Eszkatológiai háború – szemelvények Youssef Hindi tanulmányából a Duo Gladiiból

Az orosz-ukrán konfliktus hátterében meghúzódó antagonisztikus ellentét teológiai gyökereit kutatja Youssef Hindi (Eszkatológiai háború: Oroszország és a Nyugat I. – II.) rendkívül izgalmas tanulmánya, amiből pár rövid szemelvényt közlünk a Szentkorona Rádió hasábjain. A tanulmány két részletben olvasható a Duo Gladiiban: a II. évfolyam 5. és 6. számában. A folyóiratot a Duo Gladii honlapjáról még meg lehet rendelni.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

A modern állam, a szuverén állam felbomlása óta – amelyet Carl Schmitt (1888–1985) jogtudós már az 1920-as években érzékelt – a nemzetközi jog és a háború jogi keretei felborultak. A modern európai jog elméletileg egyenrangúvá tette a két hadviselő felet; az angol-amerikai hatalom hatására azonban a XX. században beléptünk az ellenség kriminalizálásának, démonizálásának korszakába. Az ellenség ezzel kizáratott az emberiség köréből.„A versailles-i béke (amely kevésbé volt béke, mint pellengérre állítás) éppen ellenkezőleg, a szankcióháború eredménye volt, ahol az agresszornak nyilvánított ellenség bűnözői statuszba zuhant… A szankcióháború értelemszerűen „igazságos”, tehát a polgárháború lényege. Azáltal, hogy szuverén államok között akarjuk bevezetni, fegyveres konfliktusaikat nemzetközi polgárháborúvá alakítjuk. A Versailles-ban kezdődött felforgatás három évtizeddel később a nürnbergi per »béke elleni bűntetteiben« tetőzött, amelyek a háború mint párviadal korábbi európai felfogását eltörölték.” (Peter Haggenmacher)

*

Ha a civilizációk történetét vizsgáljuk a jelenkorban, nevezetesen a XIX. és XX. században, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy Oroszország és a Nyugat jelenlegi konfrontációja a civilizációk összecsapása. A modernitás és a hagyomány összeütközése. A modernitást a Nyugat képviseli és vezeti, először a Brit Birodalom, majd az Egyesült Államok révén. A pontosság kedvéért meg kell különböztetnünk a kontinentális (szárazföldi) Európát és az anglo-amerikai thalasszokrata (tengeri) világot. Napjainkban a Nyugat a zsidó-kereszténység ideológiai agyszüleményével egyenlő, amely sokkal inkább utal az angolszász világra, mint a latin és germán Európára.

*

A második világháború végét követően Nagy-Britanniától az Egyesült Államok vette át a hatalmat, mint a zsidó-protestáns modernizmus hajtóereje, amely a civilizációk háborúját vívja, hogy modelljét rákényszerítse a világra. Ez az anglo-amerikai imperializmus az ószövetségi messianizmus terméke; a zsidó messianizmus és a kálvinizmus keveréke. Ez megmagyarázza, hogy a britek és az amerikaiak miért támogatják a cionista projektet, amely a zsidó messianizmus egyik ága, amely a bibliai ígéreteket kívánja teljesíteni. Az 1530-as években Anglia vallási reformba kezdett: bezárták a kolostorokat, elkobozták az egyházi javakat és szakítottak Rómával. Thomas Cromwell (Oliver Cromwell felmenője), VIII. Henrik király főminisztere vezette ezt a politikát. A XVI. század második felében Anglia tengeri nagyhatalommá vált, miközben a judaizmus befolyása egyre nőtt. Megtörtént a fúzió a judaizmus és a születőben lévő protestáns thalasszokratikus birodalom között, és Amerikával együtt létrehozták az antikrisztusi geopolitikai hatalmat.

*

A zarándokatyák Amerikát új Ígéret Földnek, új Jeruzsálemnek tekintették, majd a XIX. században, az 1840-es években megjelent a „nyilvánvaló végzet” messiási eszméje, a civilizációs terjeszkedés Nyugat felé – Amerika nyugatának gyarmatosítása. A keleti angolszászok – és a XX. században az Egyesült Államok „nyilvánvaló végzete” az egész világot érinti. Ez az egyetemes messiási imperializmus. Theodore Roosevelt, aki 1901 és 1909 között elnökölt az Egyesült Államokban, a nyilvánvaló végzet fogalmát használta az amerikai imperializmus igazolására. Woodrow Wilson (1913–1921) is része volt ennek a messiási rögeszmének, kijelentve:„Hiszem, hogy Isten irányította e nemzet születését, és arra vagyunk kiválasztva, hogy a világ nemzeteit vezessük a szabadság ösvényein.” * „Amerika a világ egyetlen ideális nemzete… Amerika végtelen kiváltságot kapott, hogy beteljesítse sorsát és megmentse a világot… Azért jöttünk, hogy megváltsuk a világot azzal, hogy szabadságot és igazságosságot adunk neki.”

*

Vlagyimir Putyin és az orosz állam látható felső vezetői racionálisak, hidegek és pragmatikusak; a pragmatizmus éppúgy megnyilvánul beszédeikben, mint Oroszország tényleges külpolitikájában. Viselkedésükben vagy a nemzetközi kapcsolatokról alkotott elképzeléseikben nyoma sincs vallási vagy ideológiai fanatizmusnak. Nyilvánvaló, hogy a nyugati agresszivitással, a geopolitikai irracionalitással – sőt, messianisztikus fanatizmussal – és a nyugati társadalmak alakulásának irányával szemben, amely Moszkva szemszögéből teljes degeneráció és dekadencia, az orosz vezetők diskurzusa évek óta egyre vallásosabb színezetet kapott. Ez egyfajta dialektika: a judeo-protestáns birodalom, amelyet ezentúl „Antikrisztusnak” neveznek, arra kényszeríti az orosz vezetőket, hogy megerősítsék kereszténységüket.

*

2017. március 25-én Vlagyimir Putyin az LMBTQP-ra mint a sátánizmus megtestesülésére mutatott rá, amely megszállta a Nyugatot: „Láthatjuk, hogy sok nyugat-európai állam arra az útra lépett, hogy elutasítja vagy megtagadja saját múltját, beleértve keresztény gyökereiket, amelyek a nyugati civilizáció alapját képezik. Ezekben az országokban megtagadták a tradicionális erkölcsöt és identitást. A nemzeti, vallási, kulturális és még a nemi identitást is megtagadták vagy relativizálták. Ott a politika a sokgyermekes családot ugyanúgy kezeli, mint a homoszexuális párokat. Az Istenbe vetett hit egyenlő lett a Sátánba vetett hittel.”

*

A Valdai Klub 15. éves találkozóján (2018. október 15–18.) az október 18-án jelen lévő Vlagyimir Putyin egy lehetséges atomháborúról beszélt, amelyet egy mondattal zárt, s ez vallási dimenziót adott az eljövendő világháborúnak: „Doktrínánk nem megelőző csapáson keresztül írja elő a nukleáris fegyverek alkalmazását, hanem válaszként az ellenséges csapásra… Csak akkor, ha meggyőződtünk arról, hogy egy potenciális agresszor támadást indított Oroszország ellen… Az agresszornak tisztában kell lennie azzal, hogy a válasz azonnali, és minden esetben pusztító lesz… Mi mint az agresszió áldozatai, mártírként megyünk a Paradicsomba, miközben ők egyszerűen elpusztulnak, anélkül, hogy akár a bűnbánatra lett volna idejük.

*

Kirill orosz ortodox pátriárka 2022. március 6-i homíliájában, tíz nappal az ukrajnai intervenció kezdete után, az Oroszország és a NATO ukrajnai konfrontációját civilizációs, vallási és eszkatológiai konfrontációként értelmezte, amelyben a Nyugat által propagált homoszexualitás fontos kérdés:„A Donbászban elutasítják, alapvetően elutasítják azokat az úgynevezett értékeket, amelyeket ma a világhatalomra vágyók terjesztenek. Ma a [nyugati] hatalom iránti hűség próbája zajlik, egyfajta átlépés ebbe a „jóléti” világba, a túlzott fogyasztás világába, a látszólagos »szabadság« világába. Tudod mi ez a teszt? A teszt nagyon egyszerű és egyben ijesztő: pride felvonulás (az LMBTQP felvonulása). Sok országtól követelik a pride megszervezését, ami ehhez a hatalmaskodó világhoz való hűség próbája; és tudjuk, hogy ha az emberek vagy országok elutasítják ezeket a követeléseket, akkor nem részei ennek a világnak, kívülállókká válnak.”

Kövesd Telegram csatornánkat
Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is

Duo Gladii Podcast: Túl a Vikingeken – A germán szellemről

Túl a Vikingeken – A germán szellemről a Duo Gladiiban

Hierarchia, háború, Dária Dugina – Jön az új Duo Gladii

Tradicionális kultúrák, civilizációk – Új tematikus sorozatba kezd a Duo Gladii

Kíváncsi vagy kik és hogyan szerkesztik a DuoGladii havilapot? (Lapbemutató)

Egy fogalom szimbolikája: Duo Gladii – Két Kard

Tradicionális kultúrák, civilizációk – Új tematikus sorozatba kezd a Duo Gladii

(Duo Gladii – Szent Korona Rádió)