Radikális lépés a Fidesztől? Betiltanák az LMBTQP érzékenyítéseket!

A kormányzó pártok számos új javaslattal egészítenék ki a parlament előtt lévő pedofilellenes törvénycsomagot. Megtiltanának mindennemű LMBTQP-propagandát, mely a kiskorúakat érinti, ez magába foglalná az iskolai érzékenyítéseket is. A szexuális felvilágosítások szférájából is kiszorítanák a gyermekek fejlődésére káros elemeket. A balliberális civilszervezetek és médiumok orosz minta alapján történő frontális támadást emlegetnek a szólásszabadság és a gyermekjogok ellen. Valójában a kormány csak hozza a kötelezőt, és igen jól teszi!

Ne maradj le a híreinkről! Cenzúramentes felületek:
A Szent Korona Rádió Telegram-csatornája >>>
A Szent Korona Rádió HunDub oldala >>>
Csatlakozz!

Nem klasszikus törvénymódosítóról van szó, hanem egy, a törvényalkotási bizottságnak benyújtott „Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/16365. számú törvényjavaslathoz” című dokumentumról. Az anyag szerepel a törvényalkotási bizottság mai ülésének napirendjén. A szöveget a törvényalkotási bizottság kormánypárti képviselői készítették.

“A gyermekvédelmi rendszerben az állam védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát.”

– olvasható a dokumentum elején.

A javaslat több új elemet tartalmaz:

Megtiltanák a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítését és megjelenítését:

“E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.”

Nem lehet iskolai előadást tartani a homoszexualitás vagy a nemváltás népszerűsítéséről:

“A tanulók részére a szexuális kultúráról, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére.”

Korlátoznák vagy kitiltanák a balliberális civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból. Csak nyilvántartásba vett személyek és szervezetek tarthatnának ilyen előadásokat az iskolákban: ezen pont keretében az iskolákban csak olyan személy, vagy szervezet tarthatna szexuális felvilágosítást, drogprevenciós, az internet veszélyeiről szóló vagy egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást, amelyet/akit nyilvántartásba vettek, és biztosíték van róla, hogy nem a gyermekek kárára lesz.

“A javaslat a megkérdőjelezhető szakmai hitelességű és több esetben speciális szexuális irányultság képviseletére létrehozott szervezetek által tartott iskolai – többek között szexuális felvilágosító − foglalkozások tartására vonatkozó szabályok bevezetésére tesz javaslatot. Egyes szervezetek képviselői ezeken a foglalkozásokon a hátrányos megkülönböztetés elleni felvilágosító tevékenység keretében érzékenyítő programnak nevezett tevékenységgel kívánják befolyásolni a gyermekek szexuális fejlődését, amivel súlyos károkat okozhatnak a gyermekek fizikai, szellemi és erkölcsi fejlődésében.”

Tilos lenne olyan reklámot elérhetővé tenni 18 éven aluliaknak, amely öncélúan ábrázolja a szexualitást, illetve a homoszexualitást és a nemváltást népszerűsíti:

“A javaslat a fentiek érdekében úgy módosítja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, hogy az alapján tilos lesz olyan reklámot tizennyolc éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Az Mttv. módosítása biztosítja, hogy azt a műsorszámot, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése, illetve a szexualitás öncélú ábrázolása, azt V. kategóriába (18-as karika – a szerk.) kell sorolni. A javaslat következtében a reklámokat is a törvény szerinti kategóriába kell sorolni.”

Az új törvényjavaslatra az elmúlt évek erőszakos LMBTQP-lobbija miatt volt szükség, ugyanis ezen rendelkezések megtiltanák az olyan romboló reklámok kihelyezését, mely a Coca-Cola “Love is love” kampánya volt 2019-ben, vagy a mostani “Én is ember vagyok”; továbbá gátat szabna a kisgyermekekre igen káros hatást gyakorló mese- vagy inkább propagandakönyvek terjesztésének, mint amilyenek például a Meseország mindenkié, vagy a frissen megjelent “Micsoda család!”; valamint ezzel korlátoznák azon cégek LMBTQP támogató hirdetéseit, akik beálltak a “Család az család” kampány támogatásába; ezen felül véget vetnének a Melegség és megismerés, és emez deviáns szervezethez hasonló csoportosulások iskolai jelenlétének.

A módosítási tervezet benyújtását a kormánypárti politikusok a következőképpen indokolták:

“Az államnak az Alaptörvényből levezethető kötelezettsége, hogy olyan jogszabályi környezetet és intézményrendszert megalapozó szabályokat alakítson ki, amelyek garantálják a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelmet, valamint a gyermek születésétől fogva megváltoztathatatlanul fennálló önazonosságának megőrzését, illetve megóvását. Ahhoz, hogy ennek a jogalkotó eleget tegyen, szükséges, hogy az Alaptörvényben megfogalmazott általános szabályokon túl a gyakorlatban is alkalmazható, kézzel fogható szabályokat alkosson, melyeken keresztül megvalósulhat a hivatkozott értékek védelme.

Rávilágítanak az indoklásban továbbá arra is, hogy sürgősen szükség van eme módosításra, ugyanis a gyermekek számos alkalommal találkoznak a balliberális szervezetek voltából fakadóan olyan tartalmakkal, melyek károsak testi és lelki fejlődésükre, valamint összezavarhatják morális és erkölcsi értékrendjüket.

Hazánknak igen nagy szüksége van a módosítási javaslat elfogadására. El kell távolítanunk az alsóbb szerveződési, és hivatali szintekről az LMBTQP-propagandát, ugyanis ha ezt nem tesszük meg, akkor nemzetünk elvész, és egy, a létrontás erői által irányított szivárványos massza marad dicső magyar nemzetünk helyén… Reménykedjünk benne, hogy ezen tendencia nem áll meg a kiskorúak védelménél, hanem az ország vezetése józan döntések nyomán az egész magyar társadalomból kiűzi a felforgató elemeket.

(Telex.hu nyomán Szent Korona Rádió)

LMBTQP propagandát vinnének be a hazai iskolák alsó tagozatosainak óráira

Orbán Viktor korrekt módon térdelésről: kultúridegen nálunk, nem szimpatizál vele