A modern oktatáson túl – megváltozva mentek haza a Vármegyés Ifjúsági- és Gyerektáborból

Immáron több mint tíz éve kerül megrendezésre nyári táborunk, melynek fókuszában a felnövekvő nemzedékek állnak. Az intenzív testi, lelki és szellemi épülést szolgáló programok nem egy táborlakó életében okoztak markáns szemléleti változásokat. Sokan az első lépéseiket tették meg azon az úton, mely a közoktatás és a tömegmédia által sulykolt kispolgári, mi több plebejus szellemiség meghaladásán keresztül a hagyományos létszemlélet, a normalitás elsajátítása felé vezet.

“Szerintünk az igaz ember, az abszolút személyiség típusának minden területén heroikus és szellemi értékekkel kell önmagát meghatároznia.” – Julius Evola

Ha szigorúan vesszük, a hagyományosan megrendezésre kerülő nyári eseményünk három tábor az egyben, mivel külön programok keretében foglalkozunk a gyermekekkel, illetőleg más-más úton halad az ifi fiúk és lányok nevelése, ami a szervezők részéről maximális odafigyelést és hatékony időbeosztást igényel. A legkisebbek programjai között a testmozgás mellett a kézműves feladatok, csapatjátékok domináltak az ő szintjükön megtartott beszélgetéseken túl. A fiatal lányoknál a kreatív feladatok mellett a modern világban való eligazodást segítő “térkép” átadása volt előtérben. A fiatalemberek képzésében ugyanúgy hangsúlyos szerepet kapott egy komoly létszemléleti képzés, de itt még hangsúlyosabb volt a hierarchia tisztelete, a rend szeretete, a harcos szellemiség elsajátítása és a normalitás jegyében álló lázadás az elsötétedő modern világ ellen. Emellett természetszerűleg a fizikai erőnlét fejlesztése sem sikkadt el, melyet váratlan éjszakai edzések tettek színesebbé és emlékezetesebbé a legújabb harcos generáció számára.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások tematikus napokba rendezve optimális arányban váltották egymást. Az előadók, illetve a beszélgetések koordinálói között a Vármegye vezetősége mellett megjelent egy-egy pszichológus, történész, régész, országgyűlési képviselő, illetőleg képviseltette magát a magyar tradicionális iskola két prominense, Horváth Róbert és Baranyi Tibor Imre is komoly kérdéseket feszegetve. A gyakorlati foglalkozások, mint például a lovassági akadály építése a táborozók praktikus intelligenciáját tették próbára, de majd minden feladat váratlan szituációkkal szembesítette őket. A normalitás kiveszőben lévő értékrendjével való találkozás és a minden percben szembe jövő újabb és újabb kihívások tükröt állítottak az ifjú törekvők elé, mely a reális önismeret elengedhetetlen elemét képezi. A legsikeresebb, és legösszetettebb kompetenciákat igénylő feladat az utcai harc-szimuláció volt, melynek keretében legintrovertáltabb résztvevők is bizton átadták magukat a játék hevének.

Közös esti ima a táborban

A vármegyés tábor több fiatal számára meghatározó, helyenként katartikus, szinte beavatási jellegű élményeket okozott, mely a modern hétköznapok kispolgári kényelmét jelentéktelenné tevő feladatoknak és a számukra teljesen új nézőpontot megvilágító előadásoknak köszönhető. A szülők visszajelzései alapján a hazatért fiatalokon a változás jeleit tapasztalják, mely a legprofánabb szférát tekintve a mobiltelefon könyvek javára való háttérbe szorulásával jellemezhető, vagy éppenséggel azzal, hogy néhányan tüzet raktak a kertben és ott töltötték az éjszakát. Talán még maguk sem tudják, de néhány táborozó élete e néhány nap a hatására bizonyosan új irányt vett.

Jövő évi nyári tábor:
2021. július 11-18.


(Szent Korona Rádió)

Mi Magunk: Harcban edződik az ifjúság

A jövőt építjük – A fiatalok képzése folytatódik a Vármegyében

Nem gyermekmegőrző, hanem ifjúságnevelés: Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor 2019-ben

Kerecsen – Magyarország egyik legrégebbi íjászboltja és íjászlőtere
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)