A püspök, aki Moszkvában titokban felajánlotta Oroszországot Szűz Máriának

Amikor II. János Pál pápa ünnepélyesen felajánlotta a világot Szűz Máriának a római Szent Péter téren, megbízott egy jezsuita püspököt azzal a különleges küldetéssel, hogy végezze el ugyanezt a szertartást a Kreml szívében. Pavel Hnilica volt a megbízott, aki titokban felajánlotta Szűz Máriának Oroszországot.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

A Vatikán falain belül egyesek II. János Pál pápasága James Bondjának hívták őt. És tényleg, a lengyel pápa rendszeresen bízta meg őt különleges küldetésekkel, amelyek éppannyira titkosak voltak, mint amennyire veszélyesek. Például menjen el Moszkvába, hogy titokban misézzen és felajánlja Oroszországot és a világot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének …. egy nappal azt megelőzően, hogy II. János Pál pápa ugyanezt a felajánlást megtette a Szent Péter téren, 1984. március 25-én.

Azokban az időkben, amikor a Szovjetunió egy totalitárius és hivatalosan ateista rendszer elnyomása alatt nyögött, e feladat a lehetetlen küldetés minden adottságával rendelkezett. De nem ám Pavel Hnilica (1921-2006) szlovák jezsuita számára, akit titokban szenteltek pappá 1950-ben, az akkoriban Csehszlovákiában dúló vallásüldözés idején. Végül Rómába száműzték, ahol 1951-ben XII. Piusz pápa a legnagyobb titokban püspökké szentelte. Hnilica 1976-ban találkozott Karol Wojtyla püspökkel, a későbbi II. János Pál pápával.

Tomasz Terlecki, a “Különleges küldetések püspöke” című életrajzi munka szerzője elbeszéli, hogy mihelyt megválasztották a lengyel pápát, a szlovák püspök nyíltan megmondta II. János Pálnak, hogy

“Szentatya, Oroszország felajánlásának és megtérésének az Ön pápasága alatt kell megtörténnie”.

II. János Pál pápa és Pavel Hnilica

II. János Pál pápa és Pavel Hnilica

II. János Pál, aki jól ismerte Hnilica püspök Szűz Mária iránti odaadó tiszteletét, így felelt:

“Ha meggyőzi a püspököket, azonnal felajánlom az országot Szűz Máriának.”

Azonban több évig semmi sem történt.

Mindez megváltozott a II. János Pál elleni gyilkossági kísérlet napján, 1981. május 13-án, Fatimai Miasszonyunk ünnepén. A kritikus állapotban lévő lengyel pápát sietve a Gemelli Klinikára szállították. A világ egésze imában kapcsolódott össze.

A csodálatos módon életben maradt II. János Pál azonnal felismerte a kapcsolatot az őt ért merénylet és a fatimai üzenet között. Ennek hatására kérte, hogy fedjék fel előtte a harmadik fatimai titok tartalmát, amely korábban nem foglalkoztatta.

Miután ezt elolvasta, bizonyossá vált nemcsak abban, hogy Szűz Mária mentette meg az életét, de abban is, hogy mit kell tennie a közeli jövőben. Lábadozása során 1981 augusztusában bizalmasan elmondta Hnilica püspöknek:

“Megértettem, hogy a világ kizárólag oly módon menthető meg a háborútól, az ateizmustól, hogyha Oroszország megtér a fatimai üzenet szerint.”

Egy év elteltével, a merényletkísérlet egyéves évfordulóján a pápa Fatimába utazott, hogy köszönetet mondjon a Szent Szűznek azért, hogy túlélte Mehmet Ali Ağca pisztolygolyóit. És a világot a Szűzanyára bízta.

Az idézett könyvben Tomasz Terlecki felidézi Lucia nővér szavait a felajánlás cselekedetéről. A fatimai látnok, aki hosszú évekkel túlélte a jelenések után röviddel elhunyt másik két látnokot, hangsúlyozta azt, hogy ez a felajánlás “nem teljesít mindent, amit a Miasszonyunk kért, mert nem tartalmazta Oroszországnak a Szűzanya részére történő különleges felajánlását.” Emellett nem az egész világ püspökeivel egységben történt. II. János Pál elhatározta, hogy két évvel később megismétli ezt a gesztust. 1984. március 25-én történt meg a világ és Oroszország végleges felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A felajánlásra a Szent Péter téren és világszerte egyházmegyékben került sor.

Amikor Pavel Hnilica tudomására jutott a pápa döntése, el akart menni Moszkvába, hogy ott legyen a felajánlás napján. De hogyan tehetné ezt meg? A válasz kalkuttai tartózkodása során érkezett. A jezsuita püspök barátja, Teréz anya vendégeként annak a lehetőségét tanulmányozta, hogyan lehetne kongregációjából nővéreket küldeni a Szovjetunióba. És ekkor támadt a hihetetlen gondolata: néhány napra érvényes tranzit vízumot kérvényez a kalkuttai szovjet nagykövetségen. Úgy gondolta, hogy ha szerencséje van, a hivatalnokoknak nem jut eszükbe összekapcsolni a Római Kúrián betöltött püspöki hivatalát csehszlovák ellenzéki mivoltával. A lehető legközönségesebb turista vízumot kérvényezte a március 22-25-ig tartó időszakra. Ezzel egyidejűleg Teréz anya imádkozásra kérte összes nővérét. Amint a püspök később visszaemlékezett, csoda történt: a kommunisták által üldözött püspök orosz tranzit vízumot kapott, ami lehetővé tette, hogy átutazzon a Szovjetunión.

Március 24-én, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét megelőző napon, amikor II. János Pál tervei szerint felajánlotta a világot és Oroszországot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, Hnilica püspöknek sikerült eljutnia a Kremlbe egy csoport diplomatával. Hogy mi volt a hivatalos cél? Turistalátogatás az ortodox templomokba. A Szent Mihály Arkangyal templomába való belépéskor az őr megpróbálta elvenni a pap kis táskáját, amely a mise celebrálásához szükséges ostyát és bort tartalmazta. „Jól elrejtve a markomban tartottam Szűz Mária medálját. Biztos vagyok abban, hogy abban a pillanatban segített nekem” – mondta később. Végül a jezsuita egy másik katolikus pap kíséretében belépett a templomba, és a két férfit nem motozták meg.

“Beléptem a templom belsejébe, közeledtem az oltárhoz. Ezután kivettem táskámból a Pravdát (a Kommunista Párt hivatalos lapját) és széthajtogattam magam előtt. Az oldalai között volt az Osservatore Romano (a Vatikán hivatalos lapja), amelyben megjelent a világ felajánlása aktusának II. János Pál által írott szövege”

– mondta el később bizalmasan Hnilica püspök, ahogyan erről Tomasz Terlikowski beszámol. És így folytatja:

Elkezdtem imádkozni:

“Ó, emberek és népek édesanyja, Te, aki ismered szenvedéseiket és reményeiket, Te, aki anyai módon érzékeled a jó és gonosz, a fény és a sötétség közötti harcokat, amelyek mai világunkat megrázzák, hallgasd meg kérésünket, hogy szereteteddel anyaként és az Úr szolgájaként karold át ezt az emberi világot, amelyet az emberek és népek evilági és túlvilági sorsa iránti aggodalmunkban oltalmadba ajánlunk. Különösen azokat az emberek és népeket ajánljuk fel, akik erre a leginkább rászorulnak…”

“Ott, ebben a templomban, a Kreml szívében, lélekben egyesültem a Szentatyával és a világ összes püspökével, és velük egységben elvégeztem Oroszország Szűz Mária Szeplőtelen Szívének történő felajánlásának aktusát. Ezután elmentem a Mária Mennybemenetele templomba. A Máriának szentelt oltár előtt megismételtem az aktust. Ismét elővettem a Pravdát, benne az Osservatore Romanóval, és ismételten csatlakoztam a Szentatyához és az összes püspökhöz. Sőt, még szentmisét is bemutattam abban a templomban! Hogyan volt ez lehetséges? Úgy tettem, mintha fényképeznék. Egy üres aszpirines üvegcse szolgált kehelyként. Bor és néhány csepp víz volt benne. Az ostyák egy kis nejlonzacskóban lapultak. A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének liturgikus szövege a Pravda oldalai közé volt rejtve. Talán most először tartalmazta ez az újság a teljes igazságot – az Angyali Üdvözletet. Ez volt életem legmegindítóbb szentmiséje”

– mondta el később.

Tudtam, hogy attól a naptól fogva Oroszország a Szűzanyáé és hogy az Úr egy napon megszabadítja ezt az országot a Sátán hatalmától.

Bár a szentmise mindössze háromnegyed óra hosszat tartott, Hnilica püspök számára ez volt életének egyik legfontosabb liturgiája:

“Amikor kijöttem a Kremlből, úgy éreztem, átalakultam, magamon éreztem Isten óvó és védő kezét. Így tehát nem aggódtam a következmények miatt, mert tudatában voltam Isten hatalmának. Tudtam, hogy attól a naptól fogva Oroszország a Szűzanyáé és hogy az Úr egy nap megszabadítja ezt az országot a Sátán hatalmától”

– mondta hazatérésekor.

Rómába visszatérve Hnilica püspök egy magánkihallgatáson tájékoztatta a pápát arról, hogy mit tett Moszkvában. II. János Pál ezt mondta neki: “Aznap, kedves Pavel, a Szűzanya kézen fogva vezetett téged.” “Nem, Szentatyám – válaszolta a jezsuita. – Aznap Ő a karjaiban hordozott engem.”

A homoszexuálisokat is felelősségre vonja az orosz ortodox egyház a háború kitörése miatt

A homoszexuálisokat is felelősségre vonja az orosz ortodox egyház a háború kitörése miatt

(Katolikus.ma nyomán Szent Korona Rádió)