Nomen est omen: vitéz Merész László hőstette

1941 augusztusában az ukrajnai Uman körül nagy szovjet erőket zártak körül a magyar és német csapatok. A gyorshadtest kötelékében harcoló egyik páncélgépkocsi szakasz Merész László parancsnoksága alatt felderítő útra indult…

Merész páncélgépkocsijai egy erdei úton szembe találkoztak a feléjük ügető orosz lovassággal. Merész parancsot adott a tüzelésre. A hatás borzalmas volt. Orosz katonák és lovak tömege esett áldozatul a két Csaba páncélgépkocsi tüzének. (A harmadik ugyanis hátramaradt.) A magukat megadó foglyok tömegével nem tudtak mit kezdeni, jelentést tettek az oroszok megjelenéséről, majd visszatértek az ütközet színhelyére. Pár óra múlva ugyanazon az úton egy 20 tehergépkocsiból álló orosz oszlop közeledett. Merész zászlós páncélgépkocsijai újra tüzet nyitottak, és a megtorpant, majd fordulni akaró, vagy az árokba fordult gépkocsikról leugráló szovjet gyalogságot is halomra lőtték. Rövidesen 2 harckocsi is befutott az útra és tűzpárbaj keletkezett a páncélosok között. Az egyik Csaba periszkópját ellőtték, mire a bátor vezető nyitott kibúvóval hajtott tovább, amíg fejsérülést nem szenvedett. Merész zászlósnak mégis sikerült a náluknál sokkal erősebb harckocsikból egyet tűzzel megvakítani, mire a harckocsik visszafordultak.

6433556ec1839416802857414b5b9ad5--military-vehicles-waffen (clicks: 16)A 39M Csaba páncélautó a Magyar Királyi Honvédség által
a második világháborúban rendszeresített felderítő és összekötő gépjármű volt.

A magyar páncélgépkocsik sérülten és sebesültekkel ugyan, de bevonultak, és újabb foglyokat is hoztak magukkal, akiknek kihallgatásából kiderült, hogy egy orosz kitörési kísérletet hiúsítottak meg. A harc hevességére jellemző, hogy a két páncélgépkocsi összesen 12 000 géppuska-, és 720 nehézpuskatöltényt lőtt ki.

Merész zászlós visszafordulás és jelentéstétel helyett bátran szembeszállt az ellenséggel, az orosz lovasságot, majd a gyalogságot szétverte, a harckocsikat visszafordulásra késztette, a foglyokat beszállította.

Merész László zászlóst vitézi tettéért soron kívül hadnaggyá léptették elő. Elnyerte a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét a hadiszalagon kardokkal, majd a Kormányzó a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntette ki, és a Vitézi Rend felvette sorába!

Legyen a példaképünk!

Közölte : Győrffy-Villám András
Forrás : v.Adonyi Ferenc: A magyar katona a második világháborúban 1954, Klagenfurt

SZKR – Puskaporos szaru – Rittmeister