Vonja vissza a Bizottság az LMBTQP 2025 stratégiát! – Petíció a ránk erőltetett szivárványlobbi ellen

Mint korábban írtuk, az EU rá akarja kényszeríteni az LMBTQP propaganda támogatását az összes tagállamára, ami szerint a homoszexuális lobbit nem támogató országokat súlyosan szankcionálnák. Írjuk alá mi is a visszavonást támogató petíciót és harcoljunk együtt a sötétség erőivel szemben!

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió HunDub oldala >>>
Csatlakozz!

November 12-én az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy az LMBTQ-célok előtt meghajló stratégiát kíván bevezetni valamennyi uniós ország számára.

E veszélyes stratégia jogi integrációt kíván elérni európai és nemzeti szinten többek között a következő pontokban:

  • A homofóbia mint „uniós bűncselekmény” bevezetése.
  • A homoszexuális kapcsolatok jogi elismerése minden európai országban. Ezt egy „a szülői státusz kölcsönös elismeréséről szóló” jogszabállyal tervezik elérni.
  • A genderoktatás bevezetése az iskolákban.
  • Tagállami szintű LMBTQI-stratégiák létrehozása és megvalósítása.
  • Uniós források juttatása az LMBTQ-szervezeteknek.
  • A helyreállítási alap felhasználása az LMBTQ-célok támogatására.

Azok, akik nem követik a szivárványos parancsokat, kizárásra kerülhetnek az uniós támogatásokból, ideértve a COVID-19 válság kezelésére szolgáló helyreállítási alapot is.

Értékvesztett, hedonista és relativista új világuk bármi áron történő bebiztosítása érdekében ki akarják iktatni a tagállami vétó lehetőségét is, amely minden országot megillet állampolgárai és szuverenitása védelmében.

Magyarország Lengyelországgal együtt bátran fellépett, és megvétózta a helyreállítási alapot. A magyar kormány emellett alkotmányos szinten is rögzíteni kíván olyan fontos dolgokat, mint hogy „az anya nő, az apa férfi”, illetve „Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”.

Természetesen az új LMBT-rezsimnek behódoló média máris Európa-szerte támadást indított Magyarországgal és Lengyelországgal szemben.

Helena Dalli egyenlőségi biztos, az LMBTQI-stratégia előadója arról beszélt, hogy az új stratégiát nem tisztelő európai országokat pénzbírsággal sújtják:

„Ez egy módja annak, hogy hogyan tudunk reményeink szerint egy tagállamot beállítani a sorba, azzal, hogy azt mondjuk, rendben, nem kaptok részesedést, amit egyébként kapnátok, ha nem tartjátok tiszteletben a jogállamiságot.”

Az EU totalitaristái számára az LMBTQ-ideológia megegyezik a jogállamisággal.

Észrevesszük? Gazdasági zsarolás válság idején, pont ahogy a diktatúrák idején…

Megtagadják a nekünk járó pénzügyi támogatást a járványhelyzetben, valódi ideológiai visszaélést hajtva végre ezzel velünk szemben, amiért szilárdságot és bátorságot tanúsítunk korunk új diktatórikus ideológiájával szemben.

Ideológiai gyarmatosítást hajtanak végre országainkon, próbálva lerombolni kultúránkat, identitásunkat, hitünket.

Álljunk ki Magyarország és Európa jövőjéért! Kérjük, írja alá az Európai Bizottságnak címzett petíciót!

A bizottsági dokumentum szembemegy az európai szerződésekkel.

Valójában az Európai Parlament és az Európai Tanács nem állapíthatja meg az úgynevezett homofóbia bűncselekményét, és személyek közi kapcsolatok legalizálásáról sem dönthet, mert ezek kívül esnek az EU működéséről szóló szerződés 83. cikkében meghatározott hatáskörökön.

Nem hagyhatjuk, hogy a Bizottság elvegye tőlünk a szerződések alapján minket megillető szuverenitást olyan kérdésekben, mint a család, a házasság, a szexualitás és az oktatás.

Nem hagyhatjuk, hogy homofóbiának bélyegezzék a természetes család és az értékeink melletti kiállásunkat, így próbálva elhallgattatni minket.

Európa keresztény alapjai vitathatatlanok. Az Európai Unió alapító atyái, a katolikus Adaneuer, Schuman és De Gaspei is ezekre a keresztény gyökerekre építettek.

Von der Leyen Európája viszont ki akarja törölni keresztény gyökereit, és az európai népek gazdag kultúráját a globalista elit által propagált értékvesztett, relativista kultúrává kívánja formálni. Biztos alapok, identitás, kapcsolatok és Isten nélkül képzeli el a „szép új világot”.

Ilyen Európát szeretnénk?

Meg kell védenünk a gyökereinket, értékeinket, hitünket, családjainkat, az élet és a szabadság szépségét! Ne feledjük, antropológiai küzdelemről van szó, amely legmélyebb indentitásukban, férfi és női mivoltukban bizonytalanítja el az embereket, a gyermekeket.

Kitartunk együtt ebben a közös küzdelemben?

Írja alá a szabadságért! Nagyon fontos, hogy összefogjunk, és együtt erőt tudjunk felmutatni. Petíciónkban üzenetet küldünk Ursula von der Layernek, és kiállunk Magyarország és Lengyelország mellett, akik szembemenve a globális elittel igyekeznek védelmezni a családokat, a gyermekeket és az alapvető értékeket.

Az EU rákényszerítené az LMBTQP propaganda támogatását a tagállamokra?

LMBTQP jogokhoz kötné az EU az uniós forrásokat, Magyarország megvétózza

Tilos lesz ellenvéleményt megfogalmazni az LMBTQP-vel szemben az EU-ban

(CitizenGo nyomán – Szent Korona Rádió)