meg az a jelenség, miszerint a magasabb rendű élőlények egy δυάς (dyas) részeként felfogható két nem valamelyikének reprezentánsai.” (Kolonits László)

“A modernitást, a technicizáltságot kell levetni! Okoskütyük nélkül, az erdő csendjét és a tűz ropogását hallgatva kell jól érezned magad! A bajtársiasságot, az elszántságot, az egyenes jellemet kell kimunkálni és megszilárdítani. A normális lett a valódi lázadó. A modern világ elleni lázadás a valós és legitim lázadás.” (Barcsa-Turner Gábor)

“Tartsunk gyakorta önvizsgálatot! Ismerjük fel gyengeségeinket, hiányosságainkat. Ne mentegetőzzünk, kibújva mindig a felelősség súlya alól, mindig kifogásokat és magyarázatokat keresve hibáinkra, mint egy puhatestű, hitvány csúszó-mászó jellem. Az erőslelkű ember egyenes és őszinte.” (Kónyi-Kiss Botond)

“A forradalmak korszakában átfogó támadás indult minden ellen, ami akár csak a „Männerbund” látszatát kelthette, vagyis támadás indult maga a politikai alapelv ellen, minden igazi tekintély alapelve ellen egészen az értékek és eszmék teljes felforgatásáig elmenően.” (Julius Evola)

“A legelső lövedékek egyike megsebesítette századparancsnokomat, egy másik, közvetlenül mögöttem megölte tiszthelyettesemet, s nemsokára egy újabb csapódott soraink kellős közepébe, huszonöt embert téve harcképtelenné.” (Paul von Hindenburg)

“Az Úr a nők helyét elsősorban az otthon és a család körében jelöli ki, és a férfiaknak szánja a vezető szerepet mind a családban, mind a társadalomban, ahogy az Egyházban is. A világi hatalom tekintetében is egyértelmű volt még a keresztény évszázadokban, hogy a férfiaké a vezető szerep. Az egyházi és világi patriarchátussal tulajdonképpen mindig forradalmi, baloldali, keresztényellenes erőknek voltak és vannak problémái.” (Gazella)

“Mária valósággal és tulajdonképpen Istenanya. Ezt szó szerint nem találjuk meg a Szentírásban, azonban tartalom szerint igen, hiszen a Szentírás Krisztust Istennek vallja, Máriát pedig Krisztus anyjának nevezi. Így Mária nemcsak egy ember anyja vagy Krisztus-anya, hanem Isten-anya.” (D. Fekete Balázs)

“Az őszirózsás forradalom okkal vált szégyenfolttá a magyar történelemben. Az ország akkori vezetésének, Károlyi Mihálynak és körének 1918-ban elévülhetetlen szerepe volt ugyanis az ország módszeres gyengítésében és széthullásában.” (Csarnai Márk)

“Másrészt az egyházi válság az oka, mivel a nyílt kommunista uralom idején a békepapság és a megalkuvó püspökkar miatt sokak szemében elveszítette hitelességét az Egyház egésze, miközben magában az Egyházban a szabadkőműves erők a hittisztaságban súlyos zavart keltettek a legmagasabb szintig hatóan.” (Szász Péter)

“Kemény edzéseket tartott, ezer gyötrelmen át fejlődtünk. Jóval többet követelt meg, mint amit hittem magamról, hogy képes vagyok elviselni. Fanyar humora volt, edzés közbeni aranymondásain a mai napig nevetünk (persze ott rezzenéstelen arccal bírtuk ki).” (Paál Gyula)

Kérjük, a [email protected] e-mail címre küldött levelében jelezze, amennyiben szeretne hozzájutni a folyóiratunkhoz! A felvidéki érdeklődők a [email protected] e-mail címre írjanak! Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! Az októberi szám megjelenése október közepe után várható. A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a támogatóinknak.

A 2021. októberi lapszám tartalma:

 • Kolonits László: Magna Mater. A női princípium megnyilvánulása az isteni szférában
 • Barcsa-Turner Gábor: A vármegyés minőség megszületéséről
 • Kónyi-Kiss Botond: A négy sarkalatos erényről. 3. A lelki erősségről
 • Julius Evola: A modern társadalom válsága (ford.: Brunner Balázs)
 • Paul von Hindenburg: A porosz-osztrák háború (1866) (ford.: Varázsló Macska)
 • Gazella: Nőként a nemzet szolgálatában
 • D. Fekete Balázs: Szűz Mária, a dogmatikának drága-gyöngy kompendiuma – a katolikus mariológia vázlata
 • Csarnai Márk: Egyenes út vezetett az őszirózsás forradalomtól Trianonig. A baloldal ámokfutása 1918-1919-ben
 • Szász Péter: Isten népe a magyar? Katolikus reflexió Magyarok Nagyasszonyának ünnepén
 • Forum Dextrum: Az ellentétek kibékítése önfeladáshoz vezet. A Forum Dextrum állásfoglalása Kassai és Gulyás beszélgetése kapcsán
 • In Memoriam Furkó Kálmán (Adámy István, Betyársereg Harcosa, Farkasok Kiképző, Farkas Zoltán, Paál Gyula)
 • Vármegyés krónika. 2021. augusztus – szeptember (Összeáll.: Molnár Máté)
 • Szellemi ajánló:
  Zene – Chopin, Frédéric: Prelude Op. 28, No. 15 (Petró Csaba)
  Könyv – Eperjessy Ernő: Az égig érő almafa. Őrtilosban gyűjtött népmesék (Éliás Tamás)
  Könyv – Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig (Magyar Sándor)
  Könyv – Perjés Antal Patrik O.C.D.: Emlékirataim. Magyarként a második világháborús közel-keleti és afrikai internálótáborban (Szücsi Frigyes)
  Könyv – L. Murányi László: Az első magyar szamuráj. Furkó Kálmán karateezredes (Barcsa-Turner Gábor)
  Film – Khemir, Nacer: Bab’Aziz – A sivatag hercege (Kónya Dorka)
  Film – Dy, Paolo: Ignác (Brunner Balázs)
(Duo Gladii)

Mihály arkangyal lángoló kardja mutatja az utat – Készül a szeptemberi Duo Gladii

Az augusztusi Duo Gladiiban Szent István királyunk előtt tisztelgünk

Jobboldali szemszögből az LMBTQP-lobbiról és a tradicionális férfi-nő szerepről – Új hónap, új Duo Gladii

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató)

Duo Gladii: Tradicionális jobboldali szellemben Trianonról

A májusi Duo Gladii a birodalmi ideát járja körül

A feltámadás hírével érkezik a húsvéti Duo Gladii

Gábriel arkangyal segedelmével érkezik a márciusi Duo Gladii

Kitörés tematikus számmal jelentkezik februárban a Duo Gladii

A véres kard felmutatása – Január közepén érkezik a Duo Gladii 2. száma

Csapás a modern világra – Indul a Duo Gladii, a szellemi ellenállás havilapja

Egy fogalom szimbolikája: Duo Gladii – Két Kard