A jövő szellemi elitjét képzik a HVIM táboraiban – Képes, videós beszámoló

Határhelyzetek, masszív fizikai és szellemi kihívások, izgalmas, máshol ki nem próbálható gyakorlati feladatok, életre szóló élmény és iránytű. Mint minden évben, úgy idén is megrendezte a HVIM a nyári táborait, amelyek nem mindennapi élményeket és világviszonylatban is teljesen egyedülálló képzési szisztémát nyújtanak gyermekek, illetve fiatalok számára.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom táborai hosszú évek tapasztalatával teljesen unikális képzési rendszert alakítottak ki, amely nagyon intenzív fizikai/gyakorlati, és a legmagasabb szinten értendő szellemi képzésen alapul. Ez a kettősség hű tükre a Mozgalom szellemiségének, amely a világi harc mellett a szellemi törekvést is prioritásként kezeli.

A fizikai képzés alapját a napi szinten megtartott reggeli torna képezi. Az első nap hivatásos edző által tartott futball-edzése a játékos sportolás mellett a gondolkodás fejlesztését is masszívan szolgálja. Rendszeresek az önvédelmi oktatások, amelyeket egy 5 danos mester tart, illetve a földharc edzések. Az éjszakai ébresztők, és az ezek során végzett gyakorlatok pedig a fizikai hasznosulás mellett stressztűrő képesség tágítását is segítik. Bizonyos sport jellegű tevékenységeknél – íjászat, íjász párbaj, pajzsfal, kelevézhajítás, vívás – nemcsak a sportérték, hanem a hagyományőrző jelleg is nagy súllyal esik latba.

A gyakorlati jellegű faladatokkal már a tábor kezdetén szembesülni kellett a fiataloknak, ugyanis be kellett fejezniük a tábor építését. Az esetenkénti konyhai szolgálat mellett a praktikus feladatok, képzések közé sorolhatóak a katonai jellegű ismeretek, mint az alaki kiképzés, a fegyverismeret, az alapszintű harcászati ismeretek elsajátítása, az airsoft és az utcai harc szimuláció. Az ifjú hölgyek a megterhelőbb, férfiasabb programok közben pajzsokat díszíthettek, festhettek. Különleges „gyakorlati feladat” volt, amikor egy napi étkezését, az étel egy teljes napra való beosztását egy-egy kiváló minőségű franca katonai élelmiszercsomagból mindenkinek magának kellett megoldani.

Rendszeres vendégük egy mérnökember, aki szabadidejében ókori és középkori ostromgépek rekonstrukciójával foglalkozik. Az előadással megtámogatott bemutatója szintúgy a gyakorlati jellegű foglalkozások közé sorolható, ahogy egy drónokkal foglalkozó barát előadása és bemutatója is, aminek keretében a fiatalok többféle dróntípus irányítását is kipróbálhatták.

Az ifjúsági tábor – melynek főszervezője Barcsa-Turner Gábor és Petró Csaba voltak – szellemi képzéseinek alapja frontális előadásokból, beszélgetésekből és egyéb foglalkozásokból áll össze. Az előadói, érvelői és vitakészség fejlesztését retorikai, illetve – élethű – szituációs gyakorlatok szolgálják. Az előadások többsége világnézeti, létszemléleti témákat vesz górcső alá, de előfordulnak vallásfilozófiai, történelmi és egyéb tématikájú prezentációk is. Egy történész vendég a középkori történelemhez kapcsolódó torz, baloldali toposzok cáfolatát mutatta be. Dr. Varga Tibor jogtörténész az augusztusi egyházi és nemzeti emléknapok, ünnepek hátterét fejtegette. Földi László titkosszolgálati szakértő a geopolitika játszmák hátterét vázolta fel. Egy esti foglakozás keretében pedig a szorongásokról és azok feloldási lehetőségeiről beszélgettek a tábor lakói.

Barcsa-Turner Gábor, a HVIM társelnöke számos fontos előadást tartott a vallásokról, a harcról, a férfiúi és női szerepekről, de beszélt a 2006-os eseményekről is. Kolonits László, a Duo Gladii főszerkesztője a tradicionális és modern történelemszemléletről, a perenniális létszemlélet, illetve a halál kérdésköréről értekezett bővebben.

Be kell látni, hogy a beszélgetések formájában történő ismeretátadás különösen hatékonyan működik a mai fiatalságnál. Dr. Cserép Csongor klinikai szakpszichológus előadását, amely a Rend felbomlásáról és a helyreállítás lehetőségeiről szólt, egy évek óta működő, Disputa nevű szellemi kör szervezőkkel kibővített beszélgetése követte ugyanezt a témát tovább boncolgatva. A konverzációba aztán a táborozók is becsatlakozhattak. Beszélgetés formájában fejtette ki Barcsa-Turner Gábor és Kolonits László a jobboldaliság és nacionalizmus témáját is az ifjak előtt. De minden fontos, az előadásokon előkerült témát igyekeznek a szervezők az esti, szeminárium jellegű beszélgetések keretében még közelebb hozni a táborozókhoz. A tábor végén aztán minden résztvevővel hosszabb, egyéni elbeszélgetés is zajlik, amely a visszaigazolások, illetve a tapasztalatok bővítése mellett az egyes emberek mélyebb megismerését is merőben elősegíti.

Sokak számára újdonságot jelent a napok szigorú keretrendszere, amely a reggeli tornát követő, zászlófelvonással kezdődő reggeli rítus – a Boldogasszony anyánk eléneklése, a napi tematikához kapcsolódó bibliai helyek recitálása –, és  a zászló levonásával végződő esti rítus – Vármegyés induló eléneklése – között zajlik. Ebbe a rendbe illeszkednek sok más mellett az étkezések is: a közös imádság után mindenki együtt áll neki az ételek elfogyasztásának. A nomád körülmények – sátorban, egy éjszaka az erdőben alvás – pedig fontos szerepet játszanak a modernitásból történő kizökkentésben, vagyis a normális szellemi állapotok helyreállításában.

GYEREKTÁBOR

Az ifjúsági táborral párhuzamosan zajlott a gyerektábor II. turnusa, amelynek főszervezője Kónyi-Kiss Botond, a HVIM alelnöke és Kónya Dorka, a HVIM szóvivője volt. A gyerektábor nem különült el élesen az ifitábortól, a gyermekek és az ifjak számos közös programban vehettek részt, ahogy közösen zajlottak a nap főbb eseményei, a zászló fel- és levonások, az étkezések is. A gyerektáborban lazább hangvételű előadások (pl. izgalmas történetek az Anjou-ház uralkodóiról), beszélgetések (Trianon, közösségi média veszélyei stb.) mellett nagy hangsúly helyeződött a kézművességre, a játékos foglalkozásokra, de sor került filmnézésre, lovarda/kalandpark-látogatásra is.

MOZGALMI ÉLET

A HVIM táborai évek óta belső táborok is egyben, illetőleg kiegészülnek a Mozgalom éves közgyűlésével, új próbaidősök avatásával, új tagok eskütételével. A közgyűlés előestéjén az idei évben vendégül láttak néhány szimpatizánsukat is. A kiváló hangulatban telt vacsorát követő estét Vári-Kovács Péter gitárral és szájharmonikával kísért koncertje tette feledhetetlenné.

A tábor lezárultával az ifjaktól nem kell végleg elköszönni. De még egy évet sem kell várni a következő találkozóig, mivel többen nagyon pozitívan rezonáltak a tábor szellemiségére. Az ő képzésük folytatódik a havi rendszerességgel megrendezett ifjúsági hétvégék során.

KÉPEK

A REGGELI RÍTUS

A TÁBORI ÉLET


SPORT, ÖNVÉDELEM


PAJZSFAL, OSTROMGÉP, ÍJÁSZAT


KATONAI JELLEGŰ KÉPZÉS


SZELLEMI KÉPZÉS


GYEREKEK A LOVAS TANYÁN

(Szent Korona Rádió)

“A fiatalság a magyar feltámadás záloga” – Ilyen volt a Vármegyés Gyerektábor (videóval)

“A mai világban kincset érő testvériségnek lehetünk a részei” – a HVIM beszámolója éves közgyűlésükről

A 2021-es Vármegyés Ifjúsági Tábor, avagy a nemzeti utánpótlás nevelése (Képes beszámoló)