Jobboldali szemszögből az LMBTQP-lobbiról és a tradicionális férfi-nő szerepről – Új hónap, új Duo Gladii

A szellemi ellenállás havilapjának júliusi száma tartalmát tekintve talán a legizgalmasabbra sikeredett az összes eleddig megjelent közül. Bár a lapszámot a Prájd-hónap alkalmából a gender-ideológiának és az LMBTQP-mozgalomnak szenteltük, a lap nem merül el az üres kriticizmusban, mivel számos írás foglalkozik a férfi-női szerepek megélésének normalitáshoz kötődő aspektusaival. A Prájd-számot mindenkinek olvasnia kell, aki hisz még az ember isteni eredetében, méltóságában, és akár szellemi szinten, akár az akcionalitás területén fel kívánja venni a harcot a nemiség viszonylatrendszerében megmutatkozó felforgató ideológiákkal!

Eltöltenél egy egész hetet hozzád hasonlókkal?
Eleged van a balliberális hétköznapokból?
Jelentkezz a Vármegyés Ifjúsági- és Gyerektáborba!
Már csak pár hely maradt.

Kolonits László tradicionális szerzők munkásságát felhasználva a szimbólumok megfordításáról értekezik a szivárvány magasztos jelképének kisajátításával kapcsolatban. Barcsa-Turner Gábor harcos hangvételű írása a Meseország mindenkié című botránykönyv kapcsán az LMBTQP-ideológia kártékonyságáról, és az ellene folytatott küzdelem szükségességéről alkot kompromisszumot nem tűrő véleményt. Kónyi-Kiss Botond új sorozatában a négy sarkalatos erényt veszi górcső alá, így jelen számban elsőként az okosság erényét tárja olvasóink elé.

Mivel a lapunk állandó célja, hogy a tradicionális férfieszmény fenntartásának fontosságát hirdesse, a hagyományos női szerepek felvillantása kissé háttérbe szorul. E szám keretében viszont több írásban is kitérünk ezekre. Király Dávid izgalmas tanulmánya a magyar néptáncban megnyilvánuló női szerepet hozza közel az olvasóhoz. Gazella, a Pro Christo blog szerzője arról értekezik, milyen módon élhetőek meg a keresztény tanítások a nők számára, és hogy vezet egy ilyen élet a teljesség érzéséhez. D. Fekete Balázs számos toposzt cáfolva ír a középkori nők, elsősorban az úrhölgyek életéről, olyan sorsokat felvillantva, mint Árpád-házi Szent Erzsébeté.

Természetesen a férfieszmények felmutatása sem maradhat ki jelen számból sem, Szabó László a huszár életmódban megnyilvánuló virtust vizsgálja történelmi dimenzióban.

Aradi László atya A “Keresztény Büszkeség Menete” című írásában a keresztény értékek melletti kiállásról és a devianciák elleni fellépés fontosságáról értekezik irodalmi léptékben is stílusosnak tekinthető írásában.

Dr. Jancsó Gábor, Dr. Olajos Attila és Dr. Sávay Sándor fontos írása – melyet a Mindset című online pszichológiai szaklap oldaláról cenzúráztak – a homoszexualitással foglalkozik orvosi szemszögből, tabuk nélkül.

A számban két írás is Julius Evolához kapcsolódik. Varázsló Macska az Amerikával, mint “ifjú nemzettel” foglalkozó szövegének fordítását hozta, míg az új, Corona Borealis című rovatunkban, melyet Sarkady István szerkeszt, egy 1970-es, az olasz Playmen (!) számára készül interjút jelentetünk meg az Utolsó Ghibellinnel, Ferencz Ernő tolmácsolásában.

Brunner Balázs fordításában folytatódik, illetve befejeződik Plinio Corrêa de Oliveira, a Brazíliában élt tradicionalista katolikus gondolkodó A XX. század keresztes hadjárata című írása, aminek első felét a júniusi számban közöltük.

Folytatódik Molnár Máté karoling oktatási rendszerrel foglalkozó írása is, illetve az ő összeállításában ismét jelentkezik a Vármegyés krónika rovat az április-május-júniusi eseményekkel.

A szellemi ajánlóban Petró Csaba Wagner Trisztán és Izoldájáról ír, Kónya Dorka Seneca Phaedráját mutatja be, legifjabb szerzőnk, Németh Lehel Tóth Tihamér A jellemes ifjú című kötetét ajánlja, nem csak a legifjabbaknak. Szász Péter írása Marcel Lefebvre érsek idén újra kiadott, Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz című munkájára hívja fel olvasóink figyelmét. Magyar Sándor Gabriele Kuby gender-ideológiával foglalkozó alapműve, a Globális szexuális forradalom című kötet érdemeit ecseteli, míg Kolonits László az egy éppen éve elhunyt Jean Raspail korszakos jelentőségű, A szentek tábora című regényét elemzi röviden.

Kérjük, a [email protected] e-mail címre küldött levelében jelezze, amennyiben szeretne hozzájutni a folyóiratunkhoz! A felvidéki érdeklődők a [email protected] e-mail címre írjanak! Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A júliusi szám megjelenése július közepe környékén várható. A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a támogatóinknak.

A 2021. júliusi lapszám tartalma:

 • Kolonits László: A szivárvány és a szimbólumok megfordítása
 • Barcsa-Turner Gábor: A liberális és tradicionális mesevilág az LMBTQP-lobbi tükrében
 • Kónyi-Kiss Botond: A négy sarkalatos erényről. 1. Az okosságról
 • Király Dávid: A női nem megnyilvánulási formái a magyar néptáncban
 • Julius Evola: Amerika: az „ifjú nemzet” félreértése (Ford.: Varázsló Macska)
 • Aradi László atya: A „Keresztény Büszkeség Menete”
 • Gazella: A női boldogság útja a keresztény tanítás alapján
 • D. Fekete Balázs: Úrhölgyek a középkorban
 • Szabó László: „Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak” avagy a bennünk lakozó huszár
 • Enrico de Boccard: Tabuk nélküli beszélgetés az „Utolsó Ghibellinnel”. Interjú Julius Evolával (Ford.: Ferencz Ernő)
 • Dr. Jancsó Gábor & Dr. Olajos Attila & Dr. Sávay Sándor: Orvosi szemmel a homoszexualitásról
 • Molnár Máté: A karoling reneszánsz és a középkori egyházi oktatás II.
 • Plinio Corrêa de Oliveira: A XX. század keresztes hadjárata II. (Ford.: Brunner Balázs)
 • Vármegyés krónika – 2021. április – május – június (Összeáll.: Molnár Máté)
 • Szellemi ajánló:
  Zene – Wagner, Richard: Tristan und Isolde (Petró Csaba)
  Könyv – Seneca, Lucius Annaeus: Phaedra (Kónya Dorka)
  Könyv – Tóth Tihamér: A jellemes ifjú (Németh Lehel)
  Könyv – Lefebvre, Marcel: Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz (Szász Péter)
  Könyv – Kuby, Gabriele: Globális szexuális forradalom (Magyar Sándor)
  Könyv – Raspail, Jean: A szentek tábora (Kolonits László)
(Duo Gladii)