Hadak Útján 150. – Trónok harca – Magyar módra, IV. rész: Oda Buda!

Utolsó, 150. adásával jelentkezik a Hadak Útján. Folytatjuk a Trónok Harcát, Magyar Módra. János király házasságot köt Jagelló Izabellával, akitől megszületik fia, János Zsigmond.

Hadak Útján 149. – Trónok Harca – Magyar Módra, III. rész:

Folytatódik a Trónok Harca, Magyar Módra. Szulejmán kudarca Bécs alatt reményekkel töltötte el az osztrák főherceget, és ott folytatta a háborút Jánossal, ahol az korábban abbamaradt.

Buda ostromával von Roggendorf próbálkozik, de kiderül hogy nem neki való falat. Ezután a felek jobbnak látják a megegyezést, és 1531-ben fegyverszünetet kötnek.

János király oldalán Grittivel nem sok jóra számíthat, így ő is hajlik a békére.
A szultán azonban 1532-ben ismét táborba száll, és hadjáratot vezet a bécsi király ellen, azonban Kőszeg vára útjukat állja. A német birodalmi sereg is megérkezik Bécs védelmére.
A belháború folyamatosan emészti az két királyságot, Gritti ármánykodása azonban nem marad megtorlatlanul.

1537-ben Ferdinánd nagy dobásra készült Eszéknél, de ebből csak a szégyentejes diakovári katasztrófa sikerült, amelyet joggal nevezhetünk az “osztrák Mohácsnak” is.

Ezen történéseket ismertetjük legújabb adásunkban, és a beszélgetést a következő alkalommal folytatjuk.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Kapcsolódó:

Mathias Rex
A landknechtek
Mohács, 1526
Trónok harca – Magyar módra I. rész: Több is veszett Mohácsnál…
Trónok harca – Magyar módra II. rész: Szapolyai visszatér
Kőszeg ostroma – hadijáték

A műsor facebook oldala

Hadak Útján 148. – Trónok Harca – Magyar Módra, II. rész

siege_of_vienna_1529_by_pieter_snayers (9)

Folytatódik a Trónok Harca, Magyar Módra. Következik egy világtörténelmi fontosságú hadiév, 1529.

Szapolyai János kiszorulván országából Tarnow várában, Lengyelországban vendégeskedik. Látszólag eldőlt a két király harca. János azonban nem adja fel: az ősellenségtől, Szulejmán szultántól kér segítséget. Ennek azonban borzalmas ára van: János mohácsi síkon kézcsókra járul a hatalmas padisah elé, vazallusi sorba juttatva országát.

Az új oszmán hadjárat azonban nem János királyságáról szól: a szultán nem kevesebbet akar, mint megütközni a Német-Római Birodalom haderejével és elfoglalni a Bécset.

A beszélgetést a következő adásban folytatjuk.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Kapcsolódó:

Trónok Harca, Magyar Módra, I. rész: Több is veszett mohácsnál…
Mohács, 1526
A landsknechtek
Vitézek, Bajvívók és Portyák

A műsor facebook oldala

Hadak Útján 147. – Trónok Harca – Magyar Módra, I. rész

Napjaink egyik kultikus sorozata adta az ötletet a Hadak Útján következő témájához, amely egyedülálló módon mutatja be a hatalom igazi természetét, a rivális dinasztiák harcait a trónért.

Nemzetünk történelme is igencsak bővelkedik hasonló eseményekben, ezért választottuk témánknak a mohácsi vészt követő időszakot, 1526 és 1547 között.
Több is veszett mohácsnál, szól a mondás. Történelmünk egyik sarokköve, az egykor virágzó középkori magyar királyság van itt eltemetve. Sokkal kevesebb szó esik arról, mi is történt ezt követően, ennek eredtünk nyomába Dr. Marossy Endre hadtörténész segítségével.
Beszélgetésünkben részletesen kitérünk a két ellenkirály, Szapolyai és Ferdinánd jogára a magyar trónhoz, mindezt a korabeli európai külpolitika környezetébe ágyazva a hadi események és a pillanatnyi stratégiai helyzet tükrében.

A beszélgetést – a téma bősége miatt – a következő adásunkban folytatjuk.

Kapcsolódó:

Mohács, 1526
Matthias Rex
Vitézek, Bajvívók és Portyák
A landsknechtek
Trónok harca – Magyar módra II. rész: Szapolyai visszatér
Trónok harca – Magyar módra III. rész: Két király, egy korona
Trónok harca – Magyar módra IV. rész: Oda Buda!

A műsor facebook oldala

Letölthető! Hadak Útján 146. – Az ukrán válság

majdan

Legújabbi adásunkban napjaink egyik jelentős biztonságpolitikai kérdéséről, az ukrán válságról beszélgetünk.
Vendégünk a stúdióban Zicherman István hadtörténeti író.

A média az utóbbi két évben időről-időre előveszi a témát, legtöbbet azonban Oroszország kapcsán hallunk a konfliktusról. Nem véletlen, hiszen rendkívül ellentmondásos információk vannak forgalomban és az eltelt idő is nehezíti a tisztánlátást a történésekről.
Ezen alkalommal megkíséreljük tudományosabb igénnyel megközelíteni a kérdést, részletesen ismertetve a konfliktus történelmi előzményeit. Azokat a területi, nyelvi, etnikai és politikai sajátosságokat, amelyek a Szovjetunió összeomlását követően a független Ukrajnát jellemezték.
Részletesen foglalkozunk az ország társadalmi, kulturális sorszínűségével, az ukrán gazdasági és politikai élettel az oligarcha rendszer működésének tükrében. Bemutatjuk azokat a társadalmi feszültségeket, ellentéteket amelyek előbb szembenálláshoz, utóbb nyílt háborúhoz vezettek 2014 tavaszán.
A Janukovics-rendszer bukásától Krím elcsatolásán és a Maláj-gép lelövésén át a Donbasszi háborúig.
Szót ejtünk a konfliktus nemzetközi és világpolitikai vetületeiről, Oroszország tényleges szerepéről és a Minszki megállapodásokról.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Letölthető INNEN

És innen meghallgatható

Letölthető adás (103)

Kapcsolódó:

Szíria Forever
Az orosz-grúz háború
Talvisota
A Páncélvonatok
A lengyel-bolsevik háború, I. rész
A lengyel-bolsevik háború, II. rész

A műsor facebook oldala

Hadak Útján 145. – Szíria Forever

Syrian government army and militia fight for Palmyra

Utóljára jelentkezik hadtörténeti műsorunk a Közel-Keletről, ahol folytatjuk beszélgetésünket Scha-val és Rammjäger83-mal az ötödik éve dúló szíriai polgárháborúról.

Legutoljára 2013. szeptemberében foglalkoztunk a konfliktussal, illetve az Iszlám Állam kapcsán ejtettünk szót róla. Ebben a beszélgetésben áttekintjük az elmúlt évek eseményeit, politikai fejleményeit és az új szereplők, elsősorban Oroszország  játszmáit a térségben. Ahogyan azt kedves hallgatóink megszokhatták, sorra vesszük a szomszédos államok viszonyait a szíriai helyzettel és a nagyhatalmak hozzáállását ehhez a rendkívül bonyolult és szövevényes polgárháborúhoz.

A műsor felvétele az orosz kivonulás előtt készült el, így az azt követő események értelemszerűen nem hangzanak el a beszélgetésben. Akit bővebben érdekel az orosz kivonulás miértje, annak ajánljuk a KatPol Kávéház XII. adását, ahol ez utóbbi téma került terítékre.

Műsorunknak hiánypótló szerepet szánunk a Közel-Keleti térség biztonságpolitikai helyzetének ismertetésére, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Letölthető innen!

Kapcsolódó:

Szíria 1.0
Szíria 2.0
Megállj, megállj, kutya Szíria!
A Hezbollah
Az Iszlám Állam
A libanoni polgárháború I. rész
A libanoni polgárháború II. rész
Az orosz-grúz háború, 2008.

A műsor facebook oldala

Hadak Útján 144. – A Vörös Napóleon

tuha

Soron következő, elsősorban életrajzi jellegű adásunkban Mihail Tuhacsevszkij marsall személyével,  életútjával és katonai pályával foglalkozunk, vendégünk Zicherman István hadtörténeti író.
Nyomon követjük karrierjét az iskolaévektől az első világháborús szereplésen át az orosz polgárháborúig, szerepét a Vörösök győzelmében.
Ezután a Lengyel hadjárat eseményeit vizsgáljuk meg Tuhacsevszkij szempontjából, hogy milyen szerepet játszott ő ill. Bugyonnij első lovas hadserege a vállalkozás kudarcában.
Bemutatjuk, milyen részt vállalt a szovjethatalom megszilárdításában, és milyen feladatokat kapott a Vörös Hadsereg reformjának keretében.
Részletesen foglalkozunk tragikus sorsával, amit a sztálini tisztogatások keretében ő sem kerültehett el: politikai céljaival, “bonapartizmusával” melyek fő vádpontként szerepeltek az ellen szóló vádiratban; és a Vörös Dossziéval, ami fő bizonyítékként szolgált ellene.
Végezetül szót ejtünk rehabilitálásáról a Hruscsov-érában, mely nagyban hozzájárult a róla alkotott képhez napjainkban. Ugyanitt értékeljük hagyatékát is, amely őt korának egyik előremutató katonai teoretikusává tették.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden hallgatónknak!

Letölthető INNEN!

Kapcsolódó:

A Páncélvonatok
A lengyel-bolsevik háború, I. rész
A lengyel-bolsevik háború, II. rész

A műsor facebook oldala

Hadak Útján 143. – A szállító zászlóalj

motorpool (8)

Hosszú szünet után csendül fel újra a szignál hadtörténeti műsorunkban.

Vendégünk Nyitray György, a “A szállító zászlóalj” című könyv szerzője, akivel a 2004-es iraki misszióban töltött szolgálatáról beszélgetünk.

Részletesen foglalkozunk a második iraki háború történetével, és a magyar szerepvállalás körülményeivel. Szót ejtünk a jelentkezés, a kiképzés részleteiről, majd a szállító zászlóalj működését mutatjuk be.

A műsort rengeteg személyes élmény, érdekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Letölthető innen!

Kapcsolódó:

Az irak-iráni háború
Az Iszlám Állam

A műsor facebook oldala

Letölthető! Hadak Útján – A Hatnapos Háború, 1967.

Legújabb adásunkban a Távol-Keletről visszatérünk a Közel-Keletre. Izrael állam legnagyobb katonai győzelméről, a Hatnapos háborúról beszélgetünk Scha-val, aki a KatPol blogról látogatott el hozzánk.

Ezt az igen rövid, ám annál intenzívebb hadjáratot azóta is tanítják a katonai akadémiákon, lefolyása és eredményei a német “Blitzkrieg”-et juttatja eszünkbe.
Részletesen foglalkozunk az előzményekkel: Gamal Abden Nasszer egyiptomi elnök politikai játszmáival, a vele szövetséges arab államok (Jordánia, Irak, Szíria) céljaival, szuperhatalmak (USA, Szovjetúnió) hozzáállásával. Összehasonlítjuk a szemben álló feleket szervezettség, kiképzettség és felszerelés alapján, majd vegighaladunk a hat nap eseményein.

Végezetük a veszteségekről és a háborút követő területi változásokról beszélgetünk.

Műsorunkat számos édekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Letölthető ide katintva

A szuezi válság, 1956.
Az Ígéret Földje, I. rész
Az Ígéret Földje, II. rész
Az Ígéret Földje, III. rész
A libanoni polgárháború, I. rész
A libanoni polgárháború, II. rész

A műsor facebook oldala

Letölthető: Hadak Útján – A Lenyugvó Nap, II. rész

Legújabb adásunkban maradunk a Távol-Keleten, folytatjuk a második világháború csendes-óceáni hadszínterének utolsó katonai műveleteivel:
Szahalin szigetének visszafoglalásával és a Kuril-szigetek birtokbavételével a Vörös Hadsereg részéről. Megtudhatják hallgatóink továbbá, milyen tervei voltak Sztálinnak egy esetleges Hokkaidói partraszállásra, és miért fújták le végül az akciót.
Miért nincs érvényes békeszerződés Japán, és a mindenkori orosz állam között a mai napig.

Vendégünk Rammjäger83, aki a KatPol Blogról látogatott el hozzánk.

Mivel mindkét hadművelet, illetve a hokkaidói inváziós terv is meglehetősen komplex haditengerészeti, légi és szárazföldi képességeket feltételez, érdekesnek találtuk megvizsgálni, hogyan sikerült megoldania a Vörös Hadseregnek a feladatot.

Műsorunkat számos érdekesség színesíti, ajánljuk minden kedves hallgatónknak!

Letölthető innen

Kapcsolódó:

A Lenyugvó nap, I. rész
A koreai háború, 1950-53.
Lend-lease Aid

A műsor facebook oldala