Tatárjárás: minden leírt szörnyűség igaz

A történészek sokáig azt hitték, a szemtanúk túloztak a mongol dúlás kegyetlenségéről. Aztán sorra bukkantak elő a tárgyi bizonyítékok totális pusztulásról, kannibalizmusról, gyilkosságokról. Az 1241-1242-es tatárjárás emléke ma is jelen van emlékezetünkben és kultúránkban, legnagyobb nemzeti tragédiáink közt tartjuk számon Mohács és Trianon mellett.

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Nyíregyházán, Kiskunfélegyházán, Délegyházán járva sokan nem is gondolnánk, hogy ezek a települések puszta nevükben őrzik a tragikus 1241-1242-es tatárjás emlékét. Nyolc évszázad múltán még mindig rengeteg helységnév tartalmazza az -egyház vagy -egyháza utótagot, ami arra utal, hogy annak idején a kőből épült templomon – vagy annak romjain kívül – semmi nem maradt a faluból.

Aki a borzalmakat átélte, a pusztítás nyomait látta, de még ha csak szülei, nagyszülei elbeszéléséből ismerte, korszakhatárként tekintett a mongol dúlásra. Az emlékezet ugyan idővel megkopott, de későbbi dokumentumok, máig élő mesék, mondák, rémtörténetek bizonyítják, hogy feledésbe nem merült. A XVIII-XIX. században megszülető modern történettudomány hozta be ismét a köztudatba az eseményeket, bár az újra felfedezett források annyira horrorisztikus részletekről számoltak be, hogy a tudósok eleinte hitték is, meg nem is.

UJVÁRI SÁNDOR / MTIÁsatás Tázlár-Templomhegyen, ahol egy Árpád-kori templom, a körülötte lévő temető és egy késõ középkori telep maradványait tárják fel.

Ma már tudjuk, minden leírt szörnyűség igaz, és bizton állíthatjuk: a tatárjárás a magyar nemzet egyik legnagyobb traumája.

Az ELTE vezetésével – számos intézmény részvételével – alakult meg az a kutatócsoport „Tatárjárás 1241 – A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” néven, amely hosszú idő után modern szemlélettel, tudományágak összefogásával vizsgálja újra a magyarországi tatárjárás eseményeit és következményeit.

A hősök jutalma

A mongol haderő szűk egy év után, legkésőbb 1242. márciusában hagyta el a Magyar Királyság területét. Az iskolai tananyagban még mindig azt látjuk, hogy távozásuk oka Ögödej nagykán halála volt, a magyarországi vállalkozást vezető Batu ugyanis lóhalálában igyekezett haza, mert esélye nyílt a trón megszerzésére. Ma már azonban tudjuk, a nagykán halálának híre nem érhetett ide márciusra (sőt valószínűleg el sem indult), és Batunak nem volt komoly esélye a hatalom megszerzésére, végül el sem ment Karakorumba a kánválasztó gyűlésre.

A Mongol Birodalom hadereje valójában feladta hazánk hódoltatásának tervét, nem utolsó sorban azért, mert nem számítottak ilyen elszánt és erős védekezésre.

Nyilván nem állíthatjuk, hogy megvertük a tatárokat, de megállítottuk őket, az egyik legfontosabb stratégiai céljukat nem sikerült elérniük: nem tudták elfogni, vagy megölni IV. Béla királyt és képtelenek voltak megtörni az ellenállást.

Az „emlékezet története” rögtön ekkor, a következő években forrásokkal alátámasztható módon megkezdődött, Béla ugyanis nem volt rest kifejezni háláját, birtokokkal jutalmazta azokat, akik kitartottak mellette az ország védelmében. Mint Simon ispán és testvére, akik a város pusztulása ellenére is megvédték Esztergom várát. Még évtizedekkel a mongolok kivonulása után is születtek adományok, ezekben tételesen leírták, hogy az illető milyen cselekedetével érdemelte ki adott birtokot a harcok során. Vagy ha hősi halált halt, leszármazottait jutalmazta a király.

Korszakhatár volt

Margit hercegnő 1270-ben bekövetkezett halála után unokaöccse, IV. László király igyekezett kijárni szentté avatását, a pápa ezért 1276-ban követeket küldött Magyarországra. Tanúkat hallgattak ki Margit életéről, a közbenjárására történt csodákról, ezek a vallomások alapján elkészített, úgynevezett szentté avatási jegyzőkönyvek, azonban más szempontból is értékes dokumentumnak számítanak. A megkérdezettek például gyakran fogalmaztak úgy, hogy ez meg az még a tatárjárás előtt, vagy a tatárjárás után történt, illetve a tatárjáráskor még gyerek voltam stb.

A kortársak korszakhatárként értelmezték a tatárjárást, kis túlzással egyfajta időszámítási origóként tekintettek rá az »előtte« és az »utána« utalásokkal– mondja a 24.hu-nak Nagy Balázs.

A bő száz évvel később készült Képes krónika ábrázolása vizuálisan is megragadja a tragikus helyzetet. Béla vágtatva menekül a Sajó-menti (vagy muhi) csatából, háta mögött alig karnyújtásnyira a mongol lovasok: ahogy hátrafelé néz, arcán kétségbeesés látszik – a korszellemnek megfelelően a király itt az egész országot, a népet jelképezi. A jelenet egyébként meglehetősen hiteles, királyunk egy zseniális megtévesztésnek köszönhetően ugyan megmenekült, de az ellenség így is sokáig a nyomában lihegett.

Magyarország, de egész Európa is a mongolok visszatérésétől tartott,  ami végül 1285-ben következett be. Ezt azonban sikerült visszaverni, nem okozott olyan pusztítást, mint az előző – egyrészt a IV. Béla által elkezdett védelmi intézkedések, másrészt amiatt, hogy maguk a mongolok sem kifejezetten a hódítás szándékával érkeztek. Később, a török időkben gyakoriak voltak a mongol betörések az országba, de a támadó ekkor már az Arany Hordából kivált tatár államból, a krími tatár kánságból származtak. Ezt már senki nem tekintette „tatárjárásnak”.

Sokáig alig hittek a szemtanúknak

Mohács, a középkori magyar állam szétesése, a török hódoltság jócskán bővelkedett nem kívánt izgalmakban, vérben és pusztításban, a mongolok emléke így visszaszorult. Lett helyette más, aktuálisabb sajnos. Változást a XIX. század hozott a nemzeti eszme horgadásával és a tudományos reflexió megjelenésével, a történeti kutatás „újra felfedezte” Rogerius mester művét. A váradi kanonok személyesen átélte a tatárjárást, mongol fogságba esett, hónapokig bujdokolni kényszerült, tapasztalatait pedig Siralmas ének címmel írta meg, ez a magyarországi tatárjárás legfontosabb dokumentuma.

Középkori kézirata nem ismert, a szövege Thuróczy János XV. századi történetíró krónikájának a függelékeként maradt fenn. A régi írók és a szegényesen ugyan, de fel-felbukkanó tárgyi leletek megihlették a magyar romantika nagyjait, Kölcsey Himnuszába már a török dúlással megegyező „Istencsapásaként” került: „Most rabló mongol nyilát / Zúgattad felettünk, / Majd töröktől rabigát / Vállainkra vettünk”.

Más, korabeli forrásokat is ideértve a szemtanúk olyan borzalmakról számoltak be, hogy a szakemberek kételkedni kezdtek: talán túloznak, régészeti emlékek ugyanis nem támasztottak alá ilyen mértékű pusztítást. Az 1990-es évek végétől, a 2000-es évek elejétől aztán, főként az autópálya-építéseknek köszönhetően egyre-másra bukkantak elő a direkt, közvetlen bizonyítékok a korszakból. Felégetett falvak, lemészárolt emberek, anya és gyermekei a kemencében, a kannibalizmus félreérthetetlen nyomai mind-mind a pusztulásról mesélnek és bizonyítják, hogy a források bizony igazat szólnak.

Képes volt regenerálódni az ország

A tatárdúlás képét felhasználták a nyilasok a Vörös Hadsereg, mint keletről érkező, a kereszténységre törő veszedelem ábrázolására, és megtalálták maguknak a kommunisták is az 1950-es években: miként a nyugat 1241-ben sem nyújtott segítséget, úgy ma sem várhatunk onnan semmit. Sőt, Rákosi idején még azt is a magyar nép tudomására hozták, hogy a Mongol Birodalom nyugati terjeszkedését orosz parasztok aknamunkája hiúsította meg.

A XXI. században pedig a tatár még mindig az értelmetlen, brutális pusztítás, dúlás szinonimája, a korszak és a tatár-mongol nép iránti érdeklődés reneszánszát éli a pogány-magyar szubkultúrában. A tatárjárásról a XIX. században megindult tudományos diskurzus a mai napig folyamatos, a közvélemény érdeklődése lankadatlan. Bármely magyart megkérdezünk nemzeti tragédiáinkról, a Muhi, Mohács, Trianon választ kapjuk. És mi a történész értékelése az emlékezetkultúráról?

Szakmai szempontok alapján nem gondolom, hogy mai életünkre nézve olyan drámai deficitet jelentett volna a tatárjárás, mint a későbbi, nagy sorsfordító események – mondja Nagy Balázs, és természetesen meg is indokolja.

COSTA / LEEMAGE / AFPA tatárok bevonulása Magyarországra IV. Béla (1235-1270) uralkodása alatt.

A XIII. század közepén Magyarország még egy nagy modernizációs hullám előtt állt, relatív egyszerű berendezkedésű országról volt szó komolyabb városok nélkül. Még ahhoz képest is, amilyenné mondjuk 100 évvel később fejlődött. A tatár dúlás gyorsan jött, gyorsan ment, és ezzel le is zárult. Ott és akkor borzasztó volt, iszonyatos szenvedéssel és pusztítással járt, tíz- vagy százezreket gyilkoltak meg, hurcolták rabságba, illetve haltak bele a dúlást követő éhínségekbe, járványokba – a veszteségeket még nagyságrendileg is szinte lehetetlen megbecsülni. De a nagy egészet tekintve nem volt ilyen tragikus a kép: az egyszerű struktúra gyorsabban és nagyobb sikerrel regenerálódott.

Mint oly sok más sorfordító történelmi eseménynek, a tatárjárásnak is változatos az utókor által való értékelése. Felhasználták, és gyakran vissza is éltek a történtek emlékezetének a formálásával, hiszen a Magyarország és Közép-Európa elleni nagy mongol támadás olyan tényező, amely többé-kevésbé mindenki számára ismert az országban. A tatárjárás emléke tudományos kutatás mellett jelen van a népi emlékezetben és a populáris kultúrában is.

(24.hu nyomán Szent Korona Rádió)

Egy Vatikánhoz közeli reneszánsz palota udvara alól került elő Néró színháza

A kiskirályokkal való harc töltötte ki az „utolsó aranyágacska” uralkodását II. rész