Boldoggá avatják a vértanúhalált halt kárpátaljai magyar papot

A kommunizmus Magyarországra való betörésével hazánkban is megkezdődött a hagyományok felszámolása, s a visszaszerzett területek ellenségeinknek való visszajuttatása. Így került Kárpátalja a Szovjetunió kezébe, s kezdték meg ott is az egyházüldözést. E során halt vértanúhalált is Orosz Péter Pál atya, akinek megkezdték a boldoggá avatási eljárását. 

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Ferenc pápa a moszkvai patriarkátus külügyi képviselőjét fogadta a Vatikánban pénteken. A pápa engedélyezte a vértanúhalált halt Orosz Péter Pál kárpátaljai görögkatolikus pap boldoggá avatását.

Orosz Péter Pál 1917. július 14-én született a magyarországi Biri faluban. Apja görögkatolikus pap volt. Gyermekkorában elvesztette szüleit. 1937-ben belépett az ungvári szemináriumba. Nőtlenséget fogadott és 1942-ben a munkácsi görögkatolikus eparchiában pappá szentelték. Káplánként kezdte lelkipásztori szolgálatát Magyarkomjátban és azonnal megbecsülést váltott ki tevékenységének következtében. 1943-ban a háború miatt táborilelkészi képzésen vett részt a Kassa melletti Barcán. Visszatért plébániájára, amely 1944-ben Kárpátalja egész területéhez hasonlóan a Vörös Hadsereg szovjet csapatainak megszállása alá került és egyesült az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal, majd a Szovjetunióval.

Az erőszakos annexióval 1944-ben megkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. A később boldoggá avatott Romzsa Tódor mártír püspök nevezte ki Orosz atyát 1946-ban az ilosvai járásban található Bilkébe paróchusnak. Már akkor nyomás alá helyezték.

Mindezek után Orosz atyának bujkálnia kellett, a belügyi hatóságok gyanúsan figyelték és nyomoztak utána. Amikor 1949-ben a görögkatolikus egyházat betiltották, és a társadalom megbecsült tagjait módszeresen eltűntették, Isten szolgája továbbra is titokban végezte szolgálatát. 1953-ban elfogatóparancsot adtak ki ellene. Megpróbált elmenekülni, de augusztus 27-én egy rendőr megállította az alsókaraszlói vasútállomáson és letartóztatta. Gyalog indította útnak, de Alsókaraszló közelében egy útmenti keresztnél Orosz Péter kijelentette, hogy nem megy tovább. Felkészült a halálra, rózsafüzérével a kezében érte a halál; a rendőr egyszerűen lelőtte.

A merényletet követően azonnal vértanúnak tekintették. A pap földi maradványai és elhantolásának helye a Szovjetunió felbomlásáig rejtve maradtak.

Orosz Pé­ter Pál atya föl­di ma­rad­vá­nya­it az ilosvai rend­őr­ka­pi­tány ga­rá­zsá­ban be­ton­ba ágyaz­ták be. A gö­rög­katolikus szer­tar­tás sze­rin­ti meg­ké­sett te­me­tés­re vé­gül 1992. au­gusz­tus 28-án ke­rült sor Bilkén.

Spanyol polgárháború pap áldozata: őt lőjék le utoljára, hogy még feloldozhassa társait

Vértanúnak minősítette a pápa a párizsi kommün által lemészárolt papokat

A szovjet titkosszolgálat ölette meg a magyar püspököt

(Katolikus.ma és Librarius nyomán Szent Korona Rádió)