Második világháborús emlékművet avattak Kocson

Ünnepi istentisztelettel emlékeztek a reformációra a kocsi református gyülekezetben, ami után a templomkertben felavatták a II. világháború hősi halottainak emlékművét.  Az új emlékmű elődjét a kocsi református gyülekezet 1975-ben állította, az akkori kommunista rendszer mindennemű megfélemlítése ellenére. A megemlékezésen a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom komáromi tagszervezete is elhelyezte koszorúját.

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió Jobbklikk oldala >>>
Csatlakozz!

Október 31-én ünneplik a protestáns gyülekezetek a reformáció napját. A kocsi gyülekezet ünnepi istentisztelettel emlékezett, amin Mészáros László alezredes, esperes hirdette az igét. Prédikációjában a tábori lelkész a reform és a reformáció közti különbségre világított rá. Míg a reform csak felszíni változtatásokat jelent, mely nem érinti a dolgok lényegét, addig a reformáció radikális, gyökeres változtatást jelent, aminek a célja, az eredeti jelentés visszaszerzése. Jézus Krisztus nem reformokat kér tőlünk, nem azt várja, hogy legyünk kicsit jobbak, járjunk többet templomba. A Megváltó gyökeresen akarja megváltoztatni életünket, hogy a belé vetett hit által nyerjük el az üdvösséget.

Az istentisztelet végén bemutatásra került a kocsi református gyülekezet történelmét feldolgozó könyv, ami után az egybegyűltek kivonultak a templom elé.

A templomkertben az első világháborús emlékmű mellett állt a második világháborúban meghalt kocsi református hősi halottak emlékműve. A műkőből készült emlékművet 1975-ben állította a református gyülekezet a kommunista rendszer megfélemlítése ellenére. Az emlékmű napjainkra olyan rossz állapotba került, hogy a presbitérium egy új, impozánsabb emlékmű felállítása mellett döntött. Az új emlékmű tardosi vörös mészkőből készült, a talapzatán egy szintén mészkőből készült babérkoszorú és rohamsisak található. A régi emlékművet a temetőben állították fel, így a községben már két helyen róhatják le kegyeletüket a hősi halottak emléke előtt.

Az ünnepségen Kocs község önkormányzata és a református gyülekezet mellett, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is megkoszorúzta az új emlékművet.

(Szent Korona Rádió)

Barcsa-Turner Gábor a doni hősök megemlékezésén: A harc a legszentebb kötelességünk

Tábori püspök a kommunizmussal szembeni szent harcról