Tényleg a magyar lesz a térség meghatározó hadereje?! Hát nagyon nem…

A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program célkitűzése, hogy a térség meghatározó haderejévé tegye a Magyar Honvédséget. Ez az ambiciózus terv azonban korántsem fog megvalósulni: a nulláról nem lehet néhány év alatt komoly haderőt építeni úgy, hogy nem rendelnek mellé a nemzetgazdaság erejéhez képest kimagasló összegeket (csak a GDP maximum 2%-át, jó esetben 2,2%-át). Közben a szomszédos országok is komoly fegyverkezésbe kezdtek, illetve Lengyelország nemhogy a térség, hanem Európa legkomolyabb hadseregét építi.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

Nézzük a magyar haderő számszerű adatait:
Körülbelül: 23 000 fő (a feltüntetett létszámok az adott haderő összességére vonatkoznak, nem veszik külön a ténylegesen harcoló, kiegészítő stb. állományt. A cikk végén található, más országok haderőinél is a teljes létszámot tesszük közzé.)

1 páncélos-, 1 gépesített-, 1 könnyű lövész dandár, 1 különleges műveleti dandár
Tartalék: ~11 600 fő, 7 területvédelmi ezred
Harckocsik: 75-80 db. T-72M1, 12 db. Leopard-2A4, 44 db. Leopard-2A7HU (szállítás2023-2025)

Páncélozott harcjárművek: kb. 500 db BTR-80 és BTR-80A, 218 db. KF-41 Lynx (2023-ban kb. 50 darab kerül leszállításra), 320 db. Gidrán MRAP (eddig kb. 50 került leszállításra)

Önjáró tüzérség: 24 db. PZH 2000 (leszállítás alatt, 2023 végéig)

Sorozatvetők: 0 (előre láthatólag 20 db körüli mennyiségben kerül beszerzésre HIMARS vagy izraeli PULS)

Harci gépek: 14 db. JAS 39 C/D Gripen(+4 db  JAS 39C kerül beszerzésre 2024-ben)

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Magyar Honvédség dandárjai csak nevükben dandárok, az egyik harcoló ereje mindössze egy lövész zászlóalj, míg a másik harcoló ereje két lövész zászlóalj. A dandár egy olyan katonai egység, amely képes önálló hadműveleti egységként harcfeladatokat végrehajtani, mert rendelkezik szervezetszerű támogató és biztosító erőkkel, vagyis van harckocsi, felderítő, tüzér, páncéltörő, légvédelmi, műszaki és ellátó alegysége. A honvédség dandárjainak hadrendjéből ezen alegységek egyelőre hiányoznak.

Szelfizni tökéletesek a darabszámok… ez még csak a régebbi, Leopard2A4HU, az A7HU-t még gyártják a németek

Az összesen 56 darab Leopárd harckocsi ugyan komoly minőségi ugrás, ahogy a PZH2000 is, de mennyisége arra elég, hogy ezen fegyvernemek ne tűnjenek el, de ilyen kis számú eszköz rendszeresítése biztosan nem elégséges a haza védelméhez. Az ukránok napi átlagban 3-4, az oroszok 5-7 harckocsit veszítenek. A PZH2000 önjáró tarackok szerviz igénye pedig olyan magas, hogy az Ukrajnának szállított eszközök többségét nem az orosz hadsereg tette harcképtelenné, hanem a szerviz háttér hiánya miatt kellett kivonni, illetve fenntartásukra a “kannabalizmust” vetették be, amikor elkezdik felhasználni alkatrésznek az ilyen-olyan okokból meghibásodott eszközöket. Mivel térségünk a gyenge légierővel és a viszonylag erős légvédelemmel rendelkező országok régiója, a csapásmérő erő szempontjából kulcs szerepet játszik a tüzérség. A tüzérség vezető szerepe jól látszik az orosz-ukrán háborúban is. Ugyan a honvédség vezetése érdeklődést mutat a Rheinmetall fejlesztés alatt álló, nagy lőtávolságú kerekes önjáró tarackja, illetve az ukrajnai háborúban elhíresült HIMARS iránt. Döntés azonban egyelőre nincs. A tervezett 10 harci zászlóalj támogatására szükség lenne legalább további 4 tüzér- és 1 sorozatvető osztály beszerzésére. Célszerű lenne nem csak a csúcskategóriás, csillagászati áru eszközök beszerzésére koncentrálni, hanem olcsóbb, de szintén modern eszközök is beszerzésre kerülnének.

Tovább árnyalja a képet, ha hozzátesszük, hogy a BTR-80-asok elavultak, és a felváltásukra tervezett 8X8 német-magyar páncélozott szállító harcjármű fejlesztéséről semmi hír. A 218 darab Lynx csak a platformot jelenti,  nem tudjuk, hogy ebből hány darab lövészpáncélos (páncéltörő rakétákkal felszerelve), mennyi mentő, mennyi parancsnoki, légvédelmi stb. jármű. A megrendelt mennyiség 3, esetleg 4 gépesített zászlóalj felszerelésére elegendő. Harcjárműveink fő fegyverzete a gyengébb 30 mm-es gépágyú lesz, pedig az erősebb 35 mm-es fegyver is kerülhetett volna rá.  Egyelőre minimális Spike irányított páncéltörő rakétát rendeltünk a fegyver harcjárművön való integrációjához. A Gidrán pedig egy páncélozott csapatszállító, ami leginkább egy megszállt ország területvédelmi, járőrözési feladataira lett kitalálva, nem arra, hogy egy konvencionális hadviselés arcvonalában vessék be őket. Improvizált robbanóeszközök (IED) és strandpapucsos afgánok rozsdás kalasnyikovjai ellen jók, meg nyilván repeszek ellen is véd. A könnyű lövészek számára valóban hasznos Nomád (Yörük) járművek beszerzése és hazai gyártása továbbra sem valósult meg.

A kisszámú Metisz irányított páncéltörő rakétát leszámítva jelenleg nincsenek ilyen eszközeink. Továbbra is hiányzik a csapatlégvédelem, nincsenek vállról indítható légvédelmi rakétáink és az ellenséges repülők, helikopterek és drónok ellen alkalmazható légvédelmi gépágyúk és légvédelmi komplexumok. Ugyan a honvédség szándéknyilatkozatot írt alá a Skyguard 30 rendszer beszerzéséről, a rendszer azonban fejlesztés alatt áll.

A drónok széles körű alkalmazhatóságára a 2014-15-ös ukrajnai konfliktus, valamint a szíriai, líbiai és jemeni háborúk hívták fel a figyelmet. A drónok kulcsszerepet kaptak a II. karabahi háborúban. Ezen háborúk eseményei nem voltak alkalmasak messzemenő következtetések levonására, hiszen a részt vevő felek általában gyenge és elavult légvédelemmel rendelkeztek. Az orosz-ukrán háború esetében azonban a masszív légvédelem és alkalmazása nehezíti a drónok alkalmazását. Sor is került a karabahi háború sztárjának tekintett TB2 Bayraktar trónfosztására, amelyek minimális veszteséget okoztak az orosz erőknek, ti. az orosz Lancet-3 öngyilkos drónok/cirkáló lőszerek (loitering munition) egy hónap alatt több veszteséget okoztak az ukránoknak, mint a TB2 Bayraktar a háború 11 hónapja alatt az oroszoknak. A felderítő harci drónoknál hatékonyabbnak tűnnek az öngyilkos drónok, amelyekből viszont nagy mennyiséget kell beszerezni. A csapásmérő harci drónok mellett szükséges lenne felderítő drónok alkalmazására szakasz, század, zászlóalj és dandár szinten különböző méretben és hatótávolsággal. Az oroszok a háború elmúlt szakaszában a városi környezetben vívott harcokban minden harckocsi számára biztosítanak egy megfigyelőt, aki drónnal pásztáz a harckocsi felett és tájékoztatja a támogató gyalogságot és a harckocsit is a helyzetről. E mellett a drónok igen fontosak a tüzérség tűzvezetése és a tűz helyesbítés szempontjából is. A honvédség továbbra is piackutatást végez, pedig a különböző drónok nagy mennyiségű beszerzésére lenne szükség.

A Gripenek ugyan továbbra is modernnek tekinthetők, a rakéták és lőszerek szűkössége nem teszi 100%-ossá a kihasználtságukat. Például a látóhatáron túli légiharc rakétákból nem rendelkezünk két javadalmazással sem, és szinte teljesen hiányzik a levegő-föld képesség, siklóbombák és cirkáló rakéták beszerzésére lenne szükség.  Ugyan előremutató a Gripen állomány fokozatos növelése, de rendkívül fontos a hozzávaló, megfelelő mennyiségű fegyverzet beszerzése is.

Harci helikopterekről nem szóltunk, de Magyarország néhány részben felújított, de alig modernizált (maximum éjjellátó képességet kapó) MI-24-esekkel rendelkezik, ami több, mint a semmi, de nem kielégítők a “térség meghatározó hadereje” számára. Az oroszok elleni szankciók miatt csak gépágyúval és nem irányított rakétákkal felfegyverzett harci helikoptereink, éppen a fő feladatukat jelentő páncélvadász feladatra nem alkalmazhatóak az irányított páncéltörő rakéták hiánya miatt. Az újonnan beszerzett helikopterek pedig nem harci helikopterek, akkor sem, ha ezeket ilyen-olyan kisegítő fegyverzettel fel lehet szerelni. Értsd: nem attól lesz egy harci helikopter harci helikopter, mert katonákat szállít és van rajta géppuska.

Ezután nézzünk rá a szomszédos országok haderőire. Az ukrán hadsereget meg sem nézzük, mert éppen folyamatos feltöltés és megsemmisítés alatt áll, mivel hadban áll. De messze a térség valóban legerősebb hadserege lesz, ha megnyerik a háborút és/vagy ugyan vesztenek területeket, de az országot ilyen ütemben fegyverzik Nyugatról (44 milliós ország, aminek a békelétszámos hadserege 200.000+ fő volt. Mindennemű tartalékossal, rendészeti szervvel pedig egy-másfélmilliós fegyveresről beszélünk, 12 millió mozgósítható fővel – ezek még háború előtti adatok).

A fentiekkel és a lenti adatokat összevetve egyértelmű, hogyha meg is valósul a Zrínyi 2026, és a bejelentett haderőfejlesztéseket maradéktalanul és profin kivitelezik, akkor is maximum a középmezőnyben leszünk a térség haderejét nézve, de két kvázi ellenséges politikájú ország (Ukrajna és Románia) is nagyobb erőt fog nálunk képviselni. A testvérnépnek tekintett lengyelek pedig nemhogy a térség, de Európa meghatározó erejét építik.

Horvátország:
14 500 fő, 2 gépesített dandár
Harckocsik: 75 db. M-84A4
Páncélozott harcjárművek: 128 db. M-80A(kivonás 2030-ig), 89 db. M2A2 Bradley(szállítás 2023-2025), 127 db. Patria AMV(további 44 db rendelés alatt), 200-220 db. MRAP(MaxxPro, M-ATV)
Vontatott tüzérség: kb. 220 db. 105, 122, 130, 152, 155mm-es löveg
Önjáró tüzérség: 15 db. PZH2000, 9 db 2Sz1
Sorozatvetők: közel 40 db. 122 mm-es
Harci repülők:12 db. Rafale F3-R (rendszeresítés alatt), 6 db MiG-21(kivonás 2024-ben)

Szerbia:
22 500 fő, 4 gépesített dandár, 1 vegyes tüzér dandár, 1 önálló harckocsi zászlóalj
Harckocsik: 212 db. M-84, M-84AS/1/2, 30 db. T-72B1MSz, 192 db T-55(tartalékban)
Páncélozott harcjárművek: 320 db. BVP M-80, 36 db. Lazar-2/3, kb 150 db. különféle könnyű páncélos
Vontatott tüzérség: 36 db. Nora M-84 152mm-es, 36 db. M-46 130mm-es
Önjáró tüzérség: 18 db. Nora B-52 155mm-es, 72 db. 2Sz1 122 mm-es
Sorozatvetők: 100 db.+ 128mm-es és 262mm-es
Harci repülők: 11 db. MiG-29, 17 db. J-22B (12 db Rafale beszerzését tervezik)

Románia:
68 500 fő, 2 hadosztály(5 gépesített-,1 páncélos-, 2 hegyi dandár), 1 különleges műveleti-, 1 sorozatvető dandár, 1 többnemzeti dandár
Harckocsik: 120 db. T-55, 235 db. T-55 klón (TR-580,TR-85, egy részük raktározás alatt), 54 db TR-85M1 Bizonul
Páncélozott harcjárművek: 140 db. MLI-84(BMP klón), 227 db. Piranha V (leszállítás alatt),   43 db Piranha III, kb. 480 db. TAB(BTR-60/70/80 klónok) + 600 raktározás alatt, 400 db. TABC-79, 76 db. MLVM
Vontatott tüzérség: kb. 650 db. 122, 152 mm-es és 150 db. 76 mm-es hegyiágyú
Sorozatvetők: 135 db. APR-40 122mm-es, 54 db. LAROM 122mm-es, 18 db. HIMARS
Harci repülők: 49 db. F-16AM/BM (32 db. leszállítás alatt)

Szlovákia:
19 500 fő, 2 gépesített dandár, 1 különleges műveleti ezred, 1 légi deszant zászlóalj
Harckocsik: 20-30 db. T-72M1, 15 db Leopard-2A4 (leszállítás alatt)
Páncélozott harcjárművek: kb. 200 db. BMP-1, BMP-2, BVP-M (kivonás folyamatban), 152 db. CV-90 (szállítás 2025-től), 76 db. Patria AMV(szállítás 2023-2027)
Önjáró tüzérség: 41 db. Zuzana, Zuzana 2
Sorozatvetők: 25 db. RM-70/85 Modular 122 mm-es
Harci repülők: 14 db. F-16V

Csehország:
27 000 fő, 2 gépesített dandár, 1 légideszant ezred, 1 tüzér ezred
14 tartalék gyalog század (4000 fő)
Harckocsik: 30 db. T-72M4CZ, 20 db T-72M1(tartalékban), 15 db. Leopard-2A4 (leszállítás alatt)
Páncélozott harcjárművek: 185 db. BVP-2, 127 db. Pandur II, 100 db. BVP-1(raktáron), kb 300 könnyű páncélos jármű
Önjáró tüzérség: 48 db. Dana 152mm-es, 62 db. Caesar (szállítás alatt)155 mm-es,
Sorozatvetők: 0
Harci repülők: 14 db. JAS39C/D, 24 db. L-159

Ausztria:

26 000 Fő (+27.000 főnyi kiképzett tartalékos)
2 gépesített, 2 lövész dandár

Harckocsik: 56 db. Leopard 2A4
Páncélozott harcjárművek: 112 db. Steyr Ulan páncélozott gyalogsági harcjármű, 71 db. Steyr Pandur páncélozott szállító harcjármű, 35 db. ATF Dingo páncélozott szállító jármű, 150 db. Iveco LMV páncélozott szállító jármű
Önjáró tüzérség: 64 db. M109 A5Ö önjáró tüzérségi löveg
Harci gépek: 15 db. Eurofighter Typhoon

Lengyelország:
150000 fő, 1 páncélos lovas-, 3 gépesített hadosztály, 1 légi deszant dandár
36 000 fő területvédelmi erők 17 könnyű lövész dandárba szervezve
Terv:  2035-re 300.000 fő, összehasonlításképpen a német hadsereg jelenleg 170.000 fő

Harckocsik: 1000 db K2 Black Panther (180 db. 2022-2025, 820 db gyártása 2026-tól), 366 db. M1 Abrams (szállítás 2025-től), 249 db. Leopard-2A4/A5/PL, 222 db. PT-91(korszerűsített T-72), 169 db. T-72M1
Páncélozott harcjárművek:1000 db. +BWP-1, 1000 db. Borsuk (próbák alatt, a BWP-1-t váltja fel) 900 db+ ROSOMAK 8X8, 500 db könnyű páncélos és 300 db. MRAP
Önjáró tüzérség: 152 db Krab(64 darab leszállítva)155 mm-es , 672 db  K9 Thunder (24 darab
leszállítva a 212 megrendeltből 2022-26 szállítás, 460 helyi gyártás 2026-tól) 155 mm-es, 111
db. Dana 152 mm-es, kb. 200 db. 2Sz1 122mm-es önjáró tarack, 122 db. M120Rak önjáró
aknavető
Sorozatvetők: 288 db. K239Chunmoo (rendelés alatt), 220 db. HIMARS (rendelés alatt), 75 db.
WR-40 Langusta, 30 db. + RM-70/BM-21
Harci gépek: 48 db. F-16, 32 db. F-35 (rendelés alatt), 48 db. FA-50 (rendelés alatt),    29 db.
MiG29A/UB, 18 db. Szu-22

(Békési Vata és BTG. – Szent Korona Rádió)

8 óra alatt mozgósítható az egész ország: Svájc, mint a legmilitánsabb ország

Reform és modernizáció?! Kirúgják a 25 éve szolgáló katonákat a honvédségtől