A jövőt építjük – A fiatalok képzése folytatódik a Vármegyében

Mozgalmunk, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) egyre tudatosabban foglalkozik a fiatalság nevelésével. Célunk, hogy normális értékrendet tudjunk átadni ebben az egyre romló, végtelenül modernné és balliberálissá vált világban. Fontos szempont, hogy értelmes, intelligens, álláspontjukat megvédeni tudó fiatalokat neveljünk, akik majd aktívan szerepet vállalnak a világban, képviselve a megkapott értékrendet a saját hivatásukban, különböző területein az életnek.

A nyári táborainkban résztvevő fiatalokkal (14 év felettiekkel) évközben is, havonta legalább egyszer tartjuk a kapcsolatot személyesen is, és együtt boncolgatunk fontos kérdéseket, örökérvényű eszmeiséget átadva. A Vármegyébe jelentkező próbaidősök is ekkor kapják meg az életre szóló szellemi iránymutatást.

Ezen a hétvégén visszatértünk a nyári tábor helyszínére, hogy újra eltávolodjunk egy kicsit a modern világtól és kiszakadjunk a mindennapok körforgásából. A fő tematika most a közösségépítés, a közélet és a helyes értelemben vett politizálás volt.

Péntek délután otthonossá alakítottuk a táborhelyszínt, majd a tábortűz körül gyűltünk össze, hogy az éjszakát kint, nomád körülmények között töltsük.

Előadásra várva

Gyors reggelivel indítottuk a szombat reggelt, majd kezdetét is vette Barcsa-Turner Gábor, Mozgalmunk társvezetőjének előadása a tradicionális értelemben vett, közügyeivel való foglalkozásról, a politizálás eredeti és hagyományos értelmezéséről. Az előadásban szembe lett egymással helyezve a jelenlegi, modern politikus képe, a magasabb minőséget képviselő, a közösséget valóban felemelni szándékozó államférfi. Barcsa-Turner Gábor különböző szempontokat jelölt meg, hogy mikor kezdhet bele valaki a “politizálásba”, akár klasszikus értelemben, akár a pártpolitika síkján. Mint kiemelte: a munkát először magunkban kell elvégezni és egy szilárd eszmeiséget kell kialakítani ahhoz, hogy hatni tudjunk és egyáltalán a politizáló egyén meg tudjon maradni tisztának. A cél nem a tömegek igényeinek kiszolgálása kell, hogy legyen, hanem az emberek minőségi emelése, az örökérvényű eszmék hiteles képviselete, ami lelki és szellemi táplálékul tud szolgálni mindenki javára – húzta alá.

A délelőtt második fele egy komoly, fegyelmezett íjászkodással telt, ami után elfogyasztottuk a bográcsban készült ételt, amit az idősebb vármegyések főztek nagy szeretettel. Rövid csendespihenő után most táboroztatóink helyett a fiatalokra került a sor. Egy interaktív csoportmunka keretében ötletelniük kellett, hogy különböző eseményeken, ünnepekben vagy hirtelen alakult politikai helyzetekben milyen megmozdulást, ünnepséget, eseményt szerveznének. Pontoztuk a megvalósíthatóságot, az eredetiséget, a kivitelezés tervét, illetve, hogy az illető mennyire látja reálisan a problémát és annak megoldását, természetesen az életkorának megfelelően.

Táboroztatók hallgatják a kiselőadásokat

Ezután párokba rendeződve vitákat folytattak le olyan témákban a résztvevő ifjak, mint a keresztény oktatás, a gyermekvállalás, vagy a sorkatonaság és egyéb közéleti témák. Késő délután a Farkasok egyik tagja tartott önvédelmi és földharc edzést.

Földharc

A vidámság és derű jellemezte a hétvégét

Az estét Boór Tamás (HVIM) előadásával folytattuk, aki a francia forradalom korától elindítva, az arisztokráciáról, mint társadalmi réteg és a politika kapcsolatáról szólt. Megvitattuk azt is, hogy milyen a hagyományos, eredeti értelemben vett, politikai embertípus. Az előadás végén a Grál keresésének értelmezéséről, ennek szimbolikájáról is hallhattak a jelenlévők néhány hiánypótló gondolatot.

Este újra a tűz köré gyűltünk, hogy meghallgassuk az aznapi élményeket, megvitassuk a felmerülő kérdéseket. A másnap reggelt korai keléssel és reggeli edzéssel indítottuk, majd reggeli után, Petró Csaba (HVIM) tartott előadást. Szó esett az aktuálpolitikai helyzetről, a pártpolitikáról, a demokrácia problémáiról és olyan kérdésekről, mint például a cigány-magyar együttélés problematikája.

Reggeli kocogás

Sort kerítettünk egy “ellenérzékenyítésre” is, ahol az LMBTQ propaganda egyik, iskolákba szánt érzékenyítő kisfilmjét vetítettük le, majd veséztük ki együtt, hogy miért manipulatív ez, az egyébként, valóban Soros alapítvány által támogatott kisfilm, mi lenne ezzel szemben egy reálisabb helyzet az iskolai zaklatás témájában (például a cigánygyerekek hogyan terrorizálják az iskolában a többi gyereket). Kerestük a választ arra is, hogy a liberális neveltetésű diákok miért vélekednek pozitívan erről a kisfilmről, mint ahogy látható a felvételen, ahogy ők vesézik ki.

Gyors összepakolás után, tisztán, rendezetten hagytuk el a táborhelyszínt. A hétvége ismét bebizonyította, hogy Mozgalmunk küldetése leginkább az ifjúság nevelése, összefogása és a közösségépítése a valódi, hagyományos, eredeti szellemiség mentén. Irányt kell mutatnunk és kiutat kell keresnünk a modern világ válságából.

  Finomság

Az ifjúságnevelés két főszervezője, Petró Csaba és Barcsa-Turner Gábor

A 2019-es, illetve a 2018-as nyári táborok beszámolói:

Nem gyermekmegőrző, hanem ifjúságnevelés: Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor 2019-ben

Ahol a jövő kezdődik: Idén is Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Tábor

(64 – Szent Korona Rádió)