Palesztin keresztények nyílt levele a filoszemita, cionista népirtást támogató nyugati keresztényekhez

A palesztin keresztények megunták, hogy a nyugati világ a keresztényellenes cionistákat támogatja, ezért nyílt levélben üzentek a megtévesztett keresztényeknek.

Kövesd Telegram csatornánkat

Kövesd Telegram csatornánkat. Folyamatosan frissítjük a közel-keleti háború híreivel és az orosz-ukrán konfliktus rövid híreivel is.

“Tanuljatok jót tenni! Keressétek a jogot, siessetek segítségére az elnyomottnak” (Iz 1,17)

Mi, az alulírott palesztin keresztény intézmények és alulról szerveződő mozgalmak, gyászolunk az erőszak újbóli kiújult ciklusa miatt földünkön. Miközben e nyílt levél közzétételére készültünk, néhányan közülünk elvesztettük kedves barátainkat és családtagjainkat a 2023. október 19-i, az ártatlan civileket, köztük keresztényeket is ért kegyetlen izraeli bombázások során, akik a gázai Szent Porphirusz történelmi görög ortodox templomban kerestek menedéket. Szavakkal nem tudjuk kifejezni megdöbbenésünket és elborzadásunkat a földünkön zajló háború miatt. Mélyen gyászoljuk minden ember halálát és szenvedését, mert szilárd meggyőződésünk, hogy minden ember Isten képmására teremtetett. Mélységesen nyugtalanít bennünket az is, amikor Isten nevére hivatkozva erőszakot és vallásos nemzeti ideológiákat hirdetnek.

Továbbá elborzadva figyeljük, ahogyan sok nyugati keresztény rendületlenül támogatja Izrael háborúját a palesztin nép ellen. Miközben elismerjük azt a számos hangot, amely az igazság és az igazságosság ügyéért szólalt meg és szólal fel földünkön, azért írunk, hogy kihívást intézzünk azokhoz a nyugati teológusokhoz és egyházi vezetőkhöz, akik kritikátlanul támogatják Izraelt, és hogy bűnbánatra és változásra szólítsuk fel őket. Sajnos, néhány keresztény vezető cselekedetei és kettős mércéje súlyosan ártott keresztény tanúságtételüknek, és súlyosan eltorzította erkölcsi ítélőképességüket a földünkön kialakult helyzetet illetően.

Keresztény társainkkal együtt elítéljük a civilek, különösen a védtelen családok és gyermekek elleni támadásokat. Mégis zavar bennünket, hogy sok egyházi vezető és teológus hallgat, amikor palesztin civileket ölnek meg. Elborzaszt bennünket az is, hogy egyes nyugati keresztények nem hajlandók elítélni Palesztina folyamatos izraeli megszállását, és egyes esetekben még igazolják és támogatják is a megszállást. Továbbá megdöbbent bennünket, hogy egyes keresztények legitimálják Izrael folyamatos, válogatás nélküli támadásait a Gázai övezet ellen, amelyek eddig több mint 3700 palesztin életét követelték, akiknek többsége nő és gyermek. Ezek a támadások egész városrészek nagyarányú lerombolásához és több mint egymillió palesztin kényszerű kitelepítéséhez vezettek. Az izraeli hadsereg olyan taktikákat alkalmazott, amelyek civileket céloznak, mint például a fehér foszfor használata, a víz, az üzemanyag és az elektromos áram elvágása, valamint iskolák, kórházak és imahelyek bombázása – beleértve az Al-Ahli anglikán-baptista kórházban elkövetett szörnyű mészárlást és a Szent Porphirusz görög ortodox templom bombázását, amely egész palesztin keresztény családokat irtott ki.

Továbbá kategorikusan elutasítjuk a rövidlátó és torz keresztény válaszokat, amelyek figyelmen kívül hagyják a háború tágabb összefüggéseit és gyökereit: Izrael rendszerszintű elnyomása a palesztinok ellen az elmúlt 75 évben, a Nakba óta eltelt időszakban, Palesztina folyamatos etnikai tisztogatása, valamint az elnyomó katonai megszállás, amely az apartheid bűntettét jelenti. Pontosan ez az elnyomás borzalmas összefüggése az, amit sok nyugati keresztény teológus és vezető kitartóan figyelmen kívül hagyott, és ami még rosszabb, időnként cionista tanok és értelmezések széles skáláját felhasználva legitimált. Ráadásul Izrael kegyetlen gázai blokádja az elmúlt 17 évben a 365 négyzetkilométeres övezetet szabadtéri börtönné változtatta több mint kétmillió palesztin számára – akiknek 70%-a a Nakba során elűzött családokhoz tartozik -, akiktől megtagadják alapvető emberi jogaikat. Az izraeli vasököl alatti brutális és reménytelen életkörülmények a Gázai övezetben sajnálatos módon felbátorították egyes palesztin csoportok szélsőséges hangjait, hogy az elnyomásra és a kétségbeesésre válaszul militáns és erőszakos eszközökhöz folyamodjanak. Sajnálatos módon a palesztin erőszakmentes ellenállás, amely mellett továbbra is teljes szívvel elkötelezettek vagyunk, elutasításra talál, sőt egyes nyugati keresztény vezetők még az izraeli apartheidről való beszélgetést is megtiltják, ahogy arról a Human Rights Watch, az Amnesty International és a B’Tselem beszámolt, és ahogy azt a palesztinok és a dél-afrikaiak is régóta állítják.

Újra és újra emlékeztetnek bennünket arra, hogy a palesztin-izraeli konfliktushoz való nyugati hozzáállás egy olyan nyilvánvaló kettős mércétől szenved, amely az izraeli zsidókat humanizálja, miközben ragaszkodik a palesztinok dehumanizálásához és szenvedéseik szépítéséhez. Ez nyilvánvaló a legutóbbi, Gázai övezet elleni izraeli támadással kapcsolatban is, amely több ezer palesztint ölt meg, a Shireen Abu Akleh palesztin-amerikai keresztény újságíró 2022-es meggyilkolásával szembeni közönyben, valamint a több mint 300 palesztin, köztük 38 gyermek megölésében Ciszjordániában ebben az évben, a mostani eszkaláció előtt.

Úgy tűnik, hogy ez a kettős mérce egy olyan meggyökeresedett diskurzust tükröz, amely a Bibliát fegyverként használta fel az őslakosok etnikai tisztogatásának igazolására Amerikában, Óceániában és másutt, az afrikaiak rabszolgasorba taszítására és a transzatlanti rabszolga-kereskedelemre, valamint a dél-afrikai apartheid évtizedeire. A gyarmatosító törekvések nincsenek múlóban; folytatódnak a széles körű cionista nézetkeben és értelmezésekben, amelyek legitimálták Palesztina etnikai tisztogatását és a palesztinok – köztük a keresztények – becsmérlését és dehumanizálását, akik a telepes-gyarmati apartheid rendszerében élnek. Továbbá tisztában vagyunk az igazságos háború elméletének nyugati keresztény örökségével, amelyet arra használtak, hogy igazolják az atombombák ledobását ártatlan civilekre Japánban a II. világháborúban, Irak elpusztítását és keresztény lakosságának megtizedelését a legutóbbi amerikai Irak elleni háború során, valamint Izrael megingathatatlan és kritikátlan támogatását a palesztinok ellen, az erkölcsi felsőbbrendűség és az “önvédelem” nevében. Sajnálatos módon sok nyugati keresztény, felekezettől függetlenül, elfogadja a cionizmust, amely igazolja a háborút, és ezáltal bűnrészessé válnak Izrael erőszakában és elnyomásában. Néhányan bűnrészesek a palesztin-ellenes gyűlöletbeszéd felerősödésében is, amelynek ma számos nyugati országban és médiumban tanúi lehetünk.

Bár sok nyugati kereszténynek nincs problémája a háború teológiai legitimációjával, a palesztin keresztények túlnyomó többsége nem helyesli az erőszakot – még a tehetetlen és megszállt emberek által elkövetett erőszakot sem. Ehelyett a palesztin keresztények teljes mértékben Jézus útja mellett kötelezik el magukat az, erőszakmentes ellenállásban (Kairos Palestine, 4.2.3. §), amely “a szeretet logikáját használja, és minden energiát felhasznál a béke megteremtésére” (4.2.5. §). Lényeges, hogy elutasítunk minden olyan értelmezést, amely legitimálja a hatalmasok háborúit. Nyomatékosan kérjük a nyugati keresztényeket, hogy ebben álljanak mellénk. Emlékeztetjük magunkat és keresztény társainkat arra is, hogy Isten az elnyomottak Istene, és hogy Jézus megdorgálta a hatalmasokat és felemelte a kirekesztetteket. Ez Isten igazságosságról alkotott felfogásának középpontjában áll. Ezért mélyen aggaszt bennünket, hogy egyes nyugati keresztény vezetők és teológusok nem ismerik el az igazságosság és irgalmasság bibliai hagyományát, ahogyan azt először Mózes (5Móz 10,18; 16,18-20; 32,4) és a próféták (Ézs 1,17; 61,8; Mik 2,1-3; 6,8; Ámósz 5,10-24) hirdették, és ahogyan azt Krisztus példázta és megtestesítette (Mt 25,34-46; Lk 1,51-53; 4,16-21).

Végül, és ezt megtört szívvel mondjuk, felelősségre vonjuk az Izrael háborúi mögött felsorakozó nyugati egyházi vezetőket és teológusokat az elmúlt 75 évben a palesztinok ellen elkövetett izraeli bűnökben való teológiai és politikai bűnrészességükért. Felszólítjuk őket, hogy vizsgálják felül álláspontjukat és változtassanak irányt, emlékezve arra, hogy Isten “igazságosan fogja megítélni a világot” (ApCsel 17:31). Emlékeztetjük magunkat és palesztin népünket arra is, hogy állhatatosságunk igazságos ügyünkben és történelmi gyökereinkben gyökerezik ezen a földön. Palesztin keresztényekként továbbra is bátorságot és vigaszt találunk abban az Istenben, aki a megtört és alázatos lelkű emberekkel lakik (Ézs 57:15). Bátorságot találunk a megfeszített Krisztustól kapott szolidaritásban, és reményt az üres sírban. Bátorítást és erőt merítünk a világ számos egyházának és alulról szerveződő hitmozgalmának költséges szolidaritásából és támogatásából is, amelyek kihívást jelentenek a hatalmi és felsőbbrendűségi ideológiák uralma ellen. Nem vagyunk hajlandók feladni, még akkor sem, amikor testvéreink elhagynak minket. Rendületlenek vagyunk reménységünkben, rugalmasak vagyunk tanúságtételünkben, és továbbra is elkötelezettek vagyunk a hit, a remény és a szeretet evangéliuma mellett, a zsarnoksággal és a sötétséggel szemben. “Minden remény hiányában kiáltjuk reménykiáltásunkat. Hiszünk a jó és igazságos Istenben. Hisszük, hogy Isten jósága végül győzedelmeskedni fog a gyűlölet és a halál gonoszsága felett, amely még mindig fennáll földünkön. Meglátunk majd itt ‘egy új földet’ és ‘egy új embert’, aki képes lélekben felemelkedni, hogy minden egyes testvérét és nővérét szeresse” (Kairos Palestine, 10. §).

Jöjjön el a te országod!

Aláíró szervezetek és intézmények:

Kairos Palestine

Christ at the Checkpoint

Bethlehem Bible College

Sabeel Ecumenical Center for Liberation Theology

Dar al-Kalima University

Al-Liqa Center for Religious, Heritage and Cultural Studies in the Holy Land

The East Jerusalem YMCA

The YWCA of Palestine

Arab Orthodox Society, Jerusalem

Arab Orthodox Club, Jerusalem

The Department of Service to Palestinian Refugees of the Middle East Council of Churches

Arab Education Institute Pax Christi, Bethlehem

Menekültekkel teli keresztény templomot bombáztak le a zsidók – de persze ez is a palesztinok hibája

(Change.org nyomán Szent Korona Rádió)