Oroszország eddig is a hagyományok őreként definiálta magát, ez most a legújabb törvényekben is megmutatkozik

Meg kell őrizni és meg kell erősíteni azokat a hagyományos erkölcsi és szellemi értékeket, amelyek biztosítják Oroszország egységét és segítik szuverenitását – többek között ez szerepel a vonatkozó állami politikai elvekben, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán hagyott jóvá.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

A politika céljai között szerepel egyebek között az értékek nemzedékről nemzedékre való átadása, a “destruktív” ideológia terjedésének megakadályozása, valamint Oroszországnak a hagyományos értékek őrzőjeként és védelmezőjeként való megjelenítése a nemzetközi színtéren. A szakpolitikai keret szükség esetén hatévente kiigazítható lesz.

A dokumentum értelmében az erkölcsi értékek olyan

“az Oroszország polgárainak szemléletét formáló, nemzedékről nemzedékre öröklődő, az összorosz állampolgári identitás és az ország egységes kulturális terének alapját képező, a polgári egységet erősítő erkölcsi irányelvek, amelyek Oroszország többnemzetiségű népének szellemi, történelmi és kulturális fejlődésében találták meg egyedi, jellegzetes kifejeződésüket”.

Az alapelvek szerint ilyen értékek közé tartoznak az élet, a méltóság, az emberi jogok és szabadságjogok, a hazaszeretet, a polgáriasultság, a haza szolgálata és a sorsáért való felelősség, a magas erkölcsi eszmények, az erős család, az alkotómunka, a szellemiek elsőbbsége az anyagiakkal szemben, a humanizmus, az irgalom, az igazságosság, a kollektivizmus, a kölcsönös segítségnyújtás és kölcsönös tisztelet, a történelmi emlékezet és a nemzedékek folytonossága, valamint Oroszország népeinek egysége.

A dokumentum a hagyományos értékeket fenyegető veszélyek közé sorolja az Egyesült Államok és más barátságtalan államok, valamint a szélsőséges és terrorista szervezetek, illetve egyes transznacionális vállalatok intézkedéseit.

Megfogalmazói szerint

“az oroszország polgáraira gyakorolt destruktív ideológiai befolyásolás veszélyt jelent az ország demográfiai helyzetére”.

Az alapelvek szerint a hagyományos értékek védelme érdekében aktualizálni kell a stratégiai tervezés dokumentumait, tárcaközi koordinációt kell folytatni, javítani kell a kulturális és oktatási projektek állami támogatásának rendszerét, csakúgy, mint a gyermekek és fiatalok nevelési formáit és módszereit. A tudományos, oktatási, felvilágosító és kulturális szervezeteknek hatékonyabban kell fellépniük a történelemhamisítással szemben.

Az államnak a dokumentum értelmében tudományos kutatási megrendeléseket kell kidolgoznia, információs és módszertani anyagok, irodalmi és művészeti alkotások létrehozását kell biztosítania, a hagyományos értékek megőrzését és népszerűsítését célzó szolgáltatásokat kell nyújtania, valamint ellenőriznie kell az állami megrendelések végrehajtásának minőségét.

Az állami feladatok között szerepel továbbá a polgári egység erősítése, a történelmi emlékezet megőrzése, a történelemhamisítási kísérletek elleni fellépés, a tradicionális értékek szerepének megerősítése a köztudatban és a destruktív ideológia terjedése elleni fellépés.

Szükséges továbbá az állami projektek és a civil társadalmi intézmények támogatása a hazafias nevelés területén, a hagyományos felekezetek vallási szervezeteinek támogatása, a kulturális örökség védelme, az orosz nyelv védelme és támogatása, illetve a trágárság és az idegen szavak túlzott használatának megakadályozása.

Az alapelvek között szerepel továbbá Oroszország világban betöltött szerepének erősítése, valamint az eredeti egyetemes értékeken alapuló hagyományos orosz szellemi és erkölcsi értékrend népszerűsítése.

Oroszország teljesen betiltja a deviánspropagandát: már nem csak a kiskorúakra vonatkozik az LMBTQP jogszabály

A püspök, aki Moszkvában titokban felajánlotta Oroszországot Szűz Máriának

(Origo nyomán Szent Korona Rádió)