Feltámadt a győzedelmes Krisztus!

A modern kereszténység mászolygó, homoszexuális kapcsolatokat elfogadó, langyos Krisztus-képe nem a mi Krisztusunk, hiszen az nem Krisztus. Tóth Tihamér püspök húsvéti szentbeszédében rávilágít arra, hogy milyen is a győzedelmes, a feltámadt, a kereszt által a Sátánt legyőző Krisztus.

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a HVIM-et!
A szervezet valós, kézzelfogható eredményeiről itt olvashat.
Felajánlását az Azonosságtudat Alapítványnak küldje el!
Adószám: 18218082-1-07

Krisztus föltámadása azonban nemcsak biztatás és vigasztalás volt, hanem figyelmeztetés is; figyelmeztető üzenet azoknak, akik továbbra is ellenségei akarnak maradni.

Nagy szombatról húsvétra virradó éjszaka van. Nézzünk csak szét, mi történik ezen a néma éjszakán…

Egész Jeruzsálem alszik.

Alszik Pilátus, akinek gyávasága kiszolgáltatta az Urat a szörnyű kínhalálnak. Alszanak a zsidó főpapok, boldog nyugalommal pihennek: végre elintéztük ezt a veszedelmes prófétát, most végre csend lesz az országban! Alszik a fellazított nép, amely Krisztus vérét kívánta saját gyermekeire.

De íme, halálsápadt római katonák keresik a főpapot… A halott Krisztus nincs többé, visszatért a sírból!

Mint a villámcsapás! Hah! Itt azonnal tenni kell valamit! Ha semmi nem segít, hát hazudni egyet. Hazudni nagyokat! A nép úgyis elhiszi!…

Hányszor találkozunk ma is ezeknek a népámító zsidó főpapoknak modern kiadásával! Csak hazudj a népnek Krisztusról, egyházról, vallásról, úgyis elhiszik!

Az első nagypéntek óta hányszor kiáltozta a fanatizált tömeg Krisztus egyháza felé: A keresztre vele! Feszítsd meg őt! Az ő vére mirajtunk s gyermekeinken!

A szent katolikus Egyház a köztünk továbbélő Krisztus. Hányszor kellett járnia a Kálvária-útját ennek a misztikus Krisztusnak is! Hányszor tértek már nyugalomra ellenségei ezzel a magukat nyugtató biztatással: Végre! Végre ezt is alaposan elintéztük!

És a húsvéti hajnal mégis mindig fölvirradt!

Ellenségek dühe gyalázat eszközével, a kereszttel akarta az Urat megsemmisíteni és Ő ettől a perctől kezdve uralkodik a keresztfáról. „Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok” (Jn 12,32). A föld urai és hatalmasai szövetkeztek ellene, de a Magasságbeli kinevette őket (Zsol 2,4). Gúnyolódó zsidók hajtottak térdet a kereszt előtt; ők már régen megsemmisültek és ma milliókat hív az egyház szózata: „Íme, a keresztfája, amelyen a világ Üdvözítője függött, jöjjetek imádjuk őt!” Gyűlölettel telt szívvel ordítozták a kereszt tövében: Nem hódolunk, nincs királyunk, csak császárunk. És ma már hangjuk elveszett egy másik ének hangjai mellett: “Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!”

Íme, a föltámadt Krisztus üzenete ellenségeihez: Térjetek hozzám, vagy elpusztultok!

(Tóth Tihamér: A szenvedő és győzedelmes Krisztus – Szent Korona Rádió)

14 év – Budaházy György húsvéti üzenete a Váci Fegyházból

Éljük át Krisztus feltámadását – a Húsvét misztériumáról