A véres kard felmutatása – Január közepén érkezik a Duo Gladii 2. száma

A szellemi ellenállás havilapjának december végéig rendelhető és január közepén megjelenő következő számában folytatjuk az első lapszámban megkezdett hagyományokat. Írásaink ezután is a harcos, tradicionális jobboldaliság alapján állva érintenek számos kérdést a gyakorlati feladatoktól egészen a magasrendű szellemi szférákig bezárólag. A januári szám az első lapszámnál még változatosabbnak, és némileg vaskosabbnak ígérkezik. Az igényes külső megjelenést, a formai keretet továbbra is színvonalas tartalmakkal töltjük ki, szerzőink, szerkesztőink száma folyamatosan gyarapszik, olvasóink pozitív visszajelzései pedig megerősítenek bennünket abban, hogy óriási hiányt pótlunk lapunk megjelentetésével.

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió HunDub oldala >>>
Csatlakozz!

Szellemi ellenállás? A facebook pöcegödrében tengő önjelölt megmondóemberek köreiben több komment is arról értekezett, hogy ilyen nem létezik, maga a kifejezés is oximoron lenne. Márpedig a szellemi ellenállás él! Aki pedig kíváncsi ennek mibenlétére, sokrétűségére, feladataira és már-már beváltnak nevezhető megoldásaira, annak nincs más teendője, mint hogy havi szinten olvassa, és meg is értse a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által életre hívott, de mind szélesebb alapokra építkező szellemi műhely kiadványát. De miről is olvashatnak a legközelebbi lapszám hasábjain?

A főszerkesztői előszót helyettesítő Gladius Spiritualis rovatban Kolonits László írása egyfajta bevezető jelleggel, főként tradicionális szerzők munkáira alapozva fejti ki a teremtés és az újrakezdés kérdéskörét, eljutva az emberben rejlő teremtőerők kibontakoztatásának szükségesséséig.

Az Egy harcos gondolatai rovatban Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke eredményeinket, feladatainkat, módszereinket és lehetőségeinket veszi számba, illetve összefogást hirdet a tradicionalitás megmaradt erői számára. Bemutatja a holisztikus világlásás fontosságát is: “Teljes embernek kell lennünk, így nem csak kiemelten egy témával foglalkozunk a többit elhanyagolva. Például az LMBTQP-lobbi elleni harc nincsen a vallási és nemzeti identitás felvállalása nélkül, ahogy a technokrata-virtuális világ elleni harcot sem tudjuk elképzelni a többi terület hiteles képviselete híján. Ha például csak a technokrácia ellen küzdenénk, akkor simán beférne közénk egy ateista, füves, liberális, aki ebben a modern világgal szembeni harcban csak az egyéni szabadságjogok védelmét látja.”

Kónyi-Kiss Botond, a HVIM alelnöke az Orientációk című rovatban az ideák fontosságáról, és azok megváltoztathatatlanságáról értekezik: “Ha az ideák sérthetetlenek és megváltoztathatatlanok, akkor bármennyire is elsötétült korban élünk, van reményünk és lehetőségünk a magaslatok felé törni! Vannak célok, vannak útjelzők, van mibe kapaszkodni a rögös úton, csak meg kell találni őket!”

A Varázsló Macska rovatban Ernst Jüngertől olvashatnak majd egy magyar nyelvre eleddig még át nem ültetett kiváló szövegrészt a műalkotások mulandóságáról.

A Deus Vult! rovatban Simon Gábor atya jótollú írása a II. vatikáni zsinat misereformjának szimbolikus értelmét, az általa végbevitt szándékos ronbolást elemzi. “Egyházunk mostani válsága és az új misekönyv szelleme között ok-okozati összefüggés van. Az Egyház természetesen továbbra is vallja az ortodox tanítást az Eucharisztiával kapcsolatban, de ez egyre inkább csak elméleti szinten érvényesül. A sérült és hamis jelrendszer és a kétes egyházkép – mely az új miséből árad – nagyon sok katolikusnak megfertőzte a tudatát.” – írja a Pro Hungaria Sacra – Szent Magyarországért Testvérület papja.

D. Fekete Balázs a Magistra Vitae rovat hasábjain a Templomosok történetének legfontosabb eseményeit világítja meg számunkra, kiiktatva a marxista történelemszemlélet torzításait.

A januárban bemutatkozó, Sarkady István által szerkesztett Haditudósító rovat első írása a Waffen-SS rejtélyes, “Szellemhajó” fedőnevű akciójához kötődő izgalmas történet első felét tárja olvasóink elé.

A Új Bábel felé rovat Vakcinadilemma című, kifejezetten hiánypótló írásának rövidített változata a Szent Korona Rádión olvasható, de számos izgalmas részletet megtartottunk a nyomtatott lap számára a kifejlesztett COVID-vakcinákhoz kötődő információkkal kapcsolatban.

Az Egyetemi Ellenállás rovatban egy egyetemi oktató felhivása, buzdítása mellett az Ellenállásról szóló helyzetjelentés is olvasható lesz.

A ZugTáltos rovat jelen írása a magyarság UFO-któl (!!!) való származtatásának tarthatatlanságára próbálja felhívni olvasóink figyelmét, kiemelve néhány határozottan mókás agyszüleményt.

A Vármegyés Kalendáriumban a 2021-re betervezett, és már időponttal is rendelkező vármegyés programok kerülnek meghirdetésre, illetve röviden bemutatásra.

A Szellemi ajánló rovat hasábjain két zenei ajánló mellett egy könyv és egy film is terítékre kerül. Szerzőik nagy része (Király Dávid, Magyar Sándor, Petró Csaba, Szabó László) már ismerős lehet olvasóink számára.

Amennyiben szeretne hozzájutni a folyóirathoz, akkor kérjük, azt a [email protected] e-mail címre küldött levelében jelezze! A januári számtól történő megrendelésre való igényt december utolsó napjáig áll módunkban felvenni! Az aktuális számok postázása tárgyhó közepéig történik meg, a második szám január 15 környékén várható!

A 2021. januári lapszám tartalma:

 • Kolonits László: Teremtés és újrakezdés. Ami kettő és ami egy
 • Barcsa-Turner Gábor: A véres kard felmutatása
 • Kónyi-Kiss Botond: A sérthetetlen ideákról
 • Ernst Jünger: Minden műalkotás mulandó (Ford.: Varázsló Macska)
 • Simon Gábor atya: „Ami Luther Mártonnak nem sikerült, azt mi végbe vittük.” Kísérlet az örök isteni liturgia szétzúzására a Katolikus Egyházban
 • Fekete Balázs: Krisztus katonái, a templomosok
 • Haditudósító: A „Szellemhajó” akció. A „Südost” SS-Vadászosztály búvárai bevetésen 1944-45. /I. rész/ (Ford.: Szeltner Andor)
 • Titusz: Vakcinadilemma: mi köze van az abortusznak az oltásokhoz?
 • Oroszlán: Tudnunk kell, hogy milyen úton járunk!
 • Egyetemi Ellenállás: Az Ellenállás él!
 • ZugTáltos: Valláspótlék földönkívüli álistenekkel
 • 2021-es programterv (Összeállította: Molnár Máté)
 • Szellemi ajánló:
 1. ZENE – Jenkins, Karl: Stabat Mater – Ave Verum Corpus (Petró Csaba)
 2. ZENE – Pálos hangok – A remeték fohásza, Ordo sanctorum militum (Király Dávid)
 3. KÖNYV – Hitter József SJ: Spanyol tűztenger (Magyar Sándor)
 4. FILM – Boorman, John: Excalibur (Szabó László)
(Duo Gladii)