Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Vannak bírók, akik nehezen palástolják a liberális érzékenyítettség miatti elfogultságukat

Dr. Gaudi-Nagy Tamással, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetőjével készített interjút a Pesti Srácok, melyben szó esik a kettős mércéről, a liberális bírók elfogultságáról és a Budaházy-perben elért eredményekről. A riportot alább változtatás nélkül közöljük.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat tizenkilenc éves fennállása egyik legnagyobb eredményének tartja Gaudi-Nagy Tamás, a szervezet vezetője és életre hívója Budaházy Györgynek és több társának megadott köztársasági elnöki kegyelem elérését. “Örömteli, hogy ezt, a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit, és ezért a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét” – mondta lapunknak a jogvédő, hozzátéve, hogy a kegyelemhez vezető úton komoly szerepe volt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tizennégy éven át tartó kitartó jogvédő munkájának is. Az NJSZ – ellenpólusaként a sorosista liberális jogvédő szervezeteknek – a legnagyobb csatákat a normalitás és a nemzeti értékek védelmében vívja, a nyilvánosság előtt és tárgyalótermekben is. Gaudi-Nagy Tamás a lapunknak adott interjúban azt mondta, kemény és küzdelmes volt az elmúlt egy év is, ami rámutatott, hogy szükség van a patrióta érzelmű jogvédelemre akkor is, ha nemzeti kormányzás van, mert a velük szemben álló oldal, a liberális NGO-k külföldi támogatással óriási stábokat mozgatnak, és érzékenyítéseikkel, nyomásgyakorlással igyekeznek minél nagyobb teret nyerni. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat anyagi lehetőségei messze elmaradnak a liberális szervezetekétől, akikkel szemben állnak, ezért óriási segítség számukra az 1 százalékok felajánlása, amelyről még öt napig rendelkezhetünk.

PestiSrácok.hu: A jobboldali nemzeti jogvédelemben nem mindennapi, óriási mérföldkő Budaházyék kegyelme. Te hogy látod? Milyen jogvédő munka előzte meg ezt a kegyelmet, elégedett vagy-e az eredménnyel?

Gaudi-Nagy Tamás: A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeinek 14 évnyi szívós és kitartó nemzeti jogvédő munkája is ott van a tavaly decemberi és a mostani kegyelmi döntések mögött, amely az alapját jelentette annak, hogy az évek során egyre szélesedő nemzeti összefogás is kialakult a Budaházyék elleni gyurcsányi koncepciós terrorper politikai eszközökkel történő igazságtételi jellegű lezárása érdekében. Több nemzeti jogvédős kollégám védőként járt el a Hunnia-perben, köztük dr. Gyurta Tibor és dr. Novozánszky Ilona ügyvédek (mindketten az NJSZ elnökségi tagjai) az elejétől kezdve. Ők és a többi védő, illetve védenceik érték el azt, hogy a jogerős ítélet büntetési tételei jelentősen csökkentek a korábbi justizmordokhoz képest (Budaházy először 13 évet, majd a megismételt eljárásban 17 évet és végül 6 évet kapott).

Jómagam tanúként szerepeltem az ügyben: azt tanúsítottam a perben, hogy a vád fő koronatanúja 2010-ben nekem mint akkori országgyűlési képviselőnek elmondta, hogy lényegében kényszervallatással vették rá akarata és a valóság ellenére a Budaházyékra terhelő vallomások megtételére. Természetesen emellett folyamatosan jogi monitorozás alatt tartottuk az ügyet, szakmai segítséget adtunk a védelemnek és mindig felléptünk a törvénytelenségek, visszásságok esetén, feljelentésekkel és a közvélemény, illetve a kegyelmi eljárásban a döntéshozók minden fontos körülményre kiterjedő tájékoztatása érdekében. A kegyelem érdekében kiterjedt lobbitevékenységet folytattunk, amelynek voltak nyilvánosság előtt zajló részei, de vannak nyilvánosságra nem hozható részei is.

Azt is fontos kiemelni, hogy a kegyelem nem jelent teljes mentesítést, mert a közügyektől öt évre szóló eltiltás és a büntetett előélethez fűződő hátrányok fennmaradtak. Ráadásul a büntetések végrehajtását az elnöki kegyelem a maximális 5 év próbaidőre függesztette fel. Négy vádlott esetében pedig még folyamatban a harmadfokú eljárás, ezért az ő esetükben még kegyelmi döntés nem is született.

Mindezzel együtt szerintem egy bátor, tisztességes, keresztényi és széles körű társadalmi akarattal egyező, a bűnüldöző, vádképviseleti és igazságügyi szerveknek ebben az ügyben megtapasztalt súlyos hibáit, kisiklásait korrigáló, helyes és méltányos döntés volt a Budaházyéknak adott elnöki kegyelem, amely győzelem az egész nemzet számára, mivel sokak reményét visszaadja az iránt, hogy az állam felelős képviselői képesek és készek az ilyen szintű visszásságokkal terhelt ügyekben kiigazítást tenni, igazságot szolgáltatni. Örömteli, hogy ezt a gyurcsányi önkény és jogtiprások lenyomatát magán viselő, az igazságszolgáltatás tekintélyét súlyosan megtépázó, balliberális politikai leszámolás célzatával indított ügyet kegyelmi úton meg tudta és akarta oldani a nemzeti kormányzat, felismerve annak jogi képtelenségeit, és a milliónyi magyar által joggal elvárt, nemzeti érdekű politikai megoldás szükségességét.

A nemzeti jogvédő szolgálat legtöbbször olyan nemzeti érzelmű embereket véd, akiket a sorosista ngo-k jelentgetnek fel 

PestiSrácok.hu: Több más kiemelt, nyilvánosság előtt zajló ügyben is szerepet vállalt, harcol a Nemzeti Jogvédő Szolgálat – Lattmann-ügy, Barcsa-Turner Gábor LMBTQ-zászlóégetésre felhívó plakátjának ügye, de felszólaltatok az antifa támadások kapcsán, és a szélsőbaloldal által teljes nyugalommal használt tiltott kommunista önkényuralmi jelképek ellen is felléptetek. Ezek az ügyek hogy állnak?

Gaudi-Nagy Tamás: Hatalmas jogi csatákat vívunk a globalista nemzetközi erők és hazai csatlósaik ellen, a velük szembeszálló normalitáspárti és értékvédő hazafiak védelmében, de olykor mi is támadás célpontjaivá válunk. Ilyen támadás volt, amikor Lattmann Tamás balliberális megmondóember – aki nehezen vitatható, hogy a Soros-hálózat egyik igen aktív tagja – a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot képes volt gátlástalan módon ügyvédmaffiának nevezni, a 2006-os jogsértett károsultak érdekében kifejtett jogvédő munkánkat kritizálva. Ezt nem hagytuk válasz nélkül: magánvádas büntetőfeljelentést tettünk ellene és elértük, hogy a bíróság jogerősen bűnösnek mondja ki kétrendbeli rágalmazás vétségében, a bűncselekménnyel okozott jóhírnév-sértés miatt pedig arányos sérelemdíj megfizetésére igyekszünk fogjuk köteleztetni az e célból indított személyiségi perben.

A Háttér Társaság rendszeresen törekszik feljelentésekkel gyűlöletbűncselekmény miatti büntetőeljárásokat generálni az LMBTQ-lobbi ellen szabadságjogait gyakorolva fellépő, hazafias indíttatású személyekkel szemben. Sajnos egyes esetekben az ügyészség ennek nem szab gátat, ezért például már elsőfokú befejezés előtti büntetőbírósági szakaszban kell védenünk Barcsa-Turner Gábort, a HVIM elnökét, aki az alaptalan vád szerint közösség tagja elleni erőszak bűntettét követte el azzal, hogy egy, az 1956-os szabadságharcra zárt körben megemlékező rendezvényre a világhálón közzétett meghívón – a vörös és EU-zászló mellett – LMBTQ-zászló elégetése is szerepelt többek között programként. Az égetés nem valósult meg, egyébként sem volt a külvilág számára észlelhető a rendezvény.

De hasonlóan abszurd, hogy a HVIM elnökét Budaházy Györggyel és egy harmadik jobboldali mozgalmárral együtt békés véleményközlés miatt gyanúsítottak meg csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettével. Az LMBTQ-propaganda ellen már a kétezres években is többször felszólaló Budaházy és társai 2019 júliusában szerettek volna részt venni és elmondani véleményüket a „Pride Hónap” keretében, a Háttér Társaság irodájában, Szivárvány Szakkör néven meghirdetett, elvileg nyilvános, iskolai genderpropagandát szorgalmazó rendezvényen, ám oda nem engedték be őket. Kisebb vita után ők egy „Tiltsák ki az LMBTQ-propagandát az iskolákból!” molinót feszítettek ki a bejáratnál, végül békésen távoztak.

A Háttér Társaság feljelentést tett ellenük, a feljelentést a rendőrség először elutasította, de az a Háttér Társaság panaszára újraindult. Ezt egy újabb eljárás-megszüntetés, majd egy megismételt panasz hatására újabb nyomozás követte a Fővárosi Főügyészség utasítására. Az eljárás velük szemben még jelenleg is tart, rendőrségi szakaszban. Nemrég benyújtottunk egy alapos megszüntetési indítványt, amit még nem bíráltak el. Sajnos nem kizárt, hogy a rendőrség vádemelési javaslattal akarja továbbítani az iratokat az ügyészségnek, de bízom abban, hogy a szakmaiság végül felülkerekedik és megszüntetik ezt a képtelen eljárást, mivel a bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a gyanúsítottak semmilyen bűncselekményt nem követtel el, magatartásuk nem tekinthető sem erőszakosnak, sem kihívóan közösségellenesnek.

Az idén februárban végrehajtott bestiális antifa támadások miatt felemeltük hangunkat: aznapi közleményben határozott rendőri fellépést és az elkövetett súlyos bűncselekményeknek megfelelő meggyanúsítást javasoltunk (korábban ilyenkor általában csak garázdasági minősítést alkalmaztak), amelyet követően a rendőrség gyorsan és szakmailag megfelelő módon reagált, kézre kerítette, őrizetbe vette az elkövetőként beazonosítottakat a gyalázatos bűntetteknek megfelelő gyanúsítással. A tavaly februári Kitörés 60 túra résztvevőit ötágú vörös csillagos zászlóval provokáló antifa aktivista ellen büntetőfeljelentést tettünk önkényuralmi jelkép kegyeleti jogot sértő és köznyugalom megzavarására alkalmas használatának vétsége miatt, de itt még nem tudtuk elérni a vádemelést, mivel a rendőrség és ügyészség téves álláspontja szerint nem bűncselekmény a Kurd Népi Milícia vörös csillagos zászlójának provokatív lobogtatása a Bécsi kapu tetejéről az alatta elhaladó hagyományőrző túrázók felett, a Vörös Hadsereg éltetése és partizáninduló lejátszása mellett.

PestiSrácok.hu: Az utóbbi kapcsán elkerülhetetlen szót ejteni a kettős mércéről. Több esetben láthatjuk, hogy amíg a hatóságok, az igazságszolgáltatás a radikális jobboldaltól mintegy tartva, ellenük erőteljesebben fellép, addig szélsőbaloldali civil szervezetek törvénysértéseit mintha nem vennék annyira komolyan. Ti tapasztaltok-e ilyen kettős mércét, hogyan lehet ez ellen eredményesen és jogszerűen fellépni?

Gaudi-Nagy Tamás: Ez a helytelen és törvénytelen kettős mérce sajnos időről időre megfigyelhető jelenség, bár mostanában ennek mértéke mintha csökkenne. Ez ellen a leghatározottabban fellépünk az adott eljárásban eljáró ügyvédjeink útján, de nyilvános közleményekben, illetve a belügyi vezetés felé intézett szakmai összefoglalókban. Bírósági eljárásokban is tapasztalunk időközönként ilyen kettős mércés megközelítést: sajnos vannak olyan bírók, akik nem vagy nehezen tudják palástolni azt, hogy liberális érzékenyítettségük miatt ellenszenvvel viseltetnek a védenceink iránt és szimpátiával az ellenfeleink irányába, azaz pártosan, elfogultan járnak el, amit a jogszabályok egyébként tiltanak.

PestiSrácok.hu: Napjainkban is számtalan olyan esemény zajlik – ellenzéki és civil tüntetések –, amelyek kapcsán a kormányellenes hangadók súlyos jogsérelmeket, túlkapásokat, súlyosan aránytalan intézkedéseket emlegetnek. Neked mi erről a véleményed?

Gaudi-Nagy Tamás: Elképesztően hazug, cinikus, szakmailag súlyosan téves és az áldozatokat sértő az a balliberális oldalról mostanában az elmúlt hetek erőlködő kordonbontásai kapcsán felépíteni kívánt azon narratíva, amely szerint a kormány és a köztársasági elnök budai várbeli székhelyei előtti építési kordonokat dolog és rendőrök személye elleni erőszakkal szétverő, elbontó – mentelmi jog mögé gyáván bújni törekvő – ellenzéki liberális képviselők és általuk felheccelt aktivisták elleni rendkívül visszafogott, messze a szükségesség és arányosság keretei között maradó rendőri intézkedések úgymond világraszóló, jogállammal összeegyeztethetetlen, diktatórikus önkényre utaló botrányt jelentenének. Arról is nem is beszélve, hogy 2010 óta kormányellenes tüntetések a korábbi időszak korlátozó, sok esetben erőszakos feloszlató gyakorlatához képest teljes szabadsággal tarthatók meg, évek óta fel-alá vonulászhatnak a kormányellenes tiltakozók a fővárosban, előzetes bejelentés nélkül, rendőri biztosítás mellett, sok esetben visszaélésszerűen és önkényesen korlátozva a közlekedők mozgásszabadságát.

Ezúton is fel kell hívni arra a figyelmet, hogy számos jogerős ítélet, emberi jogi jelentés és országgyűlési vizsgálóbizottsági jelentés viszont azt bizonyítja, hogy a balliberális pártok kormányzásának 2002–2010 közötti nyolc évében rendszerszinten és visszatérő rendszerességgel sértették még a politikai szabadságjogaikat gyakorolni kívánó polgárok jogait, személyes szabadságát, emberi méltóságát és testi épségét, egészségét. Mindennapos gyakorlat volt az akkori kormányellenes tüntetések jogellenes megtiltása, bejelentett tüntetések önkényes, könnygázgránát-sortűzzel, vízágyúval, tonfákkal felszerelt csapaterős rendőri erőkkel végrehajtott erőszakos feloszlatása, a résztvevők elleni súlyos sérüléseket okozó megtorló támadások, önkényes elfogások és elítélésekhez vezető koncepciós eljárások.

A 2006 őszi állami terror eseményei pedig még a Kádár-rendszer brutalitását is meghaladták azzal, ahogyan Gyurcsányék a hatalmuk megtartása érdekében a kiderült választási csalás miatti tüntetőkkel, a szabadságharc 50. évfordulójára megemlékezőkkel szembeni szisztematikus és terrorisztikus erőszaksorozatot alkalmaztak a megfélemlítés és tiltakozások miatti bosszú érdekében. A hajnalokig tartó szeptemberi utcai embervadászatok során válogatás nélkül kaptak el és vertek meg azonosító jelvény nélküli, maszkos rendőrök a budapesti utcákon számos fiatalt, akiket aztán a gyakran még a hetekig tartó fogva tartásuk során megaláztak, megkínoztak, majd pedig voltak, akiket hamis rendőri jelentések és vallomások alapján elrettentést célzó statáriális eljárások eredményeként súlyos büntetésekre ítéltettek.

Október 23-án pedig kardlapos lovasrohamot vezényeltek békés megemlékezőkre, köztük babakocsis anyákra és botra támaszkodó idősekre. Fej- és nyakmagasságban kilőtt könnygázgránát-sortüzekkel és borzasztóan roncsoló hatású, ráadásul nem is rendszeresített gumilövedékekkel célzottan vadásztak százszámra az emberekre, mint a galambokra. Tucatszám támadtak meg, bántalmaztak békés járókelőket, tüntetőket vagy éppen éttermekben ülő vendégeket. Az áldozatok közül az elszenvedett testi és lelki sérülések hatására sajnos azóta többen meghaltak.

Amikor a 2006 ősze miatt végül megbukott baloldal arcai az akkori bűnöket mentegetik, jogállamot és annak úgymond “helyreállítását” emlegetik, és most rendőrállamot emlegetnek nyugati megbízóik igénye szerint, minden alap nélkül, akkor érdemes felidézni ezt az akkori brutális karhatalmi terrort. Amikor a baloldal a jogállam helyreállításáról beszél, akkor valójában kódoltan a hatalom akár ilyen módszerekkel való megszerzésének, majd ilyen eszközökkel való megtartásának programját hirdetik. Senkinek ne legyen kétsége, hogy ha lehetőségük lenne rá, minden ilyen eszközzel élnének ismét, ami ismét katasztrofális következményekkel járna hazánk számára. Ezért fontos emlékezni és emlékeztetni arra, hogy mire voltak képesek akkor a globalista nemzetközi erők érdekeit akkor és most is szolgáló balliberális politikai körök. Sok fiatal számára ez már szinte a lezárt múlt része, pedig valójában velünk élő veszély, és nem szabad engedni, hogy megtévesszenek bárkit is a fiataljaink közül.

Az elszakított határon túli nemzetrészeken is felléptek a magyarellenesség ellen

PestiStrácok.hu: Közeledve az NJSZ éves közgyűléséhez, amely mindig egy évet lezáró összegzés is, a nemzeti jogvédelem szempontjából mennyire látod eredményesnek az elmúlt egy évet?

Gaudi-Nagy Tamás: Kemény és küzdelmes esztendő volt, amely ismét igazolta, hogy szükség van a patrióta szellemiségű-lelkiségű gyakorlati jogvédelemre még akkor is, amikor – miután sikerült megakadályozni a nemzetáruló balliberálisok hatalomra jutását – nemzeti érdekű kormányzás irányítja hazánkat. Ráadásul az elcsatolt magyarság érdekében két fontos emberi jogi missziót is teljesítettünk tavaly, egyet Kárpátalja, egyet pedig Délvidék tekintetében.

Idén angol nyelven is közzétett, kárpátaljai jelentésünk egy tavaly ősszel teljesített monitorozó út, hosszas kutatómunka, valamint azóta történt események alapján igyekszik teljes képet adni arról, milyen nehézségeket él át nap mint nap a kárpátaljai magyarság, hogyan igyekszik őrizni a rendívül szorongatott helyzetben magyarságát, milyen intézkedések, körülmények gátolják, veszélyeztetik ebben és miként sérülnek egyéni és közösségi jogaik.

A PestiSrácokkal és a Nemzeti Filmkészítők Egyesületével közösen készített, Magyarok a prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmet már több mint félmillióan látták néhány hét alatt, az angol felirattal ellátott változat egy nap alatt megközelítette a tízezres nézettséget. A dokumentumfilm, valamint a jelentés – amelyet a magyar és ukrán kormányok mellett az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is megküldtünk magyar és angol nyelven – rámutatnak a háború Kárpátalját, a kárpátaljai magyarságot érintő eseményeire, mint a kényszersorozás, a belső menekültek Kárpátalján való letelepedése, egyre korlátozottabb nyelvhasználat, fokozódó magyarellenesség, a kárpátaljaiak kényszerű kivándorlása, amely visszafordíthatatlanul változtathatja meg az etnikai viszonyokat a Kárpátok lábánál. Kimondtuk, hogy egyfajta nyelvi genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amelyek jelenségek közel állnak a nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez.

De tavaly a délvidéki magyarok egyéni és közösségi jogainak érvényesülését vizsgáló jogi monitorozó utat is teljesítettünk, a kárpátaljai misszióhoz hasonlóan szintén a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával: vizsgálatokat folytattunk, megbeszéléseket és fórumokat tartottunk, dokumentáltunk Zentán, Óbecsén, Törökbecsén, Bácsföldváron, Temerinben, Topolyán, Tóthfaluban, Palicson, Szabadkán és Horgoson. Delegációnkban hazafias elkötelezettségű jogászok, újságírók-operatőrök (PestiSrácok.hu) és civil szervezeti képviselők vettek részt. Utunkról előzetesen tájékoztattuk a hazai külügyi és nemzetpolitikai vezetést. Tapasztalatainkról szintén jelentés és filmek készülnek.

Az álcivil liberális jogvédő szervezetek évi több százmillió forintos, jórészt külföldről kapott támogatásból működnek

PestiSrácok.hu: Azt látjuk, hogy az olyan liberális NGO-k, mint a TASZ vagy a Helsinki Bizottság komoly nemzetközi támogatással a hátuk mögött elképesztő erejű nyomásgyakorlásra képesek. Milyen ehhez képest a nemzeti, jobboldali jogvédelem helyzete, lehetőségei?

Gaudi-Nagy Tamás: A nemzeti jogvédelem sokkal többet el tudott eddig is érni jogi eljárásokkal, jelentésekkel, szakmai rendezvényekkel, lobbizással és a nyilvánosság előtti megszólalásokkal, mint ami elvileg következne a méretünkből és szervezeti hátterünkből. Szakmailag képesek vagyunk felvenni a jogi küzdelmet a javarészt külföldön kiképzett álcivil liberális jogvédőkkel, és ezt eredményeink bizonyítják. Az egyre agresszívabban nyomuló Pride-rendezvények kapcsán alapvető jogait gyakorlók jogvédelme minden évben visszatérő feladatunk: idén tervezzük jogsegélyügyelet biztosítását, az értékeinkért kiálló normalitáspárti aktivisták számára. Terveink között szerepel kollektív személyiségi perek indítása nagyszámú patrióta felperesi pertársasággal a magyar nemzet méltóságát sértő balliberális közéleti és sajtógyalázkodások elkövetői ellen a „Tégy a magyargyűlölet ellen!” akció keretében. Korábban ugyanis sikerült a hírhedt magyargyalázó Tóta W. Árpád hvg.hu-n megjelent, eleinket és minden magyart súlyosan becsmérlő egyik cikke miatt a liberális portált elmarasztaló kúriai ítélet kiharcolni, amely iránymutató döntés lett.

És persze sem mi, sem a Közhatalom Jogsértettjei Egyesület nem mondtunk le a 2006 őszi állami terror elkövetőinek felelősségre vonásáról sem, rendelkezésünkre állnak a kulcsfontosságú bizonyítékok.

Az viszont tény, hogy míg az álcivil liberális jogvédő szervezetek évi több százmillió forintos, jórészt külföldről kapott támogatásból működnek számos állandó munkatárssal és nagy stábokkal, addig nekünk, nemzeti jogvédőknek nincsenek állandó jelentős forrásaink, éves költségvetésünk túlnyomó része a személyi jövedelemadó 1%-ából jön össze, ezért is életbevágó, hogy aki megteheti, céljainkkal egyetért és tevékenységünket fontosnak tartja, rendelkezzen a Nemzeti Jogvédő Szolgálat javára az SZJA 1%-a körében – adószámunk: 19334684-1-05, részletek a honlapunkon (njsz.hu) –, de egyedi támogatásokat is örömmel fogadunk.

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével. Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk minden jóérzésű magyar támogatására, amit előre is hálásan köszönünk. Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

Az NJSZ szerint az egész nemzet győzelme a Budaházyéknak adott kegyelmi döntés

“Kárpátalja – magyarok a prés alatt”- interjú Gaudi-Nagy Tamással a Katolikus Rádióban

(Pesti Srácok – Szent Korona Rádió)