Szabadkőműves páholyokat támogat a Fidesz-kormány anyagilag is

Megdöbbentő módon szabadkőműves páholyokat támogat a Fidesz-kormány állami intézményeken keresztül az adófizetők pénzéből, erről az elképesztő helyzetről értesültem. Például a Napraforgó páholy a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap keretéből is pénzt kap arra, hogy átláthatatlan, titkos működését tudja finanszírozni, holott a sötét múltú szabadkőművességet inkább L. Simon László leváltásához hasonlóan kellene kiszorítani a magyar közéletből – írja a kormányfőhöz intézett írásbeli kérdésében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, parlamenti képviselője. 

Kövesd Telegram csatornánkat

Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is. 

A politikus szerinta nemzetbiztonsági kockázatot jelentő páholyok a jelek szerint olyan befolyást szereztek a kormányzatban, ami nemzetközi viszonylatban is kirívó szégyen, majd arra is rámutat, hogy Magyarországon még soha nem került sor arra, hogy az állam olyan felforgató intézményt támogasson, mint a szabadkőművesség, amihez a bolsevizmus terjedése ugyanúgy hozzá kapcsolódik, mint a különböző politikai merényletek, puccsok, háborúk megszervezése és kirobbantása a 19. és a 20. században.

“Arról a szabadkőművességről van szó, amelynek működését ma is titkok övezik, sem a tevékenységéről, sem a tagjairól nem adják ki a kényes információkat. Szakács Árpád kiadásában Raffay Ernő levéltári források alapján mintegy 10 kötetben mutatta be, hogy történelmi távlatban a szabadkőműveseknek első számú felelősségük van Magyarország szétdarabolásában. 1918-ban a hazaáruló Károlyi Mihály vezetésével alakult meg az első szabadkőműves kormány, amelyik lezüllesztette a honvédséget, az ellenség ezért tudta megszállni hazánk területeit” – emlékeztet Novák. Egyúttal rámutat arra is, ebben a titkos szervezetben jött létre az a Martinovics páholy, amelynek tagjai szintén ott voltak a Tanácsköztársaság tömeggyilkosai között.

A Mi Hazánk politikusa arra is felhívta a figyelmet, hogy globális szinten is a szabadkőművesség titkos páholyaiban készítették elő a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra és államrend elpusztítását. “A hazai szabadkőművesek mindent megtettek azért, hogy Magyarországon is megsemmisítsék a kereszténységet, és eltöröljék a nemzeti identitás leghalványabb szikráját is. A Vatikán épp múlt hónapban adta ki állásfoglalását, miszerint súlyos bűn szabadkőművesnek lenni” – tette hozzá.

A képviselő arra is kitért, az ún. “rendszerváltás” után sem lett jobb a helyzet, hiszen 1989-ben francia segítséggel a legszélsőségesebb Martinovics páholy újjáalakulásával vette kezdetét a szabadkőművesek térnyerése Magyarországon. A legsötétebb múltú szervezet mára közel 30 páholyt hozott létre, és ma is ugyanúgy titkosan működnek, mint tették ezt országbomlasztó tevékenységük idején, Trianont megelőzően. Ugyancsak szélsőséges francia közreműködéssel jött létre a Napraforgó páholy, amelyet már a magyar kulturális igazgatás is finanszíroz. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy erre miként kerülhet sor – hangsúlyozza.

Novák rámutat: azért is megdöbbentő az eset, mert 2020. június 4-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hosszas interjút adott az MTI-nek Trianon okairól, amelyben kiemelte a szabadkőművesek felelősségét: “A politikus megítélése szerint két – a marxista-liberális történetírás és politika által elhallgatni próbált – ok van, amelynek tudása nélkül semmi sem érthető és semmilyen tanulság nem vonható le Trianonról, ez a Monarchia és Magyarország elleni szabadkőműves összeesküvés, valamint a Tisza István után vezető szerephez jutók részint alkalmatlan, részint hazaáruló volta. Ez a szabadkőműves hátterű propaganda hihetetlen intenzitással feketítette be az országot: rágalmazott, hamisított, lázította a nemzetiségeket és készítette elő a Monarchia és Magyarország lerombolását” – közölte, majd megjegyezte azt is: “Tragikus, hogy sem a bécsi, sem a budapesti vezetés nem ismerte fel a veszély nagyságát, a birodalom megsemmisítésére készülő tervet.”

2020. június 4-én Boross Péter volt miniszterelnök a Magyar Nemzetben fejtette ki gondolatait a páholyokról: “A huszadik század első évtizedeiben hatalmas szabadkőműves hullám kerekedett Európában, és még a mozgalmon belül is uralomra kerültek a legszélsőségesebbek. Párizsból áramlott a harcos ateizmus szelleme. Államosították a templomokat Franciaországban, a hagyományos vallások ellen hadat viseltek. Nálunk ugyanezt akarták elérni, s hallatlanul agresszíven léptek föl. Most is hasonló folyamatok zajlanak. Sok egyetemi karon ugyanaz az álliberális, nihilista, bomlasztó szellem uralkodik, mint a Galilei Körben annak idején. A száz évvel ezelőtt megszületett pusztító felfogás mindig is itt lappangott körülöttünk, most pedig megint előretört.”

Novák Előd úgy látja, a fentiek alapján is látható, hogy még a Fidesz legfelsőbb politikai köreiben is nyíltan kimondott információk jelennek meg a titkos társaságról, amely most a globális világrend kialakulásáért tevékenykedik, mások mellett a migrációt népszerűsíti.

Ennek ellenére nemhogy megszüntetnék a felforgatók mai páholyait, hanem példátlan és felháborító módon a Fidesz-kormány anyagilag is támogatja ezeket

– mutat rá a képviselő, megint csak bizonyítva, hogy a Fidesz esetében arra érdemes figyelni, amit tesznek, nem arra, amit mondanak.

Ezekkel kapcsolatban kérdezi tehát: igaz-e, hogy Schmidt Mária (a Fidesz egyik fő ideológusa, a NER elsőszámú történésze) a Napraforgó páholy vezetője? Ha nem, akkor ki ennek a kormányzat által támogatott szabadkőműves páholynak a képviselője? Milyen jogi személy áll a Napraforgó páholy mögött? A címükre bejegyzett Magyarországi Nagyoriens Jászi Oszkár Páholy Egyesület kapott állami támogatást? Az elmúlt években mekkora állami támogatást kaptak a páholyok és pontosan milyen célra?

Orbán egyébként Novák Előd egy januári írásbeli kérdésére nem is tagadta, hogy a világuralmi háttérszervezetek négyfős magyar delegációjának egyik tagja volt a Liberális Internacionálé alelnökeként (ma már a balliberális oldal egyik vezetője, Surányi György a magyar küldöttség irányítója a globális pénzhatalom háttérintézményeiben), de számos kérdést megválaszolatlanul hagyott.

“Kérem, most érdemibb válaszokat szíveskedjen adni” – zárja kérdését Novák.

László András a zsidóság világuralmi törekvéseiről és a háttérerők működéséről

(Magyar Jelen nyomán Szent Korona Rádió)