Schütz Antal: A hűség római felfogása

Schütz Antal a házasságról szóló könyvében a római légionáriusok felfogását állítja elénk a hitvestársi kapcsolat példájaként. Ezen hűségfelfogás azonban életünk majd’ minden szegletére vonatkoztatható. Intő jel lehet sokak számára a lentebb említett példa, ugyanis többször láthattuk, hogy valaki magasztos dolgokba kezd bele, majd a világi problémák miatt a kényelmesebb utat választja. Ne legyünk mi is ilyenek, vegyünk példát az ősök szellemiségéből. Semper talis! 

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

Mert mi a hűség? A római légionárius ezt a két betűt viselte a sisakján: S. T., vagyis ennek a két szónak kezdőbetűit: Semper talis. Értelme: a római katonának mindig olyannak kell lennie, amilyen volt, amikor először nyomták fejébe azt a sisakot, nagy hagyományok büszke szimbólumát, melyet ő akkor a fiatalság hevületével és önérzetével vett föl és viselt a világ színe előtt. Élete további folyamán, mikor ezek az érzések fakulnak, mikor az ifjú szenvedelem lankad, ennek kell egy hosszú nemzedéksorok alatt kikristályosodott kiválóság egész méltóságával és varázsával szívébe szólnia: feszítse meg minden erejét, szólítsa csatasorba minden elbújt hősiességét, de ne csúfolja meg első buzgóságát; amilyennek indult, olyannak folytassa: semper talis! A hűség tehát a szeretetnek nemcsak édestestvére, nemcsak lánya, hanem anyja és őrzőangyala is. Ha röviden meg akarom mondani: a hűség a szeretet aszketikája.

László András: Hatalom és uralom

Catalaunumi csata: A felvonuló hun sereg, mint lavina indult meg nyugat felé a tavaszi olvadásban

(Schütz Antal: Házasság – Szent Korona Rádió)