A 2021-es Vármegyés Ifjúsági Tábor, avagy a nemzeti utánpótlás nevelése (Képes beszámoló)

Utcai harc szimuláció

Az elmúlt nyáron rendhagyó táborban volt részük a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom által szervezett ifjúsági tábor résztvevőinek. Alább egy lelkes táborozó beszámolója olvasható, mely által betekintést nyerhetünk a hét eseményeibe. A jövő évi Vármegyés Ifjúsági Tábor időpontja: 2022. augusztus 7–14, a Vármegyés Gyerektábor időpontja pedig 2022. július 3-10.

„Minden hiúság, csakis hiúság; Krisztusban van a boldogság;
Legyetek jók, ha tudtok! Minden más csak hiúság.”

Idén is Gödöllőn került megrendezésre a Vármegyés Ifjúsági Tábor július 11. és 18. között. A vírushelyzet okozta kellemetlenségek ellenére szerencsére nem maradt el, így ebben az évben is számos fiatal testi, lelki és szellemi fejlődését segíthették elő a programok.

Ebben az évben a tábor rendhagyó módon zajlott. Miután megérkeztünk a helyszínre, kaptunk egy legendáriumot, melyben a hét tematikáját olvashattuk: egy valódi közösséget kellett létrehoznunk a szervezők beleszólása nélkül. Az anarchia elkerülése érdekében azonban kineveztek közülünk három vezetőt, akik már a korábbi években is részt vettek a táborokban, így kellő tapasztalattal bírtak. Számukra bővebb eligazítást is tartott szervezőség, hogy minden gördülékenyen menjen. Az egy hét alatt magunknak osztottuk be az időnket, mivel különböző feladatokat kellett végrehajtanunk, amelyek között voltak kötelezően elvégzendők és szabadon választhatók. Ezek sikeres bemutatásáért bizonyos mennyiségű játékpénzt kaptunk, amiből a szükséges felszereléseket és a mindennapi étkezést finanszíroztuk magunknak. Gyakorlatilag egy stratégiai játékban vettünk részt, csak ez nem a képernyőn, hanem a való életben zajlott.

“Piacozás”

Az előző évi táborokhoz hasonlóan minden napnak megvolt a maga tematikája, és ahhoz kapcsolódva előadásokon, beszélgetéseken, valamint egyéb kötött foglalkozásokon vettünk részt. A hét témái napról napra kronológiai sorrendben követték egymást, az ősmagyarságtól az újkorig, az egyszerűbb témáktól egészen a halál és a halál utáni létig. Minden nap egy legalább húszperces előadást kellett tartania a csapatunk egy-két tagjának az aznapi előre meghatározott témakörben, amit a vármegyés táboroztatók kiigazítottak, értékeltek.

Egész idő alatt kiemelt figyelmet fordítottunk a rendre és a tisztaságra, az oldott hangulat mellett a fegyelmezettségre, hiszen a körletrendért is kaphattunk „pénzt” a napi ellenőrzéseken – vagy éppen büntetést, ha rendetlenség volt. Az eddigi évek szokásához híven idén is minden nap tornával indítottuk a reggeleket, amelyet egy négy danos karatemester közelharc foglalkozása színesített, így mi is elsajátíthattuk az alapokat. Az edzések után tradicionális íjászat következett, ahol nemcsak mint formát, hanem az íjászat valódi szellemiségét is gyakoroltuk a hét folyamán.

Tradicionális íjászat

Azzal kezdtük a hetet, hogy saját magunknak alakítottuk ki a táborhelyünket, ahol az elkövetkezendő napokat töltöttük: jurtát, sátrakat és keresztet állítottunk fel, íjászpályát építettünk, valamint tűzrakóhelyet jelöltünk ki – mely étkezőhelyként és közösségi térként egyaránt funkcionált. Első napi feladatunk volt a tábortörvény megírása, mely alapjául szolgált és keretet szabott az együtt töltött időnknek. Készítenünk kellett egy csapatzászlót is, amelyen az általunk kitalált szimbólumok szerepeltek. Ez egy alfa és egy ómega jel volt, melyek között egy csavarodó indát ábrázoltunk. Mi, a táborozók, a fiatalok voltunk az Alfa-törzs, az idősebb szervezők pedig az Ómega-törzs. Ennek alapjául Krisztus Urunk mondata szolgált, miszerint „Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)”. (Jel 1,8)

Táborépítés
Jurtaépítés

Hétfőn a magyarság, a nemzettudat és a viking kultúra került terítékre. A hagyományőrző programokon túl – mint például egy valódi ostromgép működésének bemutatása, íjászkodás, kelevézdobás és kardvívás – a kidolgozandó téma a nacionalizmus volt. Délután egy neves régész tartott előadást, az Avar Kaganátus és az Árpád-kori Magyar Királyság kapcsán beszélt azokról az intézményekről és eszményekről, melyek egy nemzet megmaradását segítik elő. Ezt követően volt szerencsénk meghallgatni Kolonits László – a Duo Gladii havilap főszerkesztője – Az anyagi világ szakrális dimenziója című előadását is.

A keddi témakör a közoktatásban és egyéb területeken előszeretettel démonizált, ellenben annál fénytelibb középkor volt. Fiatal előadóinknak a valódi, harcos kereszténységet kellett szembeállítaniuk a modern, elkorcsosult kereszténységgel, melyet ketten közülünk bátran meg is tettek. A nap folyamán D. Fekete Balázs történész cáfolta meg a középkor „sötét” jelzőjét előadásában, és világította meg számunkra a középkori ember gondolatiságát. Délután a lány résztvevők a kislány táborozóknak tartottak kézműves foglalkozást – melyen egymás haját fonták be különféle módon, valamint rövid ismertetőt tartottak arról, miként viselték régen a nők a hajukat, s ezek mit szimbolizáltak. Ezalatt a fiú résztvevők pajzsfalgyakorlatot tartottak a kisfiú táborozóknak. Délután szituációs játék keretében egy középkori csata bontakozott ki az Alfa-törzs, és egy másik, a szimulációban megjelenő, ellenséges törzs között. A tábor szervezői ehhez is írtak külön legendáriumot, illetve a csatának előzményei is voltak.

Kézműves foglalkozás tartása – hajfonás

Időben tovább haladva, szerdán az újkor és a felvilágosodás volt a nap témája. A kidolgozandó kérdéskör a felvilágosodás és az ennek égisze alatt kirobbanó forradalmak voltak. Hogy e kor miért is nem volt olyan dicső, ahogyan azt a tankönyvekben olvashatjuk, Barcsa-Turner Gábor előadásának keretében hallgathattuk meg. A délután folyamán földharc-bajnokságot szerveztünk, amibe a vármegyéseket is bevontuk. Természetesen a győztesnek szánt díj sem maradhatott el, amit ugyanúgy a „piacon” vásároltunk meg, mint sok mást emellett. Vacsora előtt előadtuk a Legyetek jók, ha tudtok című dalt az eredeti szöveg hiteles fordításával – ennek egy részlete beszámolóm elején olvasható. A szervezők a szocialista-kommunista, dilettáns verzió helyett egy teljesen új dalszövegnek lehettek fültanúi, amit egy vármegyés zeneszerző komponált újra. Az előző napok szorgalmas gyakorlása meghozta gyümölcsét: kiemelkedően jól végeztük el ezt a feladatunkat, így a dal bemutatása után bőkezűen jutalmaztak minket a szervezők.

A Legyetek jók, ha tudtok dal bemutatása

Csütörtökön a reggeli előadást követően – amit egy vállalkozó szellemű ifjú tartott a szándék-, illetve következményetikáról – egy péntek estig húzódó szerepjáték vette kezdetét. Néhány vármegyés különböző közfeladatot ellátó személy karakterébe bújt, és indított velünk szemben „eljárásokat”, majd koholt vádakkal próbáltak minket a tábor területének elhagyására bírni. Elsőkörben NAV-osoknak, majd erdészeknek öltözve, végül pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ, illetve a gyermekvédelem munkatársainak kiadva magukat figyelmeztettek minket, és különféle bírságokat szabtak ki ránk a hiteles játék kedvéért. A szimuláció része volt az is, hogy folyamatosan felszólításokkal és figyelmeztetésekkel bombáztak minket „postai úton”, amiket egy „postással” juttattak el hozzánk, aki a mi táborunk helyszínére hozta ki a leveleket és az egyéb „postai küldeményeket”. Ezeknek egy részénél – ahol volt rá lehetőségünk – megpróbáltunk fellebbezni és jogi harcot vívni az „illetékes szervekkel”, viszont ezeket rendre elutasították, így már csak idő kérdése volt, hogy meddig tudunk még a táborunkban maradni. A bírságokat és intézkedéseket szándékosan hibásan rótták ki – derült ki számunkra utólag. A szervezők kíváncsiak voltak, hogy észrevesszük-e a hibákat, tudunk-e érvelni, fellebbezni. A konfliktus tetőpontja egy utcai harcot szimuláló ütközet volt a táborozók és a rendőr szerepet eljátszó vármegyés táboroztatók között, mivel nem tettünk eleget a többszöri felszólításoknak, nem hagytuk el a táborunk helyszínét. Az utcai harc közben több bajtársunkat is kiemelték a „rendőrök”, közülük egyet „előzetes letartóztatásba is helyeztek” és egy játékbörtönbe kellett bevonulnia addig, amíg az általunk kiküldött „ügyvéd” ki nem szabadította utólagos panasszal élve. Az igazi meglepetés azonban hajnalban ért minket, amikor újra megjelentek a „rendőrség” különböző egységei szirénázva, és a tábor vezetőjét „letartóztatták” az előző napi tevékenysége miatt, illetve azokat, akiket addig azonosítottak a felvételeken. Ezen komplex szimuláció során megtanultuk, hogyan kell viselkedni hatósági intézkedéskor, mit lehet és szabad mondani, hogyan kell fellebbezni, kinek mi a dolga ilyenkor.

Utcai harc szimulációra készülve
Utcai harc szimuláció – érkezik a “rendőrség”

Élményszerű volt mindegyik „hatósági vizsgálódás” is. A „NÉBIH” munkatársai a körletrend ellenőrzésekor maguk is komolyan meglepődtek, olyan nagy kuplerájt találtak a táborunkban. Az „erdészet” a tűzgyújtást, a fagyűjtést és egyéb természeti „károkozást” kifogásolta, és minden „hatóság” részéről volt valami túlzó és kevésbé túlzó észrevétel felénk, amit „pénzbírságokkal”, „feljelentésekkel”, „eljárásokkal” nyomatékosítottak. Az utcai harc is tanulságos volt, ugyanis utólag elemeztük, hogy minek mi a következménye. Gyorsan lemodelleztük, hogy a valóságban ki mit kapott volna ezekért a cselekedeteiért, és hogy mennyire nem játék egy ilyen szituáció, aminek folyamán egy átlagos tüntető is komoly bajba kerülhet. A „rendőrség” részéről történt túlkapásokat is elemeztük, és amelyikkel szemben panasszal éltünk, azokat hellyel-közzel kártérítéssel (játékpénzzel) díjazták.

Utcai harc szimuláció – összecsapás
Utcai harc szimuláció – “letartóztatás”

Az este során még egy előadásra is sor került, amely keretében Horváth Róbert vallásfilozófus hasonlította össze a hagyományos jobboldaliságot a modern, politikai jobboldalisággal.

Pénteken már a szimuláció értelmében illegálisan tartózkodtunk a táborban, hiszen táborunkat törvényen kívülinek minősítették, így az étkezésünket is magunknak kellett megoldanunk. A „piacon” vásároltunk félkész ételeket, katonai ételcsomagokat, és azokat osztottuk be magunknak a napra. A szimulációban a „piac” mellett „feketepiac” is működött, ahol airsoft fegyverekhez tudtunk hozzájutni, ami szükséges is volt, hiszen sötétedéskor „fegyveres rendőri csapatok” érkeztek táborunkba, és egy airsoft fegyverekkel szimulált ütközet ment végbe. A szimuláció este is zajlott, így meglepetésszerű „rajtaütés” és „járőrözések” tették még színesebbé a helyzetet. Ezen a napon azt az imádságot mondtuk el közösen, amelyet mi magunk fogalmaztunk meg egy feladat keretein belül, mely írásom végén olvasható. Ebben kértük a Mindenható segítségét, hogy vezessen bennünket a helyes úton.

Szombaton Baranyi Tibor Imre tartott előadást Az Apokalipszis négy lovasa címmel, érintve a halál témáját is. Mivel ezen a napon kevés kötött programunk volt, több szabadon választható feladatot ekkor mutattunk be. Míg a fiúk veremkemencét építettek, a lányok tésztát gyúrtak, és botos kenyeret készítettek. Rendkívül kikapcsolt mindannyiunkat a délutáni közös filmnézés, ahol a Legyetek jók, ha tudtok című film vágatlan változatát néztük meg. Szerencsére volt még időnk egy Mi magunk vlog forgatására is, ami szintén elnyerte a vármegyés szervezők tetszését.

Baranyi Tibor Imre előadása

Az utolsó napon, vasárnap a táborbontás után mindenki személyre szabott könyveket, ajándékokat, illetve Duo Gladii és Magyar Hüperión folyóirat-példányokat kapott a szervezőktől, majd a tábor lezárása, kiértékelése következett.

Csekély egy hét alatt betekintést nyerhettünk egy jól működő, valódi értékeken alapuló bajtársi közösségbe, amely organikusan és érdemelvűen szerveződött. A mai, identitását vesztett világban több ehhez hasonló programra lenne szükség, ahol az ifjúság megfelelő testi, lelki és szellemi önvédelmi oktatásban részesül, hogy valódi értékekkel felvértezve tudjanak szembenézni a modern világ sátáni, kitérítő erőivel. Egy ilyen tanulási folyamatot nem lehet a monitor előtt online vagy hagyományos tanteremi oktatásban átélni. Fontos része, hogy a világból kiszakadva átlépjük komfortzónánk kényelmes határait. A természetközeliség, a tradicionális jobboldali közeg, a tartalmas beszélgetések mind-mind olyan tényezők, melyek lehetővé teszik a résztvevők gondolkodásának beindítását, pozitív irányba fordítását. Őszintén ajánlom minden fiatalnak, hogy jöjjön el ebbe a táborba, hiszen biztosan egy életre szóló élménnyel tér majd haza!

A jövő évi Vármegyés Ifjúsági Tábor időpontja: 2022. augusztus 7–14;
a Vármegyés Gyerektábor időpontja pedig 2022. július 3-10.

Seregek Ura, Hozzád fohászkodunk; adj erőt, hogy legyőzhessük a modern világ kísértéseit!
Tudjuk, emberi formát öltve hirdetted az Igazságot, majd szenvedtél a Téged gyalázók
bűneiért, s kínhaláloddal megváltottad a bűnösöket az örök kárhozattól. Kérünk, adj
bölcsességet, igazságosságot és lelki erősséget nekünk is, hogy fel tudjunk készülni és helyt
tudjunk állni a megpróbáltatások és kínok forgatagában.
Seregek Ura, adj nekünk hitet, hogy két kardunkkal legyőzhessük külső és belső
ellenségeinket!
Adj hűséget a Szent Kereszthez, mely nevében az életünket is adnánk.
Adj bátorságot, hogy a Sátán szolgáinak ármánykodásait felismerjük, s vállt vállnak vetve
felvegyük ellene a harcot!
Minthogy Te vagy az Alfa, Veled kezdődött életünk, úgy Te vagy az Omega, add meg nekünk,
hogy utolsó lélegzetünkkel is Téged dicsőítsünk, s majd testvéreinkkel együtt gyarapíthassuk
mennyei sereged!
Amen!

Közös esti imádság

További képek a táborról:

“Rovancs”
Reggeli edzés
Reggeli edzés
Utcai harc szimuláció – érkezik a “rendőrség”
Utcai harc szimuláció – “rendőrök”
Utcai harc szimuláció
Utcai harc szimuláció
Közös étkezés
D. Fekete Balázs előadása
Közös étkezés
Résztvevők előadásának kiértékelése
Túlélési alapismeretek bemutatása
Közös esti beszélgetés Horváth Róberttel és D. Fekete Balázzsal
Pajzsfalgyakorlat
Pajzsfalgyakorlat
Résztvevők előadásának kiértékelése
Tradicionális íjászat
Földharc-bajnokság
Földharc-bajnokság
Kötetlen beszélgetés
Esti molotov-koktélozás

Tollasozás
Focizás

Emléklapok, kiadványok és könyvek kiosztása

A Vármegyés Gyerektábor képei:

Készülődés airsoftozáshoz
Készülődés airsoftozáshoz
Játékfegyverek készítése

(Szent Korona Rádió)

Komoly témák, kemény edzések – Így folytatódott a vármegyés ifjúságképzés a Badacsonyban

Nem szélsőség, hanem életprogram! – Beszámoló a vármegyések augusztus 20-ai hétvégéjéről