Indul a Puskaporos Szaru

Na mi van Urak, van még puskapor a puskaporos szaruban? Invokáció.

 

 

 

 

 

 

 

 Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul
Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul,

Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdbol és szép napbul;

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fiadat
Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat:
Szentséges királyné! hivom irgalmadat.

Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt,
Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.

Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

/Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem/


A Szent Korona Rádió Puskaporos Szaru című rovatának célja, hogy olyan hősöknek ápolja az emlékét, akiknek nevét egykor egy ország vagy egy egész kontinens ismerte, mára azonban a hamis és lényegtelen információk özönében méltatlanul megfeledkezett róluk az utókor.

Nem célunk, hogy száraz történelmi ismeretekkel, évszámokkal és egyéb jelentőség nélküli adatokkal fárasszuk a nagyérdeműt, hanem a múlt magyar és nem magyar hőseinek, heroikus áldozatainak történetein keresztül ugyanazt a harci szellemet szeretnénk felébreszteni és táplálni, amely őseink legkiválóbbjait emberfeletti tettekre sarkallta, és amely – meggyőződésünk szerint – ma is ott lappang kortársaink nemeslelkű részében, és még a XXI. század modern környezetében is fenn tud maradni, sőt megfelelő időben meg is tud mutatkozni.

Ha Isten megsegít minket szándékunkban, akkor a rovat olvasói/hallgatói között lesznek olyanok, akik – ha újra megszólalnak a harci kürtök, és elhangzik a buzdító kérdés – képesek lesznek olyan választ adni rá, amely méltó hős eleikhez:

Van még puskapor a puskaporos szaruban?

(SZKR – Puskaporos Szaru)