Az “Istennel, a Hazáért imacsoporthoz” továbbra is lehet csatlakozni

A vármegyések által létrehozott imacsoport lassan eléri a 600 főt. Minden este 20 órakor együtt imádkoznak a betegek gyógyulásáért, az országunk helyzetének jobbá fordulásáért. Itt lehet csatlakozni a csoporthoz, de csak azoknak, akik nemcsak egy “lájk” erejéig szeretnének tagok lenni, hanem valóban imádkoznak, valóban vallásosak. Fontos, hogy nem kötelező ugyanazt az imát mondani, de mindenki vallásának megfelelően vegyen részt valóban az imában.

 

Az eheti (március 30. – április 5.) ima szövege:

Ó, Mária, Isten Anyja, mi anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik jelen vannak az országunkban, illetve a kórházakban szenvednek.
Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak és az orvosoknak.
Ó, betegek üdvössége, bizalommal hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt tőled.
Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.
Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a test járványaitól, de a szellem mérgeitől is, a modern téveszméktől. Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk. Amen!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Korábbi imák és az eredeti felhívás:

HVIM: Pánik helyett ima, liberalizmus helyett fegyelem (frissítve a március 23-29. imával!)

(64 – Szent Korona Rádió)