A huszár szellemiség elsöprő győzelme

A csodálatos limanowai győzelem 101. évfordulójára emlékezünk.

1914. Mozgósítás. A császári és királyi, valamint királyi honvéd huszárezredek katonái a rejtőzködésre teljesen alkalmatlan, pompás, zsinóros egyenruhájukban indulnak a frontra. Gyalogsági harcra nem túl alkalmas lovassági szablya, rövid karabély a felszerelésük. A géppuska kevés, szurony, gyalogsági ásó egyáltalán nincs. Ennek ellenére már mindjárt a háború elején lóról szállt huszárok látnak el roppant fontos gyalogsági feladatokat, és nem is akárhogy.

Hevenyészett állások mögül, a fentebb vázolt alkalmatlan felszereléssel verik vissza egymás után a túlerőben lévő oroszok tüzérségi tűzzel előkészített gyalogsági rohamait, sőt rohamra is indulnak!

limanowa2 (clicks: 19)

Limanowa elvesztése esetén a körzetben védelemre berendezkedett cs. és kir. alakulatok, ezáltal a Krakkó környéki osztrák-magyar frontvonal helyzete kritikussá válhatott volna. December 11-én, a hajnali órákban a cs. és kir. 9., 10. és 13. huszárezredek alakulatai kapták feladatul a Jabłoniec-magaslat megerősítését, illetve a frontvonalban lévő bajtársak felváltását. Hajnali 5 órakor a huszárok lóról szállva, Muhr Othmár ezredes vezetésével indultak a Jabłoniecen lévő állások felé, melyeket azonban az éj leple alatt, részben elfoglalt az ellenség. A magaslaton elterülő nyírfaerdő szélénél a huszárokat már az orosz fegyverek tüze fogadta. Ekkor hangzott el Muhr ezredes parancsa:

Előre fiúk! Éljen a király!

Halálos közelharc kezdődött, amelyben a rohamozó huszárok félelmet nem ismerve kerekedtek felül a túlerőben lévő ellenségen. A küzdelem hevében Muhr ezredes is halálosan megsebesült; látva szeretett parancsnokuk hősi halálát, a huszárok kettőzött erővel küzdöttek tovább. A Jabłoniec megtartásáért vívott közelharc rövid volt, de rendkívül pusztító. A lőfegyverek töltésére már nem maradt idő; a katonák nagyobb hasznát vették a puskatusnak és bármilyen egyéb fegyvernek, ami kezük ügyébe akadt. Reggel 6 órára a magaslat a huszároké lett, de a küzdelemnek még nem volt vége; december 11-én délután 3 óráig (a saját erősítés beérkezéséig) az oroszok 4 gyalogezreddel, összesen tizenötször (!) próbálták visszaszerezni a magaslatot – sikertelenül. A Jabłoniecet védő alakulatok ezzel végleg feltartóztatták az orosz gőzhengert, így nyerve értelmet a néhány órával korábban hősi halált halt bajtársak vitézségének.

Limanowa neve szimbólummá vált a magyar hadtörténelem számára:
A huszár szellemiség győzelme az anyag felett, egy lehetetlen helyzet győzelemre fordítása.

Kitűnő animációs dokumentumfilm az eseményekről:

Huszárjaim a karabély tusával dolgoznak irgalmatlanul.

limanowa1 (clicks: 21)

A lengyelországi Limanowa városa mellett található hősi temető emlékműve:

limanowa (3) (clicks: 22)

A császári és királyi 10. huszárezred hagyományőrzőinek, a Fehérvári Huszárok Egyesületének megemlékezése Székesfehérváron az önkormányzattal, a Magyar Honvédséggel és Limanowa lengyel delegációjával karöltve:
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_164687#

(Rittmeister – SZKR – Puskaporos Szaru)