LMBTQP propagandát vinnének be a hazai iskolák alsó tagozatosainak óráira

LMBTQP-lobbista körlevelet küldött szét pedagógusoknak és más kiskorúakkal foglalkozó szakembereknek a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület, melyben arra kívánják rávenni őket, hogy tanórák keretében ismertessék meg a fiatal gyerekekkel az LMBTQP-ideológiát. Az e-mailben egy pályázati felhívás is található, melynek keretében további óravázlatok elkészítésére hívják fel a pedagógusok figyelmét. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a 20 éves HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

A Vasárnap.hu információi szerint a levél a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület levelezőlistáján jutott el sokakhoz, és a „Mesés óratervek” címet viseli. Az emailben azt írják, hogy ezúttal olyan szakemberekhez fordulnak, akik gyerekcsoportokkal, fiatalokkal dolgoznak (például pedagógusok, pszichológusok, iskolai szociális munkások, hitoktatók, ifjúsági segítők stb.).

Balliberális körökben elterjedt volt az a narratíva, miszerint az LMBTQP-mesekönyvvel senkinek nem célja a kisiskolások ideológiai nevelése és befolyásolása. Korábban azt állították, elsősorban progresszív szülőknek és az ő gyermekinek szánta a kiadványt a Labrisz Leszbikus Egyesület, hogy ezen keresztül népszerűsítsék az “elfogadást” és embertársak szeretetét. A nemzeti oldali szervezetek, köztük a HVIM fellépése és Orbán Viktor egy rádióinterjúja, melyben kifejtette, hogy azt szeretné, hogy „hagyják békén a gyermekeinket”, óriási felháborodást keltett a balliberális sajtó és lobbicsoportok részéről. A levél tanúsága a propagandakönyvnek valóban az a célja, ami miatt a konzervatív körök aggódtak: kisiskolás gyermekeink balliberális, neomarxista ideológiákra való (át)nevelése.

Az e-mailben említett pályázatot három kategóriában hirdették meg. Alsó tagozatos gyerekek, felső tagozatos diákok és a középiskolás korosztály számára várják a progresszív óravázlatokat. A beküldött anyagból egy Meseország foglalkozásterv-gyűjteményt szeretnének létrehozni, amelyet az Emberi jogi nevelők hálózata (EJHA-hálózat) online felületein terveznek nyilvánosságra hozni. A kategóriánként 1-1 győztes óravázlatot az EJHA őszi konferenciáján tervezik kihirdetni.

Már a kisiskolások sincsenek biztonságban?

A pályázati felhívást tartalmazó körlevél bemutat néhány, már elkészült óravázlatot, melyeket az EJHA weboldalán tettek közzé. A foglalkozástervek célja, hogy segítséget nyújtson a Meseország mindenkié című LMBTQP-propagandakönyvben található történetek iskolai keretek között történő feldolgozásában. Mint azt a nyilvánosan is elérhető dokumentum előszavában írják,

„A foglalkozásokkal a véleményüket felvállaló, önmagukért és másokért kiálló állampolgárok nevelését kívánjuk támogatni, akik nem tartanak attól, hogy ők esetleg mások az átlaghoz képest.”

Nem titkoltan a kisiskolás gyermekek az elsődleges célpontjaik, szintén a bevezető említi, hogy „javarészt az alsó tagozatra készültek a foglalkozástervek”, ami annyira igaz, hogy a 17 óravázlat közül egyetlen olyan található, amely részben idősebb korosztály számára készült. Az előszó zárómondata az EJHA-hálózat ideológiai hitvallásának is tekinthető. Az abnormalitás propagálásának szép szavakkal való megfogalmazása így hangzik:

„Reméljük, hogy a foglalkozástervek használata segít a diákoknak abban, hogy jobban elfogadják egymást, tiszteletben tartsák a másságot, megértsék, hogy a sokszínűség értékes, hogy az esélyegyenlőség egy jól működő társadalom alapja.”

Habár a dokumentum kihangsúlyozza, hogy senkit nem szabad kötelezni a foglalkozáson való részvételre, érdemes elgondolkodnunk valamin. Egy alsó tagozatos kisgyermek, aki még csak hírből sem tudja, mit jelent a homoszexualitás, vagy a transzneműség, vajon tudni fogja, hogy mi az, amire nemet kéne mondania? Esetleg mer-e egyáltalán nemet mondani osztályfőnökének? Az iskolákban erőteljes alá-fölérendeltségi viszony van jelen a tanár-diák kapcsolatokban, és míg egy lázadó tinédzser talán ellent mer mondani pedagógusának, egy 8-9 éves fiatal esetében ez szinte kizárt dolog.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az általános iskolások az első felvilágosító órákon csupán felső tagozatos éveik folyamán vesznek részt. Mennyire jó ötlet egy kisgyereknek mélyen átszexualizált témakörökről beszélni? És ezen az sem segít, hogy az egyenlőség és a sokszínűség köntösébe igyekszenek bújtatni a kérdésköröket.

Nemi szerepek felcserélődése, nem hagyományos nemi szerepek elfogadása a témakörök között

Ha alaposabban körbenézünk az óravázatok között, nagyon nagy meglepetés nem fog érni minket. A balliberális narratíva minden kötelező elemét megtaláljuk a 17 foglalkozásterv céljai között. Van itt szó az előítéletmentes gondolkodásról, a másság elfogadásáról, az egyenlőségről.

Az egyik foglalkozás vázlata alapján például – melynek célja az általános nemi szerepek felcserélődésének, kibővülésének elfogadása és a tolerancia fejlesztése – a kisiskolásoknak egy talkshowt kell eljátszaniuk. A lányoknak feltehető kérdésekre ötleteket is kapnak a progresszióra nyitott pedagógusok.

Ilyen lehet például a „Miért hordasz fiús ruhákat?”, vagy a „Miért nem akarsz összeházasodni senkivel?” kérdések.

Egy másik óravázlat „Fiús-lányos” címet viselő feladata a nemi szerepek közti vélt különbségekre hegyeződik ki. A konstruktívnak szánt vitához a következő kérdések megvitatását javasolja a szerző:

  • Van olyan köztetek, akire mindkét csoportból igaz egy-egy (több) jellemző?
  • Vannak valóban csak fiús vagy csak lányos jellemzők? Miért várják el tőlünk, hogy a fiúk csak fiús dolgokat, a lányok csak lányos dolgokat csináljanak?
  • Csináltatok már olyat, amiért azt mondták nektek, hogy ne csináljátok, mert nem nektek való: lányos vagy fiús dolog?

Innen pedig már csak egy lépés, hogy a gyermekeknek már kisiskolás korukban megtanítsák, mit is jelentenek a nemek közti egyenlőtlenségek, és hogy a gonosz társadalomban a nők bizony egy elnyomott csoportnak számítanak. Norvégiában ez már bevett gyakorlatnak számít, az alábbi videóban például az látható, hogy alsó tagozatos korú gyerekeknek gumicukrot adnak, ám a fiúk többet kapnak, mint a lányok. Ezután meg is magyarázzák a lányoknak, hogy a jutalombeli különbség egyetlen oka az, hogy ők nőnek születtek.

Mit tehet a szülő gyermeke egészséges fejlődésének biztosítása érdekében?

Bizonyára sok olvasónkban felmerült ez a kérdés, hiszen nyilvánvaló, hogy potenciálisan minden kisgyermek veszélyben van. A különböző balliberális szervezetek és homoszexualitást, illetve genderelméletet népszerűsíteni kívánó körök ezúttal a legvédtelenebbeket vették célba. Nyilvánvaló, hogy mivel természetes úton, biológiailag képtelenek a szaporodásra, így a propaganda az egyetlen lehetőségük erre. Az is magától értetődő, hogy az agymosást már gyerekkorban igyekeznek megkezdeni, hiszen ekkor a leginkább befolyásolható a még fejlődésben lévő, kialakult és megszilárdult világképpel nem rendelkező fiatal elme.

Meg van a veszélye annak is, hogy a szülő nem is értesül róla, hogy gyermekét hasonló foglalkozáson való részvételre kötelezték. Éppen ezért nagyon fontos a megfelelő szülő-gyermek viszony kialakítása, és a kommunikáció előtérbe helyezése. Egy alsó tagozatos az esetek nagy többségében felnéz tanáraira és kritika nélkül elfogadja azok szavait. Ha azonban az édesapa és az édesanya erről tudomást szerez, el tudnak beszélgetni gyermekükkel arról, hogy nem helyes az, amit az iskolában hallott vagy tanult. Továbbá az iskolai érzékenyítések határozott szülői ellenállással igenis megakadályozhatóak.

Mindazonáltal a legjobb megoldás a megelőzés. Ha olyan intézménybe jár gyermekünk, amelynek értékrendje kizárja a hasonló ideológiai foglalkozások lehetőségét is, nincs mitől tartanunk. Egy egyházi fenntartású iskolában például feltehetőleg nem fenyegeti a balliberális propaganda a tanulókat. Más esetekben azonban érdemes körültekintőnek lenni, megismerni a kisgyermek osztályfőnökét, tanárait, és megbizonyosodni arról, hogy jó kezekben van-e.

Balliberális szervezetek hálózata állhat a háttérben

Az óraterveket közlő Emberi jogi nevelők hálózata a sokszinusegoktatas.hu-n olvasható bemutató szerint pártoló szervezetei között tudhatja többek között az LMBTQP-mesekönyvet kiadó Labrisz Leszbikus Egyesületet és a Soros Györgyhöz több szálon is kötődő Amnesty Internationalt. A leírás szerint az EJHA 2016-ban egy Facebook-csoport létrehozásával indult, tagjai az emberi jogok érvényesüléséért tenni akaró, az oktatás/nevelés területén aktív magánszemélyek. Céljaik között többek között a magyar fiatalok emberi jogi tudásának bővítését, illetve a hálózatban résztvevő egyének és támogató szervezetek kapacitásának optimalizálását jelöli meg. Weboldalukon bővebben is megismerkedhetünk munkájukkal, ahol többek az oktatási intézményekben végzett propagandatevékenységüket mutatják be.

A Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület, amely a cikk elején említett email szerzője, szintén hasonló tevékenységet folytat, mint az EJHA. Az egyesület oldalán található leírás szerint elavultnak tartják a jelenlegi iskolarendszert, és elhivatottak az egyenlőségen és kölcsönös tiszteleten alapuló közösség kiépítésében. Partnerszervezeteik között több hozzájuk hasonló külföldi, hasonló célokat kitűző szervezet található, amely tovább erősíti azt a feltételezést, hogy egy nemzetközi hálózat része az egyesület.

Ezen külföldről támogatott ügynökszervezetek súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, azonban a szigorúbb szabályozás helyett a kormányzat a most meglévő gyenge törvényt is visszavonja.

Jön az átnevelés

A fentiek és több éves tapasztalatunk alapján kijelenthetjük, hogy az LMBTQP-mesekönyvvel a kisgyermekek ideológiai átnevelése/befolyásolása volt a céljuk az elejétől kezdve. A szervezeti összefonódásokat áttekintve jól látható, hogy mind a Labrisz, mind az EJHA és mind a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület több szálon is kötődik Soros Györgyhöz, és az ő nemzetközi hálózatához. Céljaikat egyre kevésbé igyekeznek elrejteni, és mára már az iskolákba is bejutottak. A balliberális-neomarxista propaganda egy karnyújtásnyira került a legvédtelenebb korosztályoktól.

(Vasarnap.hu nyomán Szent Korona Rádió) 

Mi Magunk: A kormány meghátrált a Soros-szervezetek nyomására

Alapjog-ellenes az “érzékenyítés” – Az Egyetemi Ellenállás várja a jogesetekről szóló bejelentéseket