Érzékenyített tanárok csempésznék be az LMBTQP-t az iskolákba – A HVIM bejelentést tett

Hiába az Alaptörvényben lefektetett értékek, a törvényi szabályozások, a külföldről finanszírozott, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő NGO szervezetek továbbra is provokálnak, újabb “érzékenyítő” programokat szerveznek. Az események jellegéből fakadóan joggal merül fel, hogy ezek után érzékenyített tanárok csempésznék be az LMBTQP-t az iskolákba; a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ezért bejelentést is tett a Klebelsberg Központnál. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

A különböző LMBTQP-lobbista szervezetek minden lehetőséget igyekeznek kimeríteni annak érdekében, hogy a tiltások ellenére a genderlobbi beférkőzhessen az iskolákba. Ennek kapcsán 4 eseményre hívjuk fel olvasóink figyelmét.

A Labrisz Leszbikus Egyesület Befogadó terek  elnevezéssel indított útjára egy, a pedagógusokat célzó “továbbképzést”. Ennek keretében arra bíztatják a magyar közoktatásban tevékenykedőket, hogy csempésszék be óráikba az LMBTQP-t érintő témákat, valamint hozzanak létre olyan terveket, melyek alapjaiban kellene, hogy megváltoztassák az intézményeik ezen témákhoz való hozzáállását. Az egyik ilyen “érzékenyítő továbbképzést” Kecskeméten már megtartották, de a Pride hónap keretében június 24-én Budapesten újabb alkalomra kerül sor.

A Pride hónap során még legalább kettő, a magyar tanártársadalmat érintő rendezvényt szerveznek meg. Az egyiket nem konkrétan csak tanároknak, viszont középiskolai tanár bevonásával bonyolítják le, hiszen a foglalkozást Surányi Anna tanár tartja. Ennek keretében a Meseország mindenkié című botránykönyv felhasználásával egy interaktív műhelybeszélgetésben térnek ki a mesék által felvázolt “társadalmi problémákra”.
Szintén a Meseország mindenkié felhasználásával “Érzékenyítő foglalkozás a mese erejével” címmel tartanak kiváltképpen pedagógusok számára a Labrisz szervezésében “érzékenyítő” foglalkozást: “A workshop célja megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan lehet tabuk nélkül, például egy mesén keresztül hitelesen bevinni az LMBTQ+ témát az iskolába, akár alsós diákokhoz is. Elsősorban pedagógusokat, pedagógus hallgatókat vagy egyéb oktatási területen dolgozó szakembereket várunk” – írják a Facebook eseménynél.

Ha egy pedagógus magára csukja az ajtót, lényegében azt tesz amit csak akar, hacsak valamelyik diákja nem áll olyan szilárdan a normalitás talaján, hogy megtegye a szükséges lépéseket. A tizenévesekre – életkorukból fakadóan – még nem a megszilárdult világnézet jellemző, könnyen befolyásolhatóak. Azt pedig mi is tudjuk, hogy a fiatalok szeretnek lázadni, és a rendszer, a balliberális narratíva szerint elnyomó  LMBTQP-szabályozások ellen fellépő, a “kitaszítottakat” védelmező tanár szimpátiával és vonzóerővel léphet fel közöttük, főleg akkor, ha a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő szervezetek – mint, például a Labrisz – ki is képzik őket ezen feladatokra.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ezen okokból adódóan is következetesen védelmezi a normalitás értékeit, s lép fel az iskolai LMBTQP-propaganda mindennemű megjelenése ellen és a törvények betartatása mellett. Barcsa-Turner Gábor, a Mozgalom elnöke ezért az iskolafenntartóhoz fordult, hogy ismételten bejelentést tegyen a fellépő problémáról, és az aggályokra válaszokat keresve érdeklődjön. (Zárójelesen meg kell jegyeznünk, hogy ő volt az, aki évekkel ezelőtt felhívta a Klik figyelmét is Bite Zsolt pedofilra.) Alább az ő levelét olvashatják:

Tisztelt Klebelsberg Központ!

Ezúton érdeklődöm és teszek bejelentést a Budapest Pride egy hónapos rendezvénysorozat keretében, pedagógusok számára megtartandó, hatályos törvényekkel szembemenő rendezvények, valamint a Kecskeméten tartott és Budapesten tartandó NGO-k által szervezett „továbbképzések” kapcsán, amely események célja, hogy az iskolákba becsempésszék az LMBTQI-genderideológiát rendes tanórák keretein belül, a hagyományos nemi szerepeket összezavarják, ezzel súlyosan veszélyeztetve a gyermekek egészséges lelki és szellemi fejlődéshez való jogát.

Ahogyan az Alaptörvény első cikke fogalmaz, „az apa férfi, az anya nő”. Továbbá a XVI.: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.” Emellett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (12) részében – melyet a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021: LXXIX. törvény iktatott be – az áll, hogy “A tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.” Ezen túlmenően a 9/A. § (1) része – amit úgyszintén a 2021. évi LXXIX. törvény iktatott be – szerint “A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen és az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szerven kívül más személy vagy szervezet tanórai vagy egyéb, tanulók részére tartott foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel (…) és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást csak akkor tarthat, ha jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette.” Kétségtelen, hogy a különböző nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ügynökszervezetek által „érzékenyített” pedagógusok LMBTQI-propagandát kifejtő tevékenységei, órái sértik a gyermekek Alaptörvényben, és gyermekvédelmi törvényben rögzített alapjogait. Ezen okból írom Önöknek levelemet.

A Pride-hónap keretében ugyanis az Alaptörvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel ismételten szembemenő rendezvényekre készülnek a „civil” szervezetek. Július 14-én a Labrisz szervezésében „Meseország mindenkié – Érzékenyítő foglalkozás a mese erejével” címmel tartanak „érzékenyítő” foglalkozást elsősorban pedagógusok, pedagógus hallgatók vagy egyéb oktatási területen dolgozó szakemberek számára. Az esemény fő célja: „A résztvevők megismerkednek a Meseország mindenkié című mesekönyvvel, részt vesznek egy alsós diákoknak tervezett bemutató órán, majd annak szakmai megbeszélésén.” Az ezen zajló workshopot Kubó Cintia tanár vezeti majd.
Szintén a Pride hónap keretében „Meseország mindenkié – interaktív műhely, beszélgetés a Kincső és Karola c. meséről” címmel tartanak „érzékenyítő” foglalkozást, melyet ezen esetben is egy pedagógus, Surányi Anna, középiskolai tanár vezet.

Ezek mellett két másik „továbbképzésre” is fel kívánom hívni figyelmüket. A Labrisz ugyanis Kecskeméten (április 29.) tartott, valamint Budapesten (június 24.) tart egy 16 órás továbbképzést szintén pedagógusok számára „Befogadó Terek módszertani továbbképzés” címen. Ezen „továbbképzésen” nem titkolt céljuk például a pedagógusok gyermekvédelmi törvény helyességébe vetett bizalmának megrendítése: „eligazodnak az LMBTQI fogalmak között, valamint ismerik a homofób és transzfób törvény negatív társadalmi hatásait”. Továbbá nyíltan buzdítják a foglalkozáson résztvevőket a törvényességgel való szembemenésre, az LMBTQI-propaganda tanóráikon való terjesztésére: „ahol relevánsnak érzik, be tudnak építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmat az óráikba”.

Ezennel szeretném Önöktől megkérdezni, tudnak-e egyáltalán róla, hogy a sorosista szervezetek mily módokon kívánják aláásni a magyar oktatást, miként ösztönzik a tanárokat a jogszabályok és törvények be nem tartására? Összeegyeztethetőnek tartják-e azt a pedagógusi pályával, hogy ezen szervezetek által szervezett eseményeken részt vegyenek, sőt vezessék azokat a magyar oktatásban dolgozók? Hogyan kívánják megakadályozni, hogy az Alaptörvénnyel és a gyermekvédelmi törvénnyel szembemenő propagandát folytathassanak egyes pedagógusok?

Hogyan kívánnak gátat szabni az egyes, „érzékenyített” tanárok gyermekmegrontó, az egészséges testi, szellemi fejlődést károsító foglalkozásainak, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérítésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitás népszerűsítésének az oktatási intézmények falain belül?

Érdeklődni szeretnék, hogy – amennyiben tudnak ezen rendezvényekről – a Klebelsberg Központnak van-e befolyása arra, hogy különböző “civil” szervezetek (jelen esetben kimondottan a Labrisz) milyen előadásokat, továbbképzéseket, LMBTQI-„érzékenyítéseket” tarthatnak a gyermekekkel napi szinten foglalkozó pedagógusoknak? Az ezen rendezvényeken részvevő pedagógusok tanóráit, azok tartalmát átvilágítják-e, vizsgálják-e külön, kiváltképp a rendes tanórák keretébe becsempészett LMBTQI-tartalmakra, ami gyakorlatilag célja ezeknek a rendezvényeknek?

Kelt.: 2023.05.08. Székesfehérvár

Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm!
Barcsa-Turner Gábor
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom – elnök

LMBTQP képzést indítanak tanároknak a leszbikusok

10 éve szabadon propagálják a transzneműséget is a magyar iskolákban – Akár 10-11 éveseket is megronthattak

(Szent Korona Rádió)