A Fidesz médiahatósága szerint a szodómia nem üti meg a társadalom ingerküszöbét

A 2/3-os, önmagát nemzetinek és kereszténynek tituláló kormány Médiahatósága szerint a szodómia képernyőn való megjelenítése nem sérti sem a gyermekek egészséges fejlődéshez való alapjogát, sem a Magyarország erkölcsi alapjait alkotó keresztényi értékrendet, sem a társadalom ingerküszöbét nem üti meg annyira, hogy az többekben megbotránkozást váltson ki.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Történt ugyanis, hogy egy 3 gyermeket nevelő édesapa családjával TV-t nézett újév napján és gyanútlanul az RTL híradójára mert kapcsolni, ahol újévi szokásokról és eseményekről szóló riport ment. A riportot azonban 2 csókolózó férfi megjelenítésével zárta a csatorna. A családfő ezen felháborodva levelet írt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, de a csalódásra okot adó válasz miatt eljuttatta hozzánk is levelét:

,,Tisztelt Cím! 

Alulírott (…) bejelentéssel szeretnék élni a médiahatóság felé az RTL Klub (újabban szimplán RTL) 2023.01.01. napján 18 órai kezdettel sugárzott Híradójában tapasztaltakkal kapcsolatban, mely szerint 18 óra 12 perckor 2 fajtalankodó (csókolózó) férfit mutattak az újévi szokásokat bemutató riportjuk utolsó vágóképeként. A műsor semmilyen figyelmeztetéssel nem volt ellátva, hogy abban szodómia lesz látható. Ez sérti a gyermekek egészséges fejlődéséhez fűződő alapjogukat, illetve minden történelmi vallási felekezet tagjait, így engem is, úgy erkölcsi, mint vallási meggyőződésemben. 

Kérem a Hatóságot, az ügyben eljárni, majd a fejleményekről tájékoztatni szíveskedjenek! 

Segítségüket előre is köszönöm!”

Részlet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság válaszából:

,,Nem szabad figyelmen kívül hagyni a jogalkotó célját sem, nevezetesen azt, hogy a törvény védelme alatt a MEGGYŐZŐDÉS ÁLL, vagy e tekintetben sem az adott közösség tagjai vallási érzékenységének esetleges sérelme képezi a vizsgálat tárgyát.”

Tehát a jogalkotó, vagy jelen esetben az jogalkalmazó szerint nem ütközik sem a keresztény, sem a muszlim, sem a zsidó vallás meggyőződésébe a homoszexualitás.

Így folytatják:

,,A rendelkezés nem azt mondja ki, hogy az esetleg vallási vagy hitbeli érzületet sértő megnyilvánulások, illetve az esetlegesen a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások egyáltalán ne kerüljenek közzétételre, hanem azt, hogy ezek bemutatása előtt a nézők figyelmét fel kell hívni erre a körülményre. A figyelemfelhívás akkor követelhető meg, ha az adott médiatartalom ALKALMAS A NYUGALOM MEGZAVARÁSÁRA. (…) A közönség eltérő ingerküszöbére tekintettel a Hivatalnak egy átlagos néző szemszögéből kell vizsgálatát elvégeznie és döntést hoznia arról, hogy a nyugalom megzavarására való alkalmasság fennáll-e. Azaz, nem egyéni ízlés alapján kell döntést hoznia, hanem egyfajta általános társadalmi zsinórmértéket kell alkalmaznia. A nyugalom megzavarása alatt tehát a köznyugalom értendő, azaz a nyugalom megzavarásáról akkor van szó, ha az átlagos tűrőképességgel rendelkező emberek nagy számban borzadnak el, veszítik el türelmüket vagy lesznek idegesek, felháborodottak a látottak, hallottak alapján.”

Hogyan kellene a társadalom szélesebb rétegeinek kifejezni nemtetszését az ilyesfajta, liberális szubjektivitás alapján közszemlére bocsátott deviáns viselkedés láttán? Egy egyszerű fintor vagy öklendezés szemmel láthatólag nem elég. Bombázza a lakosság levelekkel a hivatalt vagy szervezzen tüntetést a hivatal elé? Netán gyújtogasson autókat, mint a négerek Párizsban? Mi lenne az a ”zsinórmérték”, mely alapján a Hivatal úgy ítéli meg, hogy ez már túlmutat egy átlagos néző ingerküszöbén?

Indoklásukat az alábbiakkal zárják:
,,A hatósági ellenőrzés eredménye alapján a bejelentésben kifogásolt műsorrész egyéni érzékenységet sérthetett, azonban nem érte el azt a szintet, hogy alkalmas legyen a nézőkből hevesebb indulatok, érzelmek kiváltására, a nyugalom megzavarására, figyelemmel arra, hogy abban nem hangzottak el erős, felfokozott érzelmi töltetű kifejezések, valamint felkavaró képsorok sem kerültek közzétételre. A kifogásolt jelenet a műsorszegmens tematikájához illeszkedve, egyetlen beállítás erejéig, mindössze hat másodpercig volt látható a képernyőn, az nem képezte a műsorszám hangsúlyos részét. A műsorrész ábrázolási módja tehát nem volt alkalmas az Mttv. 14. §–ában foglalt rendelkezés megsértésére.

A fentiek alapján az érintett műsorszám kapcsán az Mttv. 14. §–ában foglalt rendelkezés, valamint egyéb médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése nem merült fel, ezért a Médiaszolgáltatóval szemben közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása nem indokolt.”

Amennyiben naivan tekintünk az ügyre, úgy a Hivatal félreértette a probléma mibenlétét, mert a levélíró a deviancia közszemlére bocsátása miatt volt alapvetően felháborodva, az már csak hab volt a tortán, hogy ezt még csak nem is jelezték, hogy el lehessen onnan kapcsolni.

Ugyanakkor felvetődik a kérdés többek között, hogy a teljesen indokolatlanul nagy port kavart gyermekvédelmi törvény minek van, ha nemhogy a csápjait iskolákba és a köztársasági elnöki hivatalba is benyújtó Háttér Társaság LMBTQP lobbitevékenységét, de még egy nyomorult TV adást sem képes sem szabályozni, sem szankcionálni, illetve, hogy a szodómia a kereszténydemokráciának és az ún. illiberális államnak mely részét képezi?

Túl gyenge a gyermekvédelmi törvény – nem sikerül gátat szabni az LMBTQP propagandának

Már meg sem lepődünk… Most sem alkalmazható a gyermekvédelmi törvény a Netflix ellen

(Szent Korona Rádió)