HVIM: Pánik helyett ima, liberalizmus helyett fegyelem (frissítve a március 23-29. imával!)

Imádkozásra szólít fel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) is, egyben bizakodik a szervezet, hogy a liberális világrendet megrengeti a járvány…

A március 23-29. közötti imádság. Mindennap 20 órakor imádkozzuk együtt! Az imacsoporthoz itt lehet csatlakozni továbbra is! Több mint 300-an vagyunk már, akik mindennap fohászkodunk!

“Mindenható Urunk, Szent Királyunk! Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el, Aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az emberi test gyötrelmeire! Könyörgünk Hozzád, Istenünk, látogasd meg irgalmaddal beteg szolgáidat! Bocsásd meg nekik minden szándékos és nem szándékos vétkezésüket! Igen, Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érintsd meg testüket, enyhítsd szenvedéseiket és minden lappangó gyöngeségüket! Légy a Te szolgáid orvosa, gyógyultan és teljes egészségben emeld fel őket betegágyukból, a nyomorúság fekhelyéről, ajándékozd őket a Te Egyházadnak, hogy Néked tetsző módon szolgáljanak és a Te akaratod teljesítsék. Mert Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, mi Istenünk! S Néked zengünk dicsőséget, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, most, mindenkor és mindörökké! Ámen!”

A március 19-22. közötti imádság.

Az imádság szövege:
Istenünk, hozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te vagy a szeretet! Eléd hozzuk most nemzetünk sorsát: örömeinket és gondjainkat egyaránt. Nálad keressük a békét, amelyet a világ nem adhat meg, és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Ma azért imádkozunk, hogy ebben a nehéz helyzetben se fordítsd el arcodat, Urunk, szolgáid felől! Adj gyógyulást a betegeknek, erőt és kitartást az orvosoknak és minden, a járványban helytálló, szolgáló személynek! Nemzetünkért és nemzetünk nevében felemeljük a szívünket, hogy a Te közelségedben megtisztuljanak gondolataink, értelmünk és akaratunk. Vezess minket az örökkévalóság útján, napról napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél számunkra! Áldd meg és őrizd meg népünket, hogy általunk és közöttünk felépülhessen a Te Országod! Amen. /Forrás: Emeljük fel a szívünket! Imalánc Magyarországért; 2006/

A közlemény alább:

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nem osztogat kéretlen tanácsokat az állami döntéshozásnak a kialakult járványügyi helyzetben, és nem is teszünk pusztán lájkvadászat céljából felajánlásokat és hangzatos nyilatkozatokat. Amit tudunk, megteszünk egyéni szinten, a hatóságokkal együttműködve.

Egyértelműen bebizonyosodott, hogy a multikulturalizmusra építő fogyasztói társadalom megpróbáltatott és gyengének találtatott. A megszüntetett határok, a nyitott társadalmak melegágyai lettek a világjárványnak. A HVIM arra szólít fel mindenkit, hogy szakítson a felelőtlen, liberális, a folyamatosan nyüzsgő és a “nekem minden jár” jelszót hangoztató individualista életvitelével! Aki teheti, maradjon otthon szeretteivel, vagy akár tartson egy komoly önvizsgálatot, aminek egyébként is itt van az ideje a nagyböjtben! De ugyanilyen erőteljesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy őrizzük meg józanságunkat, lépjünk egy lépést hátra a pánikkeltő médiatematizációtól, és amit tudunk, tegyünk meg hazánk működőképességének fenntartása érdekében!

Bízunk benne, hogy a járvány lefutása utáni globális átrendeződést tekintve a legoptimistább forgatókönyv valósul meg, és a liberális, egypólusú világrend nem csak ideiglenesen szűnik meg, hanem végleg: a határok maradnak ellenőrzés alatt és az egyes állami szuverenitások megerősödnek, elsodorva az utópisztikus, az emberiséget egy nagy, homogén masszaként kezelő világképet. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet felébreszti a multikulti híveit is, és belátják, hogy a helyben való termelés, fogyasztás és szórakozás az elemi érdekünk, és csak ezáltal tudjuk megőrizni a világot olyannak, amilyen, csak így maradhat fent minden nép és kultúra sajátos tradíciója.

Az egészségügyben dolgozó vármegyések az első sorokban harcolnak, ahogy a rendvédelmi szervekben és az államigazgatásban jelenlévő tagjaink is. Őértük, családtagjainkért, a betegekért és egész Hazánkért imacsoportot szervezünk!A pánikkeltés és hisztéria helyett az imának van helye! Minden nap 20 órakor (2020. március 19-étől) elmondunk egy imát, amit az “Istennel, a Hazáért” nevű Facebook csoportban (https://www.facebook.com/groups/504089396933915/) hirdetünk ki. Ezt mindenki egyénileg, otthon tudja imádkozni. Várjuk a csatlakozásokat és várjuk imák ajánlását, beküldését is!

Mutassuk meg, hogy a Hitünk a legerősebb és együtt le tudjuk győzni a járványt ugyanúgy, mint a járványért felelős, az államokat felszámoló kutúra- és hagyományellenes világrendet!

2020.03.19.
HVIM vezetőség

(64 – Szent Korona Rádió)