A HVIM megvédi a családokat az LMBTQP+ propagandával szemben (Videó) – Feljelentjük a szervezőket és az őket védő rendőrséget is

A normalitás alapján álló Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Budaházy-család és még néhány hazafi megjelent a „Kerekasztal beszélgetés a magyarországi Szivárványcsaládokról” elnevezésű, a magyar családokat és gyermekeket támadó, törvényellenes rendezvényen, hogy a bűncselekménynek is felérő rendezvényre felhívják a figyelmet és rendőrségi intézkedést kérjenek a szervezőkkel szemben. A “rendőrség” azonban a gyermekmegrontást előkészítők oldalára állt, és a megjelenő hazafiakat vegzálta. A HVIM feljelentést tesz a szervezőkkel szemben és az ellenük intézkedő rendőrökkel szemben panaszt tesz.

Rendíthetetlenül, évek óta a normalitásért harcoló HVIM tagjai, a Budaházy-család több tagja és számos hazafi jelent meg egy újabb “Pride-eseményen”, ami abban is kirívó a többi közül, hogy felmerül a gyanúja annak, hogy súlyos bűncselekmények előkészülete zajlik, hiszen komplett jogi és technikai felkészítést végeznek gyerekek megszerzésére és megrontására a magyar törvények kijátszásával. Lásd ezt a háttéranyagukat.

A rendezvényre sajnos nem sikerült bejutni, mert a már helyszínen lévő rendőrök megakadályozták, hogy a hazafiak bejussanak az épület azon részébe, ahol a rendezvény zajlott. Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke és mások is hiába kérték a rendőröket, hogy intézkedjenek a nyilvánvalóan alkotmányellenes és törvényellenes eseménnyel szemben, hiszen a családvédelmi törvény kimondja, hogy az állami szervek és egyébként a civil szervezetek kötelessége megvédeni a családokat.

A rendőrök ezzel szemben a hazafiakkal szemben intézkedtek, aminek következménye vélhetően szabálysértési eljárás és súlyos bírságok kiszabása lesz. Ezért a a HVIM várja a felajánlásokat az őket sújtó bírságokra és az ügyvédi költségre. A hazafiak remélik, hogy mintegy 25-30 hazafival szembeni, összességében milliós bírságra is vannak őszinte, hazafias, pártállástól független adakozók. A HVIM tagjaival szemben több LMBTQ-s és egyéb, hazafias ügyekből fakadó szabálysértési eljárás zajlik. Csak Barcsa-Turner Gáborral szemben jelenleg három folyamatban lévő ügy is van BLM-s ellentüntetés és LMBTQ-ügyekből kifolyólag (egyiket bűncselekménynek akarja minősíteni a magyarellenes ügyészség). A felajánlásokat a [email protected] lehet elküldeni.

Megjegyeznénk azt is, hogy amikor Tarlós István fideszes főpolgármestersége alatt is próbáltuk felhívni a figyelmet a hónapossá dagadt Budapest Pride veszélyeire, akkor minden évben agyonhallgatással sújtott minket az úgynevezett „jobboldali” fideszes média, nehogy a problémáról is hírt kelljen adniuk.  Most, hogy Karácsony Gergely szélsőballiberális került a főpolgármesteri székbe, így a Fidesz által megengedetté vált a tiltakozás, a jobboldalra beállított megmondóemberek is elismerően nyilatkoznak az akciókról, a kézivezérelt sajtó is beszámol végre a Magyar Ellenállásról, aminek tagjai minden évben vásárra viszik a bőrüket pártérdekektől és pártviszonyoktól függetlenül, az igazságot tartva a szemük előtt! A HVIM üdvözli a Fideszben is egyre erősödő ébredést, tekintve, hogy az LMBTQP+ ideológia már évek óta a családokat fenyegeti és a gyermekek megrontására törekszik az iskolai „érzékenyítésekkel” és úgynevezett „szexuális felvilágosításokkal”, illetve olyan „családok” létrehozásával, ahol azonosneműek (és egyéb meghatározhatatlan lények) örökbefogadhatnak gyermekeket a hatályos törvények kijátszásával – fejtette ki Barcsa-Turner Gábor a Szent Korona Rádió kérdésére.

Nem foghatunk mindent a magyarellenes ügyészségre, hiszen valóban hiányoznak a pontos és világos jogi keretek a hagyományos családmodell és a gyermekek védelméhez: általános jogszabályok vannak, amelyek tág értelmezési keretet adnak az ügyészségnek – folytatta a vármegyés vezető. A fideszes megmondók felháborodása az LMBTQP+ tevékenységén azért álszent, mivel ők vannak 10 éve kormányon, lett volna bőven idejük és lehetőségük megfelelő jogszabályokat alkotni a probléma kezelésére, hogy még csírájában legyen elfojtva a jelenség. Politikailag kényelmes az ellenzékre mutogatni, de tény, hogy  a Fidesz hozza a törvényeket, és ha van egy konkrét törvény az LMBTQP+ lobbi betiltására, akkor azt még egy polgármester sem írhatja felül. Itt az idő végre nemcsak kommunikálni és retorikában keménynek lenni, hanem valóban tenni is a kimutathatóan Soros-pénzekből működő LMBTQP+ ügynökszervezetek ellen! A nemzetbiztonsági kockázatot ezek a szervezetek jelentik, nem pedig a HVIM és más, nemzeti radikális oldali szervezetek és személyek, akik töretlenül állnak a nemzet oldalán az aktuális kormányzati kommunikációtól függetlenül. – szögezte le a HVIM társelnöke.

A HVIM feljelentést is tesz. A szervező, Szivárványcsaládokért Alapítvánnyal szemben feljelentést tesznek, mert a szervezet tevékenysége abból áll, hogy a magyar törvények által definiált család fogalmát aláássa és a törvényeket kijátszva juttasson gyermekeket a homoszexuális pároknak, illetve az aktuális rendezvénynek is ők voltak a szervezői, de hozzájuk köthető az Apa+Apu+Gyerekek=Család óriásplakátkampány is. A feljelentésben panasszal élünk a rendezvénnyel szemben nem intézkedő rendőrökkel szemben. A megjelenő hazafiak hiába kértek rendőri intézkedést a törvényellenességet propagáló, gyermekmegrontást előkészítő rendezvénnyel szemben, a rendőrök a jelenlévő hazafiakkal szemben intézkedtek csak és kizárólag.

A feljelentés

Mór Rendőrkapitányság
…. R. Alezredes részére
8060 Mór, Szent István tér 8. 

Tárgy: Feljelentés

Tisztelt …. R.Alezredes Úr!

Alulírott, Barcsa-Turner Gábor (lakcím:.., an.: …)

f e l j e l e n t é s t teszek

ISMERETLEN TETTES ELLEN

Jogszabályi indoklás:

Magyarország Alaptörvényének L) cikk (1) bekezdése szerint: „Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. 1. § (1) bekezdése szerint: „Az állam – önmagukban vett méltóságuk és értékük miatt is – védi a család és a házasság intézményét.

Az 5. § szerint: „E törvényben foglalt célok és a gyermekek védelme érdekében a médiaszolgáltatók kötelesek szolgáltatásaikat a házasság intézményének, valamint a család és a gyermeknevelés értékének tiszteletben tartásával nyújtani. Az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását. A médiaszolgáltatók által elkövetett jogsértések esetén alkalmazható jogkövetkezményekről külön törvény rendelkezik.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 339. § (1) bekezdése szerint: „Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tényállás:

2020. augusztus 18-án este 18:30 órától „Kerekasztal beszélgetés a magyarországi Szivárványcsaládokról” elnevezésű, nyilvánosan meghirdetett rendezvény megtartására került sor Budapesten, a 8. kerületi Salétrom utca 4. szám alatt. (https://budapestpride.hu/program/telthaz-kerekasztal-beszelgetes-a-magyarorszagi-szivarvanycsaladokrol) Az általam vezetett Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaival megjelentünk ezen a rendezvényen, amelynek programja a hirdetése szerint: „beszélgetés szivárványcsaládban élőknek és szivárványcsalád-tervezőknek. Személyes történetek, jogi kérdések, pszichológiai tanácsok, kérdezz-felelek.”

Magyarország Alaptörvénye és a családok védelméről szóló sarkalatos törvény fenti rendelkezései alapján Magyarország védi a család és a házasság intézményét, amely az Alaptörvény szerint csak férfi és nő között jöhet létre. Ebből következőleg más társas kapcsolat nem nevezhető Magyarországon családnak, így a fenti rendezvény szervezője, a Szivárványcsaládokért Alapítvány tevékenysége és célkitűzései sértik az Alaptörvényt. A 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltörvény) 3. § (3) bekezdése szerint „Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.” A fentiek alapján álláspontom szerint a Szivárványcsaládokért Alapítvány – mivel tevékenysége sérti az Alaptörvény által védett értékeket – alaptörvényellenesen működő civil szervezet, így a Rendőrségnek, vagy az ügyészségnek kezdeményeznie kell a szervezet bíróság általi megszüntetését.

Ugyanakkor – emellett – a Szivárványcsaládokért Alapítvány szervezet a fenti rendezvénnyel álláspontom szerint megvalósította a garázdaság tényállását, mivel ez a rendezvény a fent előadott tapasztalatok alapján olyan kihívóan közösségellenes tartalommal bírt, amely alkalmas volt arra, hogy más tisztességes erkölcsű emberben megbotránkozást keltsen, akár úgy is, hogy azon ténylegesen nem vesz részt, de a rendezvény hirdetését olvassa, a rendezvényről tudomást szerez. Ugyanis minden állampolgártól elvárható, hogy az Alaptörvény és más jogszabályok előírásait tiszteletben tartsa és ne buzdítson annak megsértésére senkit. Ezzel szemben a fenti rendezvény kifejezetten 1.) az Alaptörvény szellemiségének tagadásáról és 2.) az örökbefogadásról szóló jogszabályi előírások kikerüléséről szólt. Ugyanis a rendezvényen az örökbefogadási szabályok kijátszására buzdították a hallgatókat, illetve készítették fel a fentiekhez hasonló rendezvényekkel, illetve óriásplakátokat tesznek közzé Budapest közterületein APA+APU+GYEREKEK = CSALÁD felirattal és üzenettel. Az Alapítvány videókampányt és egyéb tevékenységet is folytat az úgynevezett „szivárványcsaládokról”, amelyeknek létrejötte eleve jogellenes és csak a hatályos törvények kijátszásával lehetséges, és amely családokban súlyos sérül a gyermekek egészséges erkölcsi, szellemi és lelki fejlődésükhöz való joga.

A fentiek tükrében kérem a Tisztelt Nyomozóhatóságot, hogy a magyar családok védelmében eljárva, a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján indítson eljárást a Szivárványcsaládokért Alapítvánnyal, illetve a fent megnevezett rendezvénnyel szemben jelen feljelentésben foglaltak szerint!

Emellett panasszal kívánok élni a rendezvény helyszínén jelen lévő rendőri állomány tagjaival szemben: A helyszíni parancsnok S. Gábor r.őrnagy, jelvényszám: 2….. Ugyanis véleményem szerint nem tettek eleget kötelezettségüknek, és a fenti jogellenes rendezvény kapcsán nem intézkedtek, hanem velünk szemben jártak el aránytalanul, szakmaiatlanul és jogszerűtlenül: A rendezvény szervezőivel és résztvevőivel szemben nem végeztek adatgyűjtést, a rendezvényen elhangzó, a fentiek fényében törvényellenes cselekedeteket nem vizsgálták. Velünk szemben azonban intézkedtek, minket a rendezvény helyszínének otthont adó épületből eltávolítottak. Történt ez annak ellenére, hogy felhívtuk a figyelmüket a rendezvény alaptörvényellenes és jogellenes jellegére, kértük őket, hogy a rendezvényről is tájékozódjanak, végezzenek adatgyűjtést és járjanak el az alaptörvény és a családvédelmi sarkalatos törvény, illetve rendőrségi esküjük szellemében.

Mivel álláspontom szerint a rendezvény helyszínén tapasztaltak a fentiekben előadottak alapján garázdaságot valósítottak meg, ezért álláspontom szerint a rendőröknek fel kellett volna lépniük ezen jogsértő rendezvénnyel szemben és azt fel kellett volna oszlatniuk és az általuk megvalósított jogsértést megszüntetniük. Tekintettel arra, hogy ezen kötelezettségüket – amelyet a rendőrségről szóló törvény is előír számukra – elmulasztották, így a fentiek alapján kérem panaszom elbírálását és a mulasztók felelősségre vonását!

Kelt.: 2020.08.19. Gúttamási

Köszönettel:
Barcsa-Turner Gábor

(64 – Szent Korona Rádió)

Kerecsen – Magyarország egyik legrégebbi íjászboltja és íjászlőtere
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)

Zéró toleranciát hirdetünk az ifjúságot célzó homoszexuális propagandával szemben

Nyomozás indult a Vármegye-vezető ellen az LMBTQP zászló elégetésének szándéka miatt