Az igazság kimondásáért ítéltette el a hazafias orvost az LMBTQP-lobbi

Egy 2018 óta húzódó ügyet zárt le a Fővárosi Törvényszék, szerintük becsületsértést követett el Jancsó Gábor, Budaházy Edda férje azzal, hogy degeneráltnak nevezte a Háttér Társaság egy LMBTQP témájú eseményén résztvevő aberráltakat, és arra szólította fel őket, hogy “kezeltessétek ezt a betegséget”. Hiába a 13 éves Fidesz kormányzás és a Polt Péter vezette ügyészség, még mindig a liberális véleményterror uralkodik.

Kövesd Telegram csatornánkat

Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is.

2018-ban a Budapest Pride Fesztiválra szervezett a Háttér Társaság egy eseményt a beszélgetés és a közösség erejéről a szélsőbaloldali Aurórában. A rendezvényen természetesen megjelentek a hazafiak is, hogy éreztessék a törődést a homokosokkal. Itt hangoztak el az egyébként orvos Jancsó szájából a szókimondó kijelentések, hogy “degeneráltak” és “a társadalom szégyenei vagytok”, “kezeltessétek ezt a betegséget”, illetve “titeket gyógyítani kellene”.

Az ügy több bíróságot is megjárt, az eljárásjogi kérdések egészen az Alkotmánybíróságig jutottak el: az AB a sértetteknek igazat adva megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék döntését és a bíróságot új eljárásra utasította, így kerülhetett annak végére csak öt évvel később pont. A megismételt eljárásban mind a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mind a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy becsületsértő, így jogellenes nyilvános rendezvényeken ilyen becsmérlő kifejezésekkel illetni az LMBTQP deviánsokat.

A Törvényszék szerint a becsületsértés nem egyszerű tiszteletlenség vagy illetlenség, hanem annak célja a másik megszégyenítése, a vele szembeni megvetés kifejezésre juttatása. Így például a másik emberi méltóságának semmibevétele, a tekintélyének rombolása, a róla kialakult értékítéletet hátrányosan befolyásolja vagy lealacsonyítja. Emellett a Törvényszék kiemelte: a véleménynyilvánítás szabadsága nem korlátlan, és nem élveznek védelmet a gyalázkodó, valótlan tartalmú tényállítások, kijelentések. Felmerül a kérdés, hogy mennyi méltósága van annak, aki egy férfi segglyukban leli meg boldogságát és azt mennyire rombolja, ha valaki kimondja az igazságot?

Ezek alapján a Törvényszék megállapította, hogy dr. Jancsó Gábor kijelentései sértették a rendezvényen résztvevők emberi méltóságát és a róluk kialakult társadalmi megítélést, ezért öt rendbeli becsületsértés miatt megrovásban részesítette őt.

„Elfogadhatatlan az, hogy valaki abból űzzön sportot, hogy egy közösség rendezvényeit rendszeresen megzavarja, és a résztvevőket megszégyenítse, emberi méltóságukat porba tiporja. Üdvözöljük, hogy a Törvényszék is kimondta ezt, hiszen ez fontos precedenst teremthet az ehhez hasonló homofób gyalázkodások esetében, segíthet a megelőzésükben” – mondta el Dombos Tamás, a Háttér Társaság propagandistája, akinek legfőbb tevékenysége, hogy minden normalitáspártit beperel és feljelent.

Ki jár megint az élen a jogszabályok kijátszásában? Hát persze, hogy a Háttér Társaság!

A Háttér Társaság nagy bánatára benyújtották a törvényjavaslatot: Mégsem jár a „Nők40” a transzoknak?

(Humen Online nyomán Szent Korona Rádió)