Elég volt a halogatásból, itt az ideje a cselekvésnek! – Francia tábornokok nyílt levele a kormánynak

Polgárháborút helyezett kilátásba 100 hazafi francia tábornok a parlamenti képviselőknek szánt levelükben, ugyanis a hazájukat féltő katonák már kizárólag a drasztikus lépéseket látják eredményre vezetőnek, ha a halogatás és a nemtörődömség tovább folytatódik a csak látszatra antirasszista országvezetés részéről. A tábornokok levelét változatlanul közöljük.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a 20 éves HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

“Tisztelt Elnök úr,

Kormánytagok,

Parlamenti képviselők

Súlyos időket élünk, Franciaország veszélyben van, több halálos veszély fenyegeti. Mi, akik még nyugdíjas korunkban is francia katonák maradtunk, jelen körülmények között nem maradhatunk közömbösek szép hazánk sorsa iránt.

Háromszínű lobogónk számunkra nem egy rongydarab, korokon keresztül a hagyományt jelenti bőrszíntől vagy vallásuktól függetlenül azok számára, akik Franciaországot szolgálták, életüket adták érte. Ezeken a lobogókon aranybetűkkel van írva, hogy „Haza és Becsület”. Miközben becsületünk ma abban áll, hogy elítéljük a hazánkat sújtó széthullást.

– Azt a széthullást, amelyet egy bizonyos antirasszizmuson keresztül egyetlen cél vezet: az, hogy saját földünkön rossz közérzetet sőt, közösségek közötti gyűlöletet teremtsen. Vannak, akik ma rasszizmusról, bennszülöttekről, dekolonizációról beszélnek, de a gyűlölet és a fanatizmus partizánjai ezeken a kifejezéseken keresztül valójában faji háborút akarnak. Megvetik országunkat, hagyományait, kultúráját, múltját és történelmét kitépve, látni akarják, ahogy szétesik.  Szobrainkon és évszázados történéseink elemzésén keresztül támadják egykori katonai és polgári dicsőségünket.

– Azt a széthullást, amely az iszlamizmussal, a külváros hordákkal akarja a nemzettestet felszabdalni, hogy aztán olyan területté alakítsa, amelyen az Alkotmányunkkal ellentétes dogmák uralkodnak majd. Holott minden francia, bármilyen vallású is legyen (vagy nincs vallása) mindenütt otthon van Franciaországban; nem lehet, és nem is szabad, hogy legyen olyan város, kerület, ahol a Köztársaság szabályai nem érvényesek.

– Azt a széthullást, ahol a tüntetéseken a gyűlöletet lép a testvériség helyére, ahol a hatalom bűnbakként használja a rendvédelmet a sárga mellénybe bújt, reménytelenségüket kifejező franciákkal szemben.  Mindezt pedig úgy, hogy álarcot viselő egyének üzleteket fosztogatnak és fenyegetik ugyanezeket a rendvédelmi erőket. Ráadásul ez utóbbiak nem tesznek mást, mint végrehajtják az önök által alkotott,  néha ellentmondásos szabályokat.

A veszély és az erőszak nap, mint nap nagyobb lesz. Ki mondta volna azt 10 évvel ezelőtt, hogy egy tanárt a saját iskolája előtt fejeznek majd le? Vagy azt, hogy mi, a Nemzet szolgái, ahogy az katona mivoltunkból fakad, a kötelességeinkért mindig készek voltunk arra, hogy a bőrünket kockáztassuk, csak passzív szemlélői lehetünk ilyen cselekedeteknek.

Ezért is elengedhetetlen, hogy azok, akik országunkat irányítják, bátorságot találjanak ahhoz, hogy felszámolják ezeket a veszélyeket. Ehhez gyakran az is elegendő, ha a már meglevő törvényeket alkalmazzuk, gyengeség nélkül.  Ne felejtsék el, hogy hozzánk hasonlóan polgártársaink nagy többségének elege van az Önök bizonytalanságából és bűnös hallgatásából.

Ahogy azt Mercier bíboros, Belgium prímása mondta,  „amikor mindenhol az óvatosság honol, akkor a bátorság sehol sincs”. Nos tehát, hölgyeim és uraim, elég volt a halogatásból, itt az ideje a cselekvésnek, rendkívüli munka áll előttünk; ne vesztegessék hát az időt, és tudjanak róla, hogy mi készek vagyunk támogatni azokat a politikákat, amelyek a nemzet védelmét tartják szem előtt.

Viszont ha nem történik semmi sem és a  nemtörődömség továbbra is feltartóztatatlanul terjed az országban, akkor egy olyan robbanás következik be, amelynek következtében nemzeti területünkön aktív katonatársaink beavatkozása válik szükségessé,  civilizációs értékeink és honfitársaink megvédése céljából.

Látjuk, hogy nincs több idő a halogatásra, és ha mégis ez történik, akkor holnap polgárháború vet véget ennek az egyre növekvő káosznak, és az ezernyi halottért ti lesztek a felelősek.

A levelet aláíró 100 tábornok:

Général de Corps d’Armée (ER) Christian PIQUEMAL (Légion Étrangère), général de Corps d’Armée (2S) Gilles BARRIE (Infanterie), général de Division (2S) François GAUBERT ancien Gouverneur militaire de Lille, général de Division (2S) Emmanuel de RICHOUFFTZ (Infanterie), général de Division (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Troupes de Marine), général de Brigade (2S) André COUSTOU (Infanterie), général de Brigade (2S) Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Train), général de Brigade Aérienne (2S) Antoine MARTINEZ (Armée de l’air), général de Brigade Aérienne (2S) Daniel GROSMAIRE (Armée de l’air), général de Brigade (2S) Robert JEANNEROD (Cavalerie), général de Brigade (2S) Pierre Dominique AIGUEPERSE (Infanterie), général de Brigade (2S) Roland DUBOIS (Transmissions), général de Brigade (2S) Dominique DELAWARDE (Infanterie), général de Brigade (2S) Jean Claude GROLIER (Artillerie), général de Brigade (2S) Norbert de CACQUERAY (Direction Générale de l’Armement), général de Brigade (2S) Roger PRIGENT (ALAT),  général de Brigade (2S) Alfred LEBRETON (CAT), médecin Général (2S) Guy DURAND (Service de Santé des Armées), contre-amiral (2S) Gérard BALASTRE (Marine Nationale).”

Az olimpia alkonya: férfi súlyemelő indulhat a női kategóriában

Győzött a BLM lobbi: elítélték a munkáját végző amerikai rendőrt

(Vadhajtások – Szent Korona Rádió)