Válasz Kubínyi Tamás vármegyések elleni rágalomhadjáratára

Kubínyi Tamás, az Álmos Király youtube „televízió” szerkesztője gyakorlatilag folyamatos mocskolódásba ment át június első napjaitól, sokadik adásában rágalmazza, gyalázza a 20 éves nemzetmentő munkát maga mögött tudó Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat, és annak vezetőit. Olyan hazugságokat fogalmaz meg rendre ellenünk, hogy „ügynökök”, „zsidók”, „nem magyarok” és „árulók” vagyunk. Ezekre a nevetséges vádakra a napi szintű, nemzeti oldalon végzett tevékenységünk önmagában válasz már, nem érdemel külön reagálást, de van itt néhány, veszélyesebb és tudatos manipuláció szándékával terjesztett rágalom is, amire kitérünk néhány tisztázó gondolat papírra vetésével.

Kubínyi Tamás még a médiamanipuláció tanulmányozásával szerzett hírnevet magának az első Fidesz-kormány alatt, ahol a kormány kommunikációs osztályán is szép karriert futott be. Látszik is, hogy mind a médiamanipuláció, mind a Fidesz továbbra is közel áll hozzá, mert olyan ügyeket is elővett rágalomként, amit még 2014-ben a Fidesz fakenews gyáraiban találtak ki, és javarészüket minden érintett cáfolt már, sőt, sok esetben bírósági pert is nyert belőle. Például nem állt meg az a képtelenség sem a bíróságon, hogy bárki sörrel koccintott volna október 6-án, Haynaut éltetve, illetve Barcsa-Turner Gábor is nyert pert az ufóhívő, lovagrend alapító, az Attila Király Akadémiát eláruló és rágalmazó „nagymesterrel” szemben is.

A vármegyés vezetők egy lazább videóblogban most is reagáltak általánosságban a turbómagyarok őrültségeire, de eddig tudatosan kerültük a komolyabb vádakra történő válaszadást. Vártunk mintegy tesztjelleggel, hogy kik azok, akik kiállnak a szövetségeseik mellett, azaz mellettünk és nem tűrik, hogy leárulózzanak, zsidózzanak minket, és kik azok, akik nyíltan ránk támadnak a rágalmakat szajkózva. Sok kellemes meglepetés mellett sajnos csalódásban is volt részünk. A rejtőzködő ellenségek ilyenkor bukkannak fel és sok minden a helyére kerül, akár a múltbéli események kapcsán is. A következtetéseket mi magunk levontuk. Természetesen a HVIM törekszik a korrekt és baráti viszony ápolására mindenkivel, ha és amennyiben viszont is ezt tapasztalja. Azonban, aki ránk támad, a baráti kezünkbe beleköp, azzal nem tudunk együttműködni, és minimum egy hűvös távolságtartást fog velünk kapcsolatban tapasztalni.

Mielőtt rátérnénk a konkrét vádakra, egy valamit szintén szeretnénk leszögezni: a HVIM nem egy populista, az általános igényeket néző és azokat kielégítő szervezet. Nem vagyunk szórakoztatóipar sem, mert nem a népszerűséget hajszoljuk. Mi a valós értékek alapján rendeztük be az életünket az identitásaink felvállalásával (vallási, kulturális, rasszbeli, nemzeti és nemi), amelyeket az örökérvényű Hagyomány alapján rendezünk hierarchiába és egységbe. Mi bajtársi és családias szervezetet építünk, amivel példát kívánunk mutatni, irányt adni. Bővebben a világnézetünkről itt lehet olvasni, abban az Iránymutatásban és Kis Katekizmus c. műben, ami önmagában már egyedülálló a nemzeti oldalon, hiszen rajtunk kívül ezen kérdések tisztázásával senki sem foglalkozik. Úgy akar a nemzeti radikális közösség győzelmet aratni, hogy közben azt sem tudjuk, hogy mi az irány, milyen elvek alapján rendeznék be a társadalmat, melyek a lefektetett sarokkövek – igazából ezért bukott már el a MIÉP is, meg a Jobbik is. Minden más csak ennek az eszmei káosznak a tünete. Ez így nem fog menni, úgy meg pláne nem, ha mindenféle injekciós őrültet megtűrünk a sorainkban.

Harcot hirdettünk a turbómagyarok által hirdetett őrültségekkel szemben is, ugyanis már rendes, hazafias családokból emelnek ki gyerekeket az elmebetegség masszív és kitartó képviselete miatt. Megdöbbentő tapasztalni, hogy kritérium lett a “Mag-Maghar-Magárasztó-Magozó-Magság” szintű őrültségek képviselete, és aki nem vallja ezeket, az ügynök, hazaáruló és zsidó természetesen. Káros és bomlasztó is, ahogy az is baljós, hogy ilyenekkel mossanak minket össze. Ezt már nem hagyhatjuk szó nélkül. Bővebb magyarázatot ebben az összegzésben adtunk. 

Mindezeket követően rátérnénk a fakenews-gyárakból kiszabadult, Kubínyi Tamás által felmelegített rágalomhadjárat egyes pontjaira. Azért is reagálunk ezekre, mert már néhány kedves ismerősünk és barátunk is jó szándékkal felhívta a figyelmünket arra, hogy egyre jobban terjed az interneten a hazugság. Sajnálatos módon a rágalom könnyebben terjed, mint az igazság.

-Az eredeti felvetése Kubínyinak az volt, hogy miért nem június 4-én tartjuk a Trianon Felvonulást, miért 5-én, és ha nem szervezzük át a kedvéért – írja fenyegetőző levelében-, akkor majd jól nevetségessé tesz minket. Miután nem engedtünk ennek a zsarolási kísérletnek, kezdett el velünk foglalkozni nyilvánosan (egy privát levelezés után), majd gyorsan átnyargalt a habsburgozásunkra, lezsidózásunkra, leügynöközésünkre és az egyéb aljasságokra. Ez a tudatos támadás nem feltétlenül egy őszinte felháborodást mutat. A valós háttér okokat mi is szeretnénk megtudni. Mellesleg a Trianon Felvonulást immáron 19. éve a 4-éhez legközelebbi hétvégén rendezzük meg, hogy 4-én a helyi megemlékezéseken tudjon mindenki részt venni, és emellett legyen egy nagyobb, „központi” felvonulás. Helyi megemlékezéseket, 19 évvel ezelőtt, szinte csak a mi szervezetünk a lakóhelyeinken – nem mellesleg.  Ahogy a tevékenység java része, a nevünkből kifolyólag is a trianoni tragédia orvoslásáról szól… Most pedig megkapjuk, hogy mi kisiklatjuk a magyarság ügyét…

-Kubínyi állítása szerint a vármegyések bűnözők, mert többször összetűzésbe kerültek a törvénnyel. Erre csak azt lehet mondani, hogy ennyi erővel az ’56-os elítéltek is mind bűnözők, mert szembekerültek a törvénnyel. A vármegyések ügyei mind politikai jellegűek, mert mi valóban teszünk is fizikailag a magyarságért. A vezetőség nem hiába volt és van kitiltva a környező országokból, illetve maga a mozgalmunk is betiltva számos kisantant országban… A Tv-ostrom és az utána lévő, Gyurcsánnyal szembeni utcai harcok, vagy a Budapest Pride és LMBTQ-hónap nevű szennyel való, minden évbeni szembenézés következményeiként szedtünk össze nem egy ügyet. Kubínyit nem láttuk még kiállni érdemben és fizikailag, csak a Youtube-on mocskolódik rosszindulatúan.

-Az Attila Király Akadémia nem egy olyan zugakadémia volt, mint amit Kubínyi csinált válaszul, ahol mindenféle őrültek (például Posta Imre) előadhatnak rendszer és igazából ismeretanyag nélkül.

Az Akadémián komoly kurzusok folytak felépített oktatással, számonkéréssel, beadandókkal, hetes nyári táborral. Ez olyan volt, mint egy rendes, államilag elismert oktatási intézmény. Számos kurzus volt, melyek havonta kerültek megrendezésre egy hétvége péntek estétől vasárnap estig. A vallásfilozófiai kurzuson például a világvallások megismerésén volt a hangsúly. Első félévben általános vallásfilozófia, aztán kereszténység, majd a többi vallás egy-egy féléven keresztül. Ezt a kurzust Horváth Róbert tartotta. Előadásaiban nem volt szó soha semmilyen formában a Habsburgokról vagy Haynauról, ahogy az egész Akadémián sem merült fel ez a kérdéskör, de nem volt sörrel koccintás október 6-án, sem Haynau-éltetés. Ezeket egy áruló, megsértődött és egyéni egójában mélyen sértett, ufóhívő, lovagrend alapító Scheer-Komjáthy Ádám találta ki (aki úgy tűnik, hogy mostanában szerepjátékos jelmezekbe bujkálva, eltorzított hangon csinál Trónus néven videókat). Az ő “hiteles” információi alapján 2014-ben a Ripost és az egész Fideszmédia Vona Gábor lejáratásának céljából indított hadjáratot. Ennek egyik mellékszála volt egyébként a „Farkasok-botrány” is, ahol egy ifjúságképző-honvédelmi ismereteket a fiataloknak oktató bajtársi közösséget próbáltak a legképtelenebb vádakat összehordva beállítani terrorszervezetként, illetve Vona Gábor és a Jobbik magánhadseregeként.

Néhány ismertetőt ajánlunk az olvasóknak az Attila Király Akadémiáról, hogy mi is volt valójában, ne csak a hazugságokat hallja és olvassa a nagyérdemű:
http://szentkoronaradio.com/blog/2015/10/08/az-atilla-kiraly-akademiarol-feketen-feheren/
https://alfahir.hu/az_atilla_kiraly_akademiarol_varmegyes_szemmel
https://alfahir.hu/a_tudas_muveszet_nelkul_semmi
https://alfahir.hu/idegre_helyezett_tudat_interju_baranyi_tibor_imrevel

-Kubínyi által idézgetett, egyetlen Horváth Róbert által jegyzett cikk kapcsán: Valóban születtek 1995 (5-6 évvel a HVIM megalakulása előtt) környékén ilyen cikkek és előadások, amik megértéséhez és kontextusba helyezéséhez fontos lenne megérteni sok mindent a történelmünk kapcsán. A marxista történetíráson alapuló királyságellenességből fakadó, máig a közoktatásban meglévő egyoldalú, köztársaságpárti és francia forradalmi eszméjű történelemoktatás visszaböfögése nem vezet sehova, még akkor sem, ha ezt hazafias, magyarságszerető hozzáállásnak állítjuk be.

Tagadhatatlan, hogy az 1848-as európai forradalmakat másképp látjuk, mint az átlag (amit az akkori „brüsszeliták” robbantottak ki a korszak „Brüsszelében” – megjegyzés azok számára, akik csak a kormánymédia terminológiáját értik). De bocsássanak meg nekünk, hogy az általános iskolai tananyagnál továbbjutottunk és utánaolvasunk a mélyebb összefüggéseknek. Ezen forradalmak javarésze Francia Forradalom ihletettségűek voltak és szabadkőművesek általi, birodalomellenes hadjáratoknak tekinthetőek, amelyekre sajnálatos módon a magyar nemesség egy része is kapható volt. A magyar nemesség másik része császárhűként védte a trónt, egy része pedig inkább kimaradt, mert nem tudott dönteni az adott helyzetben. Valaki pedig öngyilkos lett (például gróf Széchényi István) miután rájött, hogy nem teljesen fekete-fehér a kérdés és lehet többet ártott ezen a téren, mint segített. Gondoljunk csak bele, hogy a forradalom királyságellenessége oda jutott, hogy a címerről levették a Szent Koronát, és ebből született meg az úgynevezett Kossuth címer, vagy az a tény, hogy gyakorlatilag protokommunista eszmék terjedtek sajnos a szabadságharcosok köreiben. Természetesen voltak a magyarságnak jogos követelései és sérelmei is, amik a kérdést nagyon bonyolulttá teszik és árnyalják a magyar történelmet.

Ezek főleg történelemszemléleti, metapolitikai és filozófiai kérdések, amelyek komoly felkészültséget és ismereteket igényelnek, és nem lehet két mondatban oda böfögni valamit érzelmi-indulati alapon róluk. Nem lehet ebben a témában csak aljasul vádaskodni és gyűlölködni – pontosabban lehet sajnos, ezt teszi Kubínyi is. Egy 1995 környékén (6 évvel a Vármegye megalakulása előtt…) íródott tanulmány alapján nem lehet levonni olyan következtetéseket, hogy a HVIM Habsburg-imádó, vagy bármilyen nemzetellenes eszmét képviselne. A Habsburgoknak vannak történelmi bűnei a magyarsággal szemben, de ezek nem azok, amelyeket a hivatalos történetírás kiemel, illetve egyoldalúan bemutat. (Számos történelmi tanulmány foglalkozik az általában felvetett, Habsburgok bűneivel, például a várak felrobbantásának kérdésével, vagy azzal a népszerű és elfogadott mítosszal, miszerint a Habsburgok lopták el tőlünk tudatosan az őstörténetünket).

Aki szerint abszolút igenelhető, vagy abszolút elvetendő a 48-49-es forradalom és szabadságharc, az egy utólagosan idealizált képet dédelget magában. A történelmi kérdéseket is érintő kérdéssel itt foglalkoztunk bővebben. (Amely tanulmányt Kubínyi egy vaskos zsidózással és a szerző szidásával tudott leginkább kommentálni.)

Kubínyi Tamás azért is aljas, mert érzelmi húrokat pendít meg ebből a rendkívül bonyolult kérdéskörből és úgy vár reagálást, hogy ő is pontosan tudja, hogy ezzel a témával könyveket lehet megtölteni és töltenek is meg azok, akik nem intézik el azzal, hogy lezsidóznak és ügynököznek mindenkit, aki nem azt vallja, amit ők.

-Az említett személyek munkássága (László András és Horváth Róbert) 99%-ban nem foglalkozik a Habsburgokkal (vagy a ’48-as kérdéssel). Sokkal magasrendűbb a munkásságuk, mint hogy egy előadás és cikk alapján lehessen róluk véleményt alkotni akár pro akár kontra. Baranyi Tibor Imre előadásaiban, tanulmányaiban sehol sem találkozni a kérdés boncolgatásával. Aljas uszítás ezeket a személyeket úgy beállítani, mint akik Habsburgpárti politikát folytatnak és magyarellenesek lennének…

Beszédes, és jól mutatja Kubínyi médiamanipulációs képességeit, hogy egy-két írott anyag és előadásfoszlány alapján egy teljes szellemi kört, sőt, ezen személyekkel kapcsolatban állókat próbál úgy beállítani, mint akik a magyarság ellenségei. A Szent Korona Rádió oldalán Baranyi Tibor Imre előadásai, Horváth Róbert tanulmányai és előadásai itt találhatóak meg. Mindenki megnézheti, hogy mekkora százalékban foglalkoznak ezen művek a Habsburgok méltatásával (segítünk a megoldásban: 0%). Azonban látható, hogy vallási, metafizikai és egyéb komolyabb témákban igencsak nagy szolgálatot tesznek és jóval magasabb szinten állnak, mint az őket támadók.

-Nem elhatárolódásképpen, de kijelenthetjük, hogy László András, Horváth Róbert és Baranyi Tibor Imre nem vezetői a HVIM-nek. Sok vármegyés jó kapcsolatot ápol velük, meghívják őket előadásokra (nem Haynau-éltetésre és Habsburg-témájúra), személyes baráti kapcsolatok is vannak, de nem kis túlzás úgy beállítani őket, mint akik a HVIM-et irányítják a háttérből. Hazugság, hogy a Jobbik irányításában is részt vettek volna, sőt, a Jobbik “néppártosodó” folyamatának ugyanúgy áldozata lett az Attila Király Akadémia is. Tehát a “tradicionalisták” nem tönkretették a Jobbikot, mint ahogy Kubínyi ezt hangoztatja, hanem ők is harcoltak a Jobbik megmaradásáért! Baranyi Tibor Imre például maga mondott le a stratégiai tanácsadói címéről, ami csak névlegesnek volt tekinthető, mert gyakorlatilag a tanácsai folyamatosan süket fülekre találtak és az ő elképzeléseivel 180 fokkal ellentétesen haladtak azok a folyamatok, amik a Jobbik bukásához vezettek. Zagyva Gy. Gyula szintén önként mondott le arról, hogy 2014-2018 között is országgyűlési képviselő legyen, mert nem akart biodíszletként a parlamentben ülni legitimálva a Jobbik balra tolódásának folyamatát.

-A HVIM tevékenységében sem jelenik meg a Habsburg-kérdés, nem foglalkozunk vele sem napi szinten, sem más módon. A Vármegye 19 éves tevékenységét úgy bemutatni, ahogy Kubínyi teszi, enyhén szólva is az elmebaj jeleit mutatja. Ajánljuk mindenki számára a www.hvim.hu weboldalt, ahol vissza lehet lapozni a kezdetekig. Semmilyen Habsburg-éltetés nem található ott sem.

-A HVIM hivatalos álláspontja a világ kérdéseivel kapcsolatban a hvim.hu/csatlakozas menüpont alatt is letölthető Iránymutatás és Kiskatekizmus c. munkában található meg. Elképzeléseink, célkitűzéseink, tevékenységünk és szervezeti életünk nyitott könyv. Beállítani a HVIM-t titkos szervezetként, valamint háttérből irányító, manipuláló „cionista” szektaként nem más, mint egy őrült agymenés.

-Barcsa-Turner Gábor két legutolsó, a Habsburg-témát halványan érintő publicisztikái itt és itt olvashatóak el. Ezekből Kubínyi is idézgetett egy-egy félmondatot kiragadva. Ténylegesen elolvasva őket, látható, hogy teljesen másról van itt szó, mint amiket Kubínyi összehord. A Haynau és Habsburg imádat vádját csak egy fakenews-gyártás eszközeivel élő, tudatosan manipuláló, rosszindulatú ember állíthatja és terjesztheti.

-Zagyva Gy. Gyula nem vette fel az iszlám vallást. Ezt a képtelenséget is a fideszes hazugsággyárak találták ki, hogy lejárassák és hiteltelenítsék a vármegyés vezetőt. Zagyva azóta pert is nyert az érintett médiafelületekkel szemben, valamint kártérítést is ítéltek meg számára. Kubínyi sem volt olyan bátor persze, hogy egy az egyben állítsa, hogy Zagyva Gyula muszlim lett, csak kérdésként tette fel (ne felejtsük, hogy a médiamanipuláció a szakterülete!), hogy aztán a hívei és álprofilok már kész tényként kezdjék el továbbadni a hazugságokat.

 

(Ide kattintva olvasható az első oldal. Természetesen megvan az egész, ha nem lenne ennyi elég.)

Az is persze felvet bizonyos kérdéseket, hogy egy tradicionális vallásnak a felvételének a gyanújával (!) karaktergyilkosságot lehet elkövetni. Mintha bűn lenne egy vallás felvétele… Ráadásul azok mocskolódnak ilyenkor legjobban, akik ateista, proletár, sőt, vallásellenes életszemléletet és gyakorlatot folytatnak, az iszlámról két értelmes és igaz mondatot nem tudnak elmondani, maximum csak annyit, hogy rohadt terrorista és migráns az összes muszlim. A szellemtelen, mélyigénytelen proletároknak csak a gyűlölködés a kenyerük, és a világ bonyolultabb összefüggéseit meg sem próbálják megérteni, nem is érdekli őket, megelégszenek az egybites üzenetek kritikanélküli befogadásával. A HVIM az efféle gondolkodásmódtól szintén elhatárolódik.

-Hazugság, hogy lennének olyan vármegyések, akik őt megkeresték és támogatásukról biztosították volna. A HVIM soha sem volt annyira erős és egységes – a titkosszolgálatok és Kubínyi legnagyobb bánatára-, mint jelenleg. Szervezeten belül semmilyen konfliktust nem okozott az ő, 10-12 darab 2 órás adása, legfeljebb annyit, hogy 3-4 adás után mindenki jelezte, hogy ő többet nem hajlandó ezeket nézni. Sajnos annyira nem állunk jól, hogy veszélyességi pótlékot fizessünk az adásokat néző vármegyéseknek, ezért mindig az aktuálisan „büntetésben lévő” (aki rossz fát tett a tűzre) tagunknak kell referálnia a napi Kubínyi őrültségből.

– Azt csak szeretnénk megkérdezni, hogy mit jelent az, hogy a „neuralisztikus elemzés” kimutatta, hogy egy ip-címről lett írva az összes neki nem tetsző hozzászólás, amelyek mögött Barcsa-Turner Gábor áll nyilvánvalóan. Kíváncsian vagyunk, hogy mi az, hogy „neuralisztikus elemzés” és hogy jön ez az ip-címekhez, és ki állapította meg, hogy a Youtube-n lévő videói alá Barcsa-Turner Gábor írogatott különböző profilokról?

-Nehéz az olyan „komoly” felvetésekre mit mondani, hogy miért égettünk az általunk szervezett Trianon Felvonuláson nemzeti színű fáklyákat. Kubínyi figyelmét elkerülte, hogy az elmúlt években minden nemzeti oldali, fáklyás felvonuláson ugyanilyen fáklyák vannak, amiket egyébként a pártja, a Mi Hazánk biztosított számunkra is. Ha őt ennyire zavarják ezek a fáklyák, akkor legközelebb jobban nézze meg, hogy melyik szervezetben indul polgármesterjelöltként és hol lesz tag!

-Lehet kimaradt néhány vádaskodás, de elnézését kérjük mindenkinek, hogy lassan egy tucatnyi, két órás adás anyagát nem elemezzük ki részletesen. Nem azért nem tesszük meg, mert bármelyik rágalom igaz volna – mint ahogy állítja Kubínyi, hogy azért hallgatunk, mert igaza van-, hanem mert ennyi őrültséggel nincs időnk foglalkozni. Azt pedig végleg ne várja el, hogy betelefonáljunk a zugműsorába, súlyt adva a személyének és ott vitatkozgassunk vele. Ez a válaszunk már önmagában is túlzás lehet, hogy egyáltalán reagálunk ilyen alacsony szintű rágalmakra…

-Ha a fentiek alapján végre már végezne mindenki egy rövid tanulmányozást a HVIM és az említett személyek munkásságáról (amivel Kubínyi támadni kívánja a Vármegyét), és utána megvizsgálná, hogy mit képvisel Kubínyi, kivel tartja a kapcsolatot, kiket szerepeltet (Molnár F. Árpád, Posta Imre…) és esetenként milyen őrült összeesküvés-elméleteket hirdet, akkor onnantól nem kellene magyarázni semmit.

(Zagyva Gy. Gyula és Barcsa-Turner Gábor – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)

Orvosság az injekciós őrültségekre: elindult a ZugTáltos (videóval)