A Jézust megsebző lándzsa története

A katolikus hagyomány szerint Longinusnak hívták azt – az evangéliumokban név nélkül szereplő – római katonát, aki a golgotai kereszten lándzsájával keresztülszúrta Jézus testét, majd bűnbánatra jutott. Az apokrif Nikodémus evangéliuma szerint Longinus a légióból leszerelve az apostolokhoz csatlakozott. Megtartotta azonban híres fegyverét, amelyet – így a legenda – Szent Péternek ajándékozott, aki magával vitte Rómába.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

Egy másik legenda szerint mikor Longinus keresztülszúrta Jézust, csoda történt, ugyanis a fegyveren lefolyt Jézus vére, ami a kivégzője beteg szemébe cseppent, és meggyógyította azt. Ezt követően Longinus úgy döntött, hogy szerzetesnek áll, és hirdetni fogja az igét. Longinus éveken át Keleten, Kappadokia Caesareaában tevékenykedett.

Szent Longinus szobra a Szent Péter Bazilikában

Olyan legendát is ismerünk, hogy egyszer démonok szállták meg a római helytartót, mire Longinus azt állította, hogy a megszabadulhat a démonoktól, ha megölik őt. Természetesen azonnal lefejezték Longinust, akinek a vére kiűzte a gonoszt a helytartóból. Longinus testét ma is a Vatikánban őrzik.

A történet szerint a lándzsát Heléna császárnő találta meg Rómában, akitől fiához, Nagy Konstantinhoz került. Úgy tudni, hogy később ez a lándzsa segített Theodoriknak visszaverni Attila seregeit is. A pápa az ereklyét (más források szerint csak egy Bizáncban készült mását) ajándékozta Nagy Károlynak, aki negyvenhét győztes csatában tartotta magasra – legalábbis az udvari történészek szerint, akik feljegyezték, hogy a szerencsét hozó lándzsa egyben az uralkodó végzete is lett: percekkel azt követően, hogy egyszer véletlenül leejtette, meghalt.

Nagy Károly hermája Aachenben

Károlytól Ottó császár örökölte meg, hogy az augsburgi csatában a magyarok ellen ezzel védelmezze a szent Római Birodalmat. A német-római császárok olyan becsben tartották a lándzsát, hogy – a golgotai kereszt egyik darabját magában foglaló kegytárggyal együtt – koronázáskor az uralkodó előtt hordozták. 1424-ben Zsigmond császár elrendelte, hogy

„a szent Római Birodalom császári koronája, a birodalmi alma, a pálca, a kard, a Szent Kereszt és a Szent Lándzsa soha ne hagyják el az ország területét”.

A történet pikantériája, hogy a végzet Lándzsája 996 után eljutott egy magyar uralkodóhoz is. Ottó császár a saját lándzsájából küldött egy darabot Szent Istvánnak, hogy ezzel erősítse meg a hatalmát. Ezt bizonyítja, hogy az István király korabeli pénzérmén, a Lancea Regis dénáron egy lándzsa ábrázolása látható. Ez a fegyver még a koronázási paláston is szerepel.

Szent István Lancea Regis dénárja

A Római Birodalom hanyatlásakor, az austerlitzi csata után a lándzsa kis híján Napóleon kezébe került. Csak perceken múlt, hogy az értékes ereklyét el tudták menekíteni Bécsbe. A lándzsa a birodalmi jelképekkel együtt a Hofburg kincstárába került, majd kiállításon is bemutatták azokat.

1909-ben egy, a bécsi képzőművészeti akadémiára pályázó festőjelöltnek, az ifjú Adolf Hitlernek különös élménye támadt, amikor múzeumlátogatóként megpillantotta a legendás lándzsát. Egy ismerőse feljegyezte, hogy Hitler valósággal transzba esett az ereklye látványától. A náci vezér utólag maga is elismerte, hogy ekkor olyan élmény érte, amely – mint írta –

„ablakot nyitott előttem a jövőre, amelyen keresztül hirtelen megvilágosodást kaptam, … hogy a világ sorsának a kulcsa fekszik előttem”.

Az Anschlusst követően Hitler még a bécsi bevonulásának éjszakáján Himmler és más SS-tisztek kíséretében elment a Hofburgba, hogy elhozzák onnan a Longinus-lándzsát. Hitler a múzeum kincstárában egy órát töltött egyedül a fegyver előtt, majd személyesen vette ki a tárolóból és a többi birodalmi ékszerrel együtt Nürnbergbe szállíttatta. A háborús bombázások nyomán a híres tárgyat egy ház pincéjében rejtették el. 1945. április 30-án délután 14 óra 10 perckor Patton tábornok parancsára William Horn hadnagy az amerikai kormány nevében lefoglalta a Longinus-lándzsát. Különös egybeesés, hogy nyolcvan perccel később, 15 óra 30 perckor Adolf Hitler Berlinben, a Führer-bunkerben öngyilkos lett.

A hofburgi Schatzkammer kincse – a végzet lándzsája, Hitler legbecsesebb ereklyéje

Eisenhover tábornok parancsára a birodalmi jelképeket – köztük a Longinus-lándzsát is – visszaszállították Bécsbe, ahol ma a Schatzkammerban, a Habsburgok történelmi székhelyén, a Hofburg kincs-tárában láthatók.

(Harmat Árpád Péter nyomán Szent Korona Rádió)

Az ártéri és Árpád-kori vízgazdálkodás (videó)

Madeira szigetén nyugszik az utolsó magyar király