A terrorizmus gyökere a világ rendjének felforgatása

Barcsa-Turner Gábor publicisztikája a bevándorlókérdésről, az iszlám valláshoz való hozzáállásról és a terrorizmus valódi okairól. Kifejti, hogy miért ne jöjjön se muszlim, se arab, se semmilyen más bevándorló Európába, és hogy ennek ellenére mégis miért szereti a vallásokat, más népeket.

Magával az iszlám vallással, mint egy hagyományos vallással, semmi gond nincsen. A terrorizmus gyökere nem a vallásból fakad, nem abból, hogy az iszlámban vannak harcos gondolatok. Gondoljunk csak bele, hogy állítólagos “keresztények” is követtek el súlyos bűnöket az indiánok kiirtásával, vagy éppen Európában is volt némi konfliktus, akár a kereszténység eltérő értelmezése miatt. Akkor most a kereszténység lenne erőszakra buzdító? Hiszen a Bibliában is találunk harcra buzdító gondolatokat, még akkor is, ha a mostani kilúgozott kereszténység csak a “szeressük egymást gyerekek” szólamot fogadja el.

Az iszlám vallás óriási kultúrát hozott létre, és aki volt az Arab Tavasznak csúfolt felforgatás előtt arrafelé, láthatta, hogy ezekben az országokban milyen rend és béke volt. Az igazi okokat firtatva: vajon ki ment oda felforgatni az Közel-Keletet? Kik távolították el a rendet fenntartó, azonban “diktatórikusnak” kikiáltott rendszereket? Kik bombázták rommá Irakot, ki ment Afganisztánba? És melyik a legterroristábban viselkedő ország Közel-Keleten? A Washington – Tel-Aviv tengely támadt rá a békében élő országokra, aztán a visszacsapást ügyesen eddig Európára terelték bevándorlási cunami, terrortámadások formájában…

És kik azok, akik ténylegesen harcolnak az Iszlám Állam ellen? Az egyik legkomolyabb erő, egy másik terrorszervezetnek kikiáltott “dzsihadista” szervezet, a Hezbollah (akik ellen, Libanonban szintén volt egy 43 főt követelő öngyilkos robbantásos merénylet a párizsi támadások előtt egy nappal, de a Facebookon nem lehet Hezbollah zászlót beállítani…). Az amerikai-zsidó progapanda persze őket is démonizálja, pedig ők nem keresztényellenesek, csak érthető módon zsidóellenesek, és az iszlámot is hitelesen képviselik. Ott van még a szintén mélyen vallásos Irán, ami eddig célkeresztben volt a propagandában, azonban most igencsak sikeresen üldözik az Iszlám Állam terroristáit. Ehhez kapcsolódott be Oroszország is, amit szintén a Nyugat ellenségének tekintenek. Ők valóban harcolnak, nemcsak néha ledobnak pár kilónyi bombát marketingből.

És kiket támogat a Nyugat az Iszlám Állam ellen? A kommunista, feminista, szintén felforgató eszméket valló kurdokat, és azokat a “mérsékeltnek” kikiáltott felkelőket, akik szintén szeretnek civileket lemészárolni. Mindezt miért? Törökország gyengítése és az Aszad-rezsim megbuktatása is az együttes cél. Ez utóbbi a törökök érdeke is, mert Aszadot ők sem akarják látni hatalmon. És itt álljunk meg: ez egy nagyon kusza érdekhálózat, amin az erők átláthatatlan szövetségét nem lehet azzal elintézni, hogy a muszlim terroristák már megint. A fő törésvonal véletlenül sem az iszlámnak mondott és a kereszténynek mondott erők, vagy világi erők között húzódik. Itt aki legjobban hivatkozik az iszlámra vagy a kereszténységre, az jobbára nem muszlim, és nem keresztény, pláne nem akkor, ha a saját vallását a másik vallása ellenében definiálja.

Az iszlámellenes megnyilatkozások annyira felszínesek és primitívek, hogy aki ilyeneket nyilatkozik, irkál a Facebookra, az arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem ért semmiből semmit, és agyilag körülbelül azon a szinten van, mint az Iszlám Állam terroristái, hiszen ők is csak addig jutottak sajnos, hogy a keresztények ellen kell harcolni és nem mondjuk Izrael ellen. (Azon jót mosolygok, hogy a Facebookon nyilvánítunk részvétet, mikor nagyban hozzájárul az ilyen események bekövetkezéséhez a virtualizált világ, nagy mértékben a Facebook is…)

A bevándorlókérdés nem egyenlő a muszlim-kérdéssel. Persze, se bevándorlók, se muszlimok áradata ne jöjjön Európába. Egyszerűen azért, mert nem ide valóak. Ez nem azt jelenti, hogy az iszlámra mint ellenségre tekintenénk, sőt: az iszlám akár szövetségesünk is lehetne a felforgatást képviselő, szabadkőműves irányítás alatt álló Amerika és Izrael ellen. A bevándorlókon pedig úgy segítenénk a legjobban, ha valóban elpusztítanánk az Iszlám Állam nevezetű őrjöngő hordát, hiszen, akkor nem kellene elmenekülniük… Az itt lévőket pedig vissza lehetne küldeni, mondjuk harcolni, hiszen az Iszlám Állam azért is lett ilyen hatalmas, mert csak menekültek, de nem harcoltak ellene. (Persze, a Bangkokból és egyéb, békés helyekről elinduló gazdasági bevándorlókat is azonnal vissza lehetne toloncolni).

Nyugat-Európa súlyosan beteg és haldoklik: dilettáns, lázálmokat kergető, a multikultit éltető, saját fajtájukat megvető politikusok vezetik ezeket az országokat, akik nemhogy felébrednének egy ilyen sokk után, hanem még nagyobb ostobaságokat beszélnek. El fog veszni Nyugat-Európa (és ennek hatására egész Európa), ha ezen az úton megy tovább. Nem lehet integrálni más (rasszú, vallású) identitású embereket. Nem, nem azért, mert utálnánk őket, hanem mert a természet rendje ellen való, ami nekik sem jó, hiszen egy arabnak, négernek is az lenne a legmegfelelőbb, ha saját országában maradna és ott állna helyt. Senki sem véletlenül született pont oda: az ő küldetésük ott helytállni és ott boldogulni, vagy akár harcban elesni, miközben védelmezik saját földjüket.

Én vagyok az egyik legnagyobb tisztelője és kedvelője a különböző kultúráknak és vallásoknak: szeretem a Távol-Keletet, a szamurájok kultúráját, a japánok fegyelmezettséget, az indiaiak aszkéta szerzeteseit és kolostorait, szeretem a müezzin hangját Törökországban, és nézni, ahogy az emberek sietnek imádkozni, gyönyörű (volt) Szíria a történelmi emlékeivel, a kozákok tánca virtusról tanúskodik, a csecsenek legzinkája felpörget. Kedvelt időtöltésem, hogy különböző népek harci tetteit olvasom. De ugyanígy, hanem még jobban imádom a görög sztoikusokat, római császárok birodalomépítő tetteit, a keresztény Európa emlékezetét, a katedrálisainkat, templomainkat, a déli harangszót. Magyarként szeretek jurtában aludni, íjászkodni, borozgatva nótázni, és hát a magyar lányok tudjuk, hogy a legszebbek a világon. Én az egész világot szeretem, de úgy szeretem, ahogy van! Az iszlám országokban szép a müezzin imára hívása, az viszont már kevésbé, amikor a demokráciát hirdető bombázók ezt a hangot elnyomják, ahogy a déli harangszó helyett sem akarom hallani a müezzint. A jelszavunk rend és struktúra. Ha mindent, mindennel összekeverünk, akkor a végén csak egy nagy, semmilyen, “semleges” massza lesz. El fognak tűnni az értékek, megszűnnek a társadalmi keretek, nem lesz ez a sokszínű és ezerarcú világ, ami arra emlékeztet minket, hogy Isten a legnagyobb és szeretete úgy áradt szét az emberek között, hogy különböző formákat hozott létre, mindenkinek megfelelően.

Állítsuk meg a bevándorlást, a vallások összekeveredését, ami rövid távon a fehér faj kihalását okozza, de hosszútávú az összes faj keveredését és eltűnését hozza el, ahogy a vallásokat is megrengeti ez a folyamat. Mennyire szánalmas véleménykifejezési forma a probléma súlyához képest egy Facebook-profilkép csere, de az is, hogy nem indult meg azonnal a francia hadsereg, hanem ledobtak 20 bombát…

A keresztény hitünkre ne azért hivatkozzunk, mert nem akarjuk, hogy az egyébként keresztényellenes, teljesen modern életvitelünket egy másik vallás megrendszabályozza. Ateistaként, deviáns életvitelt folytatni nem lehetne egy valóban keresztény Európában sem. Hirtelen mindenki nagy kereszteslovag lett, és félti a keresztény Európát, de nagyon keveseknek van köze a valódi valláshoz. Adja Isten, hogy a mostani helyzet a valódi, harcos kereszténység megerősödéhez vezessen, de a célmegjelölés ne legyen hibás. Nem a másik tradicionális vallás az ellenség, hanem a felforgatók, a világot összezavarók, a háttérben maradó szereplők. A tradicionális vallások hiteles képviselőinek össze kell fogniuk és együttesen kell rendet tenniük a világban!

(Barcsa-Turner Gábor – Szent Korona Rádió)