Ukrán Oktatási minisztérium: az oktatási intézmények alkalmazottainak munkaidőben ukránul kell beszélniük

Ukrajna Alkotmánybíróságának határozata kötelező érvényű, végleges és nem fellebbezhető.

Kövesd Telegram csatornánkat

Kövesd Telegram csatornánkat. Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is.

Ukrajna Oktatási Minisztériuma közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, hogy az oktatási intézmények alkalmazottainak munkaidőben ukránul kell beszélniük

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma emlékeztet arra, hogy az oktatási folyamat nyelve az államnyelv, vagyis az ukrán. Ezt támasztja alá Az oktatásról című (7. cikkely), A teljes általános és középfokú oktatásról (5. cikkely) és Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról (21. cikkely) szóló rendelet.

Ezenkívül az Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvény 9. cikkelye szerint az oktatási intézmények minden alkalmazottja, pedagógusa, tudományos és kutatói munkatársa köteles az államnyelvet használni feladatai ellátása során.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra a külföldiekre vagy hontalan személyekre, akik oktatási és/vagy kutatási intézményekben kutatóként, pedagógiai, tudományos személyzetként vagy idegen nyelvtanárként tevékenykednek ideiglenesen.

Hangsúlyozzák Ukrajna Alkotmánybíróságának 2019. július 16-án kelt 10-p/2019. számú határozatát, amely Ukrajna Az oktatásról című törvényének Ukrajna Alkotmányával teljes mértékben összhangban lévőnek ismeri el.
Ez a határozat kimondja, hogy az ukrán mint államnyelv kötelező Ukrajna egész területén az állami szférában, valamint a közterületeken is, beleértve az oktatást is.

Ukrajna Alkotmánybíróságának határozata kötelező érvényű, végleges és nem fellebbezhető – húzták alá.
Így az oktatási intézmények kutató, oktató és egyéb alkalmazottainak munkaidőben az ukrán nyelvet kell használniuk. Kiváltképpen:
– a tanórákon és az oktatási anyagokban (kivéve azokat a tantárgyakat és kurzusokat, amelyeket az oktatási intézmény oktatási programja szerint idegen vagy őshonos és nemzeti kisebbségi nyelveken oktatnak);
– az oktatási intézmények tanárainak, oktatóinak és egyéb munkatársainak a diákokkal (tanulókkal) és egymással való kommunikációjában.

Nem soviniszták?! Ki akarják irtani a magyar oktatást a kárpátaljai iskolában

Támadás a magyar iskolák ellen – ukrán vezetőt kap egy kárpátaljai középiskola

(KárpátHír nyomán Szent Korona Rádió)