Hadak Útján 144. – A Vörös Napóleon

tuha

Soron következő, elsősorban életrajzi jellegű adásunkban Mihail Tuhacsevszkij marsall személyével,  életútjával és katonai pályával foglalkozunk, vendégünk Zicherman István hadtörténeti író.
Nyomon követjük karrierjét az iskolaévektől az első világháborús szereplésen át az orosz polgárháborúig, szerepét a Vörösök győzelmében.
Ezután a Lengyel hadjárat eseményeit vizsgáljuk meg Tuhacsevszkij szempontjából, hogy milyen szerepet játszott ő ill. Bugyonnij első lovas hadserege a vállalkozás kudarcában.
Bemutatjuk, milyen részt vállalt a szovjethatalom megszilárdításában, és milyen feladatokat kapott a Vörös Hadsereg reformjának keretében.
Részletesen foglalkozunk tragikus sorsával, amit a sztálini tisztogatások keretében ő sem kerültehett el: politikai céljaival, “bonapartizmusával” melyek fő vádpontként szerepeltek az ellen szóló vádiratban; és a Vörös Dossziéval, ami fő bizonyítékként szolgált ellene.
Végezetül szót ejtünk rehabilitálásáról a Hruscsov-érában, mely nagyban hozzájárult a róla alkotott képhez napjainkban. Ugyanitt értékeljük hagyatékát is, amely őt korának egyik előremutató katonai teoretikusává tették.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden hallgatónknak!

Letölthető INNEN!

Kapcsolódó:

A Páncélvonatok
A lengyel-bolsevik háború, I. rész
A lengyel-bolsevik háború, II. rész

A műsor facebook oldala