Nomen est omen: vitéz Merész László hőstette

1941 augusztusában az ukrajnai Uman körül nagy szovjet erőket zártak körül a magyar és német csapatok. A gyorshadtest kötelékében harcoló egyik páncélgépkocsi szakasz Merész László parancsnoksága alatt felderítő útra indult…

Hazatér a Honvéd

Május 12-én, csütörtök délelőtt, katonai tiszteletadással temették újra a második világháborús hadszíntérről hazahozott Ágner Gyula m. kir. főhadnagyot a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52. Hősök Parcellájában. Mint beszédében dr. Orosz Zoltán altábornagy elmondta, a Honvédelmi Minisztérium eltökélt szándéka, hogy olyan magyar katonák sírkertjét alakítsa ki itt, ahová azok kerülhetnek, akik harctéri tevékenységük során a legmagasabb kitüntetésekkel elismert tetteket hajtották végre. Vitéz Barankay József százados vagy a már életében legendává vált vitéz Bertalan Árpád őrnagy után e sort gyarapítja Ágner Gyula főhadnagy is, aki olyan bátor példamutatással, vitéz elszántsággal küzdött a magyar katonák érdekében, hogy a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet is kiérdemelte.

Az utolsó járőr

Amikor búcsút int egy legendás fegyvernem, káosz és rettegés Csákváron.

A Don-kanyar Leónidásza

A M. Kir. 2. Honvéd Hadsereg katasztrofális sorsát többnyire ismerjük, de az, hogy hány vitéz magyar lélekben ragyogott fel ebben a szörnyű helyzetben az isteni eredetet fénye, már kevésbé ismeretes. Ez köszönhető mind a háború utáni marxista történelem- hamisításnak, illetve elhallgatásnak, mind a jelenkori liberális közönynek. Hát íme az egyik ilyen történet, véssük fel eme nevet:

Lévay Sándor tüzér hadnagy

Doni keresztút

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadseregre emlékezünk.

73 éve (1943. január 12-én) kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája a reggeli órákban indult meg, -40 fokos hidegben. A magyar csapatok szívósan ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszeríttette katonáinkat. A kilátástalan helyzet ellenére a magyar honvédek az iszonyatos körülmények között több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti Front védvonalát. Mély főhajtással emlékezzünk a magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.