Felvidéki katolikus magyarok ellehetetlenítése jelenleg a szlovákok célja

A felvidéki magyarok identitásának még jelentős megtartó tényezője a vallásosságuk. A szlovákok most vallásgyakorlásukban akarják ezért ellehetetleníteni őket. Az ottani, szlovák származású ferences házfőnök ugyanis betiltottak mindennemű magyar nyelvű liturgiát. 

Kérjük, támogasd adód 1%-ával a magyarság fennmaradásáért harcoló HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashatsz.
Felajánlásodat az Azonosságtudat Alapítványnak küldd el!
Adószám: 18218082-1-07

Sok ferences szerzetes áldozta életét hitéért, például Kapisztrán János és Tomori Pál. Az eperjesi katolikus magyarok nem kérnek ilyen hősies tettet Masseo Patrik Golha szlovák ferences házfőnöktől, csak azt, hogy  újra legyen magyar nyelvű szentmise a templomban. Masseo atya ezt elutasította, ő totális magyartalanításra törekszik.

Felvidék magyar lakossága az anyaországihoz képest kimondottan vallásos, az egyházi tekintélyek tisztelete is igen erős. Ahhoz, hogy egy egész hívő közösség panaszoljon be feletteseinél egy ferences rendházfőnököt, rendkívüli dolgoknak kell történnie. Ez történt Érsekújváron.

Érsekújvár egyike a régi színmagyar, mára erősen elszlovákosított-elszlovákosodott felvidéki városainknak, ahol a magyarság aránya alig lépi túl a húsz százalékot. A városnak két katolikus temploma van, a plébániatemplom, és a ferences kolostorhoz tartozó templom, ami 17. század óta a kommunista évtizedek kivételével folyamatosan a rend kezében van. Az utolsó újvári illetőségű, magyar ferences Kubovics János Konrád atya volt, aki az ezredfordulóig rendházfőnök is volt Érsekújvárott és környékén. Őt áthelyezték Fülekre, majd Pozsonyba.

Az újvári közösség akkor sem nyugodott bele, hogy elviszik a papját: ekkor érkezett Cirill atya, aki a Margit körúti rendházhoz tartozott, emellett Szentendrén középiskolai tanár. Ideiglenes megoldásként hétvégenként és ünnepnapokon kezdett misézni a felvidéki városban, hogy az itteni ferences közösség magyar tagjai maradjanak lelkiatya nélkül.

Konrád atyát nem engedték visszajönni, Cirill atya pedig mindenki nagy örömére ott maradt a hívekkel, az újvári közösség megszerette, polgármesteri díjat is kapott, hatalmas munkát végzett, felélesztette a magyar ferences közösséget.

A dolgok akkor kezdtek elromlani, amikor Masseo Patrik Golha atya lett a rendházfőnök. A közeli színszlovák Hull nevű faluban született, negyvenes évei végén járó szlovák szerzetes – a Masseo a rendi neve, valószínűleg Marignanoi Szent Masseo után vette fel – Dél-Szudánban teljesített missziós küldetést, mint arról 2015-ben a Dobré Noviny nevű lapnak is beszámolt. Érdekes módon, itt még élményként élte meg a többnyelvűséget, s magasztalta az alacsonyrendű rituálék katolicizmusba emelését: lelkesen számolt be az emberek Isten felé való nyitottságáról Szlovákiához képest, illetve, hogy „a liturgiát különböző nyelvű táncok és énekek színesítik”.

Masseo atya Érsekújváron totális magyartalanításra törekedett. A ferencesek jelmondata: pax et bonum. A házfőnök viszont békétlenséget teremtett és jósága erősen megkérdőjelezhető.

Példák a szlovák gvardián magyarellenességére:

A betegek kenetét – amit hagyományosan utolsó kenetnek mondunk –  csak szlovákul adják fel a magyar haldoklóknak Érsekújváron.

A Jézus szíve körmenet mindig közösen volt megtartva, a szlovák és magyar hívek együtt vonultak, felváltva énekeltek szlovák és magyar énekeket – ezt 2021 után eltörölte Masseo atya.

A templomban, a rendházban van egy kápolna is, ahol húsvétkor zsolozsmákat szokás mondani, énekelni, eddig lehetett magyarul is, tavaly már tilos volt; hiába kérték a magyar hívek, már csak szlovákul lehet zsolozsmázni.

Érsekújváron van egy hagyomány a két katolikus templom miatt: minden hétköznap volt magyar mise valamelyikben; Masseo a ferenceseknél a hétköznapiakat megszüntette. Előszőr annyit engedélyezett, hogy minden hónap első péntekjén lehet magyar nyelvű mise, idén márciustól az sem lehet. Betiltotta a magyar nyelvű szentmiséket.

A ferences templomban és kolostorban továbbra is hiányoznak a magyar nyelvű feliratok.

Tavaly júniusban visszavonta Cirill atya működési engedélyét.

A magyar páter akkor jelezte: Masseo atya ténykedése rombolja a szlovák és a magyar ferencesek közti jó kapcsolatot. Ha kirúgnak egy magyar ferences papot, aki a magyaroknak közvetíti Isten szavát, akkor vele együtt a hívőket is kirúgják a templomból.

Masseo atya legutóbbi intézkedése már nem ismer határt.

Miután a hétközi magyar nyelvű miséket a hónap első pénteki miséjét kivéve már régebben megszüntette, most odáig vetemedett a házfőnök, hogy március elsejétől betiltja a magyar nyelvű szentmisét a hónap első péntekén is. Ezt február 25-én hozták a magyar hívek tudomására, akik ezzel az önkényes döntéssel nem tudnak egyetérteni, és Andrej Miháy-Juraj ferences tartományfőnökhöz fordulnak panaszlevelükkel, melyben felsorolják, kifogásolják a legutóbbi hónapok számukra kedvezőtlen döntéseit, történéseit.

– A mai napig nincs elfogadható magyarázat Kovalcsik Cirill magyarországi ferences atya erőszakos eltávolítására 22 évig tartó áldozatos érsekújvári szolgálata után, és az sem kapott indoklást, hogy milyen okból tiltották meg még a belépését is az érsekújvári ferences templomba és kolostorba.

– Cirill atya erőszakos eltávolítása óta nem tett a házfőnök semmilyen lépést annak érdekében, hogy az érsekújvári ferences templomban a magyar hívőknek saját magyar nyelvű ferences papja legyen.

– Teljességgel hiányzik a kommunikáció a házfőnök és a magyar hívők között.

– A házfőnök korlátozta a kolostor egyetlen közösségi termének használatát a magyar hívek számára, nem engedélyezte például az adventi koszorúkészítési foglalkozást, a Széchényi György Baráti Kör összejöveteleinek megtartását, a házasság hetének filmvetítését sem.

– Elutasította az érsekújvári magyar hívek által megfogalmazott „kérések és javaslatok” dokumentum aláírását, valamint a vele való egyszeri találkozásról készített jegyzőkönyv aláírását is.

Az érsekújvári ferences házfőnök gondolkodásában és tetteiben az a legfelháborítóbb, amit a felsorolt tények is bizonyítanak, hogy a templomból a magyar ferences pap után a magyar híveket is el akarja üldözni, vagy kényszeríteni akarja az elszlovákosodásra…

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

“A felvidéki diákokkal közölték, hogy magyar névvel nem fogják elvégezni az egyetemet” – Egy vármegyés lány interjúja Dobay Gergellyel

Tálibok módjára pusztítják Szlovákiában a felvidéki magyar műemlékeket

(Magyar Fórum nyomán Szent Korona Rádió)