A császár visszatér! A Szent Római Birodalom kardjai

Megjelent a Duo Gladii civilizációkkal foglalkozó tematikus sorozatának következő száma, amely a Német Nemzet Szent Római Birodalmát, annak is a legfénytelibb időszakát, a Hohenstaufen-dinasztia, vagyis a ghibellinek uralmát helyezi a középpontba. Azt az érát, amelyben olyan legendás császárok formálták a történelmet, építették döngő léptekkel az új Római Birodalmat, mint Barbarossa Frigyes és a szicíliai normann ősökkel is büszkélkedő II. Frigyes, a középkor legkülönlegesebb tradicionális uralkodója. A tematikán kívüli írásokban többek között szó esik az Antikrisztus uralmáról, a keresztény cionizmusról, a művészettörténet óra eltörléséről, az antifák rabláncra veréséről és a HVIM közelgő ifjúsági táboráról is.

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

Szemelvények az új számból:

Még az ellenségei is megérezték Frigyes küldetésének különleges jellegét, emberfeletti hatalmát. Mindenki tudta, hogy ő az a fejedelem, akinél nincs nagyobb, akinek senki sem tud ellenállni, akit csak maga Isten, aki őt küldte, tudja megregulázni. Ő a világ kalapácsa, aki uralkodik a földön és parancsol a tengereknek. „Úgy érezték, hogy benne van az erő – írja Evola –, amely fel fog ébredni a ciklus végén, virágba fogja borítani a »kiszáradt fát«, meg fogja vívni a végső harcot Góg és Magóg beözönlő nemzetsége ellen.” (Kolonits László)

…az átlag úgy kíván a nemzetéért dolgozni, hogy alapvető kérdésekkel nincsen tisztában, és igénye sincs az eszmei-szellemi tisztázásra. Nemzetstratégiai kérdésekben való részvétel alapfeltétele kellene, hogy legyen egyfajta magasrendűség elérése: hogy ez mennyire így volt a múltban, gondoljunk a rendi társadalmakra, a hierarchia betartásának jogosságára, az arisztokrácia fensőbbségére, az államférfiúi minőség jelenlétére. Ma már az utolsó proletár is – ha kellően szorgalmas, és ráérez a tömegek lélektanára – kerülhet vezető pozícióba, ami tekinthető a „kutyák királya” szerepének is. (Barcsa-Turner Gábor)

Ez eszünkbe juttatja, hogy a Róma csodája mögött meghúzódó erő sem különbözött ettől. E csendes délelőtti ragyogásban a sólymok lassú körözése felettünk a nagy magasban, megidézi a legio szimbólumát – a sast –, annak legmélyebb és leglényegibb értelmében. Emlékezzünk vissza mindarra, ami „sziderikus” Caesar írásaiban: semmi szentimentalizmus, semmi kommentár, az egyéniségnek nyoma sincs; a tények pőre közlése, dolgok és események nyers kifejtése; egy, a csillogó fémhez hasonlítható stílus, pont a római idők eme legendás hősének harci hódításaihoz illő. (Julius Evola)

Míg sok zsidó még magát Izrael államiságát is tagadja, a talmudi parancsolatok megsértésének nevezve azt (pl. a haszid Naturei Karta mozgalom), addig a keresztény felekezetek hívei között találunk olyanokat, akik Izrael – beleértve a kormány bármely intézkedésének igazolását és a palesztinok elnyomását is – lelkes támogatói. Ebben természetesen óriási szerepet játszanak az amerikai protestánsok, akik Izrael sorsát eszkatológiai világnézetükhöz kötik. És köztük vannak befolyásos politikai személyiségek, akik az amerikai külpolitikáról döntenek. (Leonyid Szavin)

A folyóirat előfizethető a Duo Gladii honlapján >>katt<<. A régebbi számok közül már egyre kevesebb kapható. Ezeket >>itt<< rendelheti meg. A megrendelés során választhat a bankkártyás vagy a banki átutalással történő fizetés között. Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a megrendelőknek.

A III. évfolyam 4. szám tartalma:

 • Kolonits László: Stupor Mundi. Egy Világkirály ígérete
 • Barcsa-Turner Gábor: A regularitás és a szellemi tekintély hiányának dilemmái
 • Julius Evola: Elmélkedések a hegycsúcsokról /Ford.: Cornelius/
 • Alexander Dugin: Előre egy új középkorba!
 • Ernst Kantorowicz: Német császár /Ford.: Németh Bálint/
 • Paul Kingsnorth: Az Antikrisztus immár mindannyiunk felett uralkodik. A haladás kora mindent anyagiasított és gépiesített /Ford.: Magyar Sándor/
 • D. Fekete Balázs: Imperium et Sacerdotium – az utolsó felvonás
 • Frank Julian Gelli: A kereszt és a félhold (Beszélgetés Julius Evolával) /Ford.: Tóth András/
 • Fr. Ulrikus: A ghibellin-keresztény koncepció
 • Leonyid Szavin: „Armageddon lobbi”. A keresztény cionisták így alakítják az amerikai politikát
 • Molnár Máté: A mai óra elmarad. Egy tantárgy emlékére
 • HVIM: Az összes antifát rabláncra kell verni! /Közlemény/
 • HVIM: A HVIM „mindenki” pedofíliáját üldözi /Közlemény/
 • Körlevelek
 • Kolonits László: A jövő szellemi elitjét képezzük a HVIM gyermek- és ifjúsági táboraiban. Beszámoló a HVIM 2023. évi ifjúsági táboráról
 • Vármegyés Krónika. 2023. június – szeptember /Összeáll.: Molnár Máté/
 • Szellemi ajánló
  Cserép Csaba: A félezer-éves kupola, mely magasabbra mutat, mint napjaink felhőkarcolói
  Moys Zoltán: Honismeret – Hazaszeretet – Hagyomány – Hit. Hazajáró
  Zene – Futó Balázs: Bardo Tödol /Petró Csaba/
  Könyv – Seneca, Lucius Annaeus: A lelki nyugalomról /Kónya Dorka/
  Könyv – Eckhart mester: A teremtés könyvének magyarázata /Brunner Balázs/
  Könyv – Fésűs Éva: Az ötpettyes katica /Göncziné Csaba Zsuzsanna/
  Rádióműsor – Vinkó József: Szellem a fazékból /Éliás Tamás/
  Film – Eperjes Károly: Magyar Passió /Brunner Balázsné/

A lap facebook-oldala

Duo Gladii weboldala

(Duo Gladii)

Duo Gladii Podcast: A fényteli középkorról mesél a legújabb szám

A fényteli középkorról mesél a Duo Gladii legújabb száma

Róma örök! – Készül a legújabb Duo Gladii

Tradicionális kultúrák, civilizációk – Új tematikus sorozatba kezd a Duo Gladii

A Médiavadász ajánlója, a Duo Gladii folyóiratról

Akik szelleme ellenáll – Duo Gladii bemutató videót tett közzé Mucskó

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató)

Egy fogalom szimbolikája: Duo Gladii – Két Kard

Csapás a modern világra – Indul a Duo Gladii, a szellemi ellenállás havilapja