Modern külső és tiszta fehér falak – a 3h építésziroda nyilvánosságra hozta a váci székesegyház felújításának terveit.

A 3h építésziroda tervei alapján 2021-ben megkezdődtek a munkálatok a váci székesegyház felújításában. Az épület viszont koránt sem a megfelelő módon lesz restaurálva, ugyanis a veszprémi székesegyházhoz hasonlóan itt is a protestáns fehér falak és a “modern” külső elérése lesz a cél. Az építésziroda a napokban hozta nyilvánosságra a templommal kapcsolatos terveit, amit alább olvashatnak. 

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Megőrzendő értékeink többsége visszavezethető az építés koráig. Az épületszerkezetek – falak, boltozatok, padlósíkok, nyílászárók –, a homlokzat és az ácsszerkezet eredeti formájában maradt ránk. Stilisztikai szempontból ezek vegyes képet mutatnak. Korinthoszi oszlopok tartanak jellemzően klasszicista szerkesztésű párkányokat. A főhomlokzat szigorú geometriája és a térszervezés szakaszossága is a klasszicizmus szellemiségét tükrözi. A templom leghangsúlyosabb alkotásainak stílusa mégis barokk: Franz Anton Maulbertsch készítette az oltárképet és a kupola freskóját. Barokk szellemiségűek a hívek padsorai, a szentélybe később épített stallumok viszont már ismét klasszicista jegyeket viselnek.

Tervismertető és axonometria

Tervük célja, hogy az összkép közelebb kerüljön az eredeti alkotói szándékhoz és az épület műszaki állagának megújításával megőrizhető legyen az utókor számára. A felújítók elmondásuk szerint alázattal akarják szolgálni és gazdagítani a templomot úgy, hogy teljesíthessák korunk igényeit a technika által kínált eszközökkel is.

“Víziónk a templomi berendezés megjelenésbeli lecsendesítését is célozza, visszatérve a barokk alapfalakon megvalósult koraklasszicista külső és belső történeti téri világhoz, hogy az mindinkább érvényesüljön.”

Szépen és jól hangzanak a fentebbiek, de nem értjük, hogy a gyönyörű freskók fehérre meszelése miben szolgálná az alázatot és odaadást?

A belső tér jelenlegi állapota

A belső tér véglegesnek szánt állapota

Szakrális épületeink inkább turisztikai látványosságok, mint az Isten imádásának helyszínei. Jól tükrözi ezt az is, hogy a székesegyház turisztikai vonzerejének növelése érdekében szeretnék biztosítani a feljutást a látogatók számára az épület magasabban fekvő, kilátást biztosító felületeire. Az épület meglévő nyitott oszlopcsarnokának tetején ezért egy új kilátóteraszt hoznak létre, mely az épületet díszítő szobroknak és az előtte elterülő városi térnek egy új nézőpontját kínálja a látogatók számára.

Visszaállíthatják régi fényébe a Zsámbéki templomot – De bele nyúl-e a modernitás keze?

(Építészfórum.hu nyomán Szent Korona Rádió)