Döbbenet: az Oltáriszentséget gyalázták meg “keleti fiatalok”

A velencei San Zuliano templomban keleti fiatalok gyalázták meg az Oltáriszentséget, az átváltoztatott ostyát a szőnyegre köpték – számol be a hírről az Avvenire olasz napilap.

 

 

Don Massimiliano d’Antiga  a templom katolikus papja, így emlékszik a gyalázatra:

“A velencei San Zuliano katolikus templom reggeli szentmiséjén két fiatal keleti lépett a templomba. A szentáldozáskor ők is az áldozók sorába léptek. Rögtön éreztem, hogy valami nincs rendjén. Ilyen esetekben általában megkérdem, hogy valóban az Oltáriszentséget szeretné-e magához venni. Más esetekben, mint most is, úgy döntöttem, hogy négyfelé töröm a kis szentostyát és azzal a kis partikulával áldoztattam.

A két fiatal nevetgélve távozott, ajkukon a Szentostyával, amire a templom hívei hozzájuk léptek, magyarázatot vártak tőlük és kérték, hogy akkor inkább adják vissza az Eucharisztiát.

Válaszként a keleti fiatalok a földre köpték a Szentostyát, és tovább nevetgélve távoztak. A földre köpött Oltáriszentség darabokat aztán a hívek egy pohárkában a sekrestyébe vitték.”

Az olasz Avvenire  cikkéből kiderül, hogy “muzulmán csoportok gyakran lépnek a templomba, nők kendővel a fejükön, férfiak szakállasan. Letelepednek a feszület előtt és fényképezkedni kezdenek. Eközben tiszteletlen gesztusokat tesznek, szarvakat mutogatnak, nevetgélnek.

(Idegen áradat-SZKR)