Nemzeti jelképet akartak erőszakosan elkobozni a biztonságiak a magyar-német meccsen

A magyar-német Nemzetek Ligája meccsen egy korábbi történet folytatódott, ugyanis az Újpest szurkolóinak legendás zászlaját, melyhez a szállóigévé vált “ha nem tetszik, akkor öless meg” mondat kötődik, ismételten el akarták kobozni, mindenféle álindokokra hivatkozva. Az eset kapcsán Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő feljelentést tett. 

Kövesd Telegram csatornánkat

Exkluzív anyagok, mémek, rövid hírek, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

A hétvégén tehát lezajlott a magyar és a német válogatott találkozója. A rendezvény azonban igen megdöbbentő módon nem maradt hiányos nemzeti jelképeink meggyalázása terén. És ami még bosszantóbb, hogy nem a progresszív Németországból érkezettek akartak megszégyeníteni minket. Történt ugyanis, hogy az újpesti szurkolótábor, az immár húsz éve magukkal hordozott, emblematikusnak számító keresztény és nemzeti jelképeket ábrázoló zászlóját ismételten kivitte a lelátókra. A beléptetőkapus ellenőrzés során minden gond nélkül átmentek vele, azonban a meccs folyamán a biztonsági szolgálatot ellátó cég minden alapot nélkülöző indoklással erőszakkal el akarta kobozni azt. A “rend fenntartói” arra hivatkoztak, hogy ezen zászló miatt az UEFA megbünteti majd az MLSZ-t.

Szabó Balázs észrevételei szerint a biztonsági személyzet ezen cselekedetével a Btk több passzusát is megsértette, melynek következtében az önkormányzati képviselő feljelentést tett a Valton-Sec Zrt. (biztonsági szolgálatot ellátó cég) munkatársaival szemben.

A tankönyvbe illő feljelentés, mely alapos, szakmailag kiválóan megfogalmazott, alább olvasható:

“Tisztelt XIV. Kerületi Rendőrkapitányság!

Alulírott Szabó Balázs [személyes adataim zártan kezelését kérem, mellékelten] Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának képviselőjeként

feljelentést teszek

ismeretlen tettesek és a Valton Sec Zrt ismeretlen munkatársai ellen

a Btk 365. § (5) bekezdésébe ütköző rablás kísérletének vétsége,

a Btk. 339. § (1) és (2) bekezdés a) és e) pontjába ütköző csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság vétsége, valamint

a Btk. 334. §-ába ütköző nemzeti jelkép megsértésének vétsége miatt.

Kérem az ügy teljeskörű kivizsgálását és az elkövetők felelősségre vonását.

Indoklás, tényállás

A Puskás Arénában 2022. június 11.-én játszott Magyarország-Németország Nemzetek Ligája mérkőzés első perceiben a mérkőzés biztosítását végző Valton Security munkatársai megjelentek a magyar szurkolótábor előtti részen a 132-es szektor előtt és követelték, hogy az Újpest szurkolói távolítsanak el a kerítésről egy kb. 2 m x 1 m méretű transzparenst. A transzparensen magyar nemzeti és egyházi jelképek (hazánk hivatalos címere a Szent Koronával, a történelmi Magyar Királyság és annak Középcímere, valamint az apostoli kettős kereszt és az Árpád Népe ill. a Magyarország felirat) voltak.

Jogi álláspontom szerint ezek a jelképek sem együtt, sem külön-külön nem számítanak tiltott jelképeknek, nyilvánvalóan nem önkényuralmi jelképek, de még csak politikai állásfoglalásnak sem minősíthetők, így az semmilyen jogszabályba, házirendbe, bármilyen egyéb szabályzatba nem ütközik és nem is ütközhet. A transzparens nem tartalmaz olyan elemet, mely mások emberi méltóságát sértené. A transzparensen szereplő szimbólumok nemzetünk jelképei, következésképp fellépni ellenük jogszerűen nem lehetséges, intézkedést hozni ellenük törvénytelen. Ezen jelképek tiltása, üldözése ellentétes az Alaptörvény VII. és IX. cikkeivel, a szabad véleménynyilvánítás és a szabad vallásgyakorlás nemzetközi szerződésekben is garantált alkotmányos jogával, nem kevésbé magának az Alaptörvénynek azon szellemiségével is, mely alapján a teljes Kárpát-medencét tekintjük a magyarság otthonának. Megítélésem szerint Alaptörvényben rögzített alapvető szabadságjogokat sem az MLSZ, sem a Valton Security nem korlátozhat, még magánrendezvényre vagy az UEFÁ-ra való hivatkozással sem. Az MLSZ és a Valton munkatársai egyetlen dolgot tehettek volna jogszerűen ebben a helyzetben: eltűrik ennek a zászlónak a jelenlétét.

A biztonsági szolgálat fellépése ez ellen a transzparens ellen azon a hamis érven alapult, hogy ezért a zászlóért

„megbünteti az MLSZ-t az UEFA” – állították legalábbis a vita hevében.

Jelen esetet alapul véve ez egy hazug, soha semmilyen bizonyítékkal alá nem támasztott állítás, melyet a magyar futballpályákon tevékenykedő őrző-védő cégek két évtizede mantráznak rendületlenül, hiszen az UEFA soha semmikor nem büntette meg a Magyar Labdarúgó Szövetséget konkrétan ezért a (vagy akár csak hasonló) zászlóért, és most sem fogja. Épp ellenkezőleg, ez a zászló a legnagyobb UEFA-rendezésű futballtornákon (pl. 2016-os, 2021-es Európa-bajnokságok) is számtalan alkalommal, gond nélkül ott lehetett különféle mérkőzéseken.

Az UEFA az elmúlt években valóban több szurkolói kihágás miatt büntette már meg az MLSZ-t (ez köztudott; leggyakrabban pl. különféle rigmusokért), ugyanakkor fegyelmi határozataikban SOHA nem szerepelt sem nevesítve, sem utalás szintjén sem ez a transzparens, még úgy sem, hogy az UEFA Fegyelmi Bizottságának határozatai (melyek elérhetők a disciplinary.uefa.com oldalon) tételesen felsorolják minden alkalommal a kiszabott büntetések okait; azokat pedig fotó-, videó- vagy hangfelvételekkel minden esetben alá is támasztják. Ez a transzparens soha semmikor nem került még csak vizsgálat alá sem; a biztonsági szolgálat tehát egy hamis érvet nevezett meg az intézkedés alapjául, így – értelemszerűen – jogszerűtlenül járt el, amikor a transzparens levételét, később pedig erőszakos elvételét kísérelte meg. „A megbüntet az UEFA érvelés” jelen esetben egy olyan érv, melyet bemondásra kellett volna elhinnie ennek a zászlónak a tulajdonosainak, még akkor is, ha pontosan tudják, hogy az hazugság és emiatt a hazug érv miatt kellett volna engedelmeskednie a Valton Security követelésének – legalábbis szerintük.

A biztonsági szolgálat jelen intézkedésekor azt a közhiedelmet (vagy jelenleg éppen aktuális közvélekedést) igyekezett kihasználni, hogy az UEFA büntetésekkel sújtja a Magyar Labdarúgó Szövetséget emiatt a zászló miatt. Ezt hazudják egymásnak, beosztottjaiknak, a saját, alsóbb szintű munkatársaiknak és a szurkolóknak is – holott ez tényszerűen nem igaz, tehát erre az érvre bármilyen jogot vagy intézkedést alapítani nem lehet. Fontos lenne, ha jelen eljárás keretében az MLSZ vagy a Valton Security előállna végre azokkal a dokumentumokkal, melyek bizonyítják állításukat, nevezetesen azt, hogy az UEFA a múltban büntetést szabott ki az MLSZ-re emiatt a transzparens miatt.

Fontos leszögezni, hogy a transzparens behozatalát a biztonsági szolgálat munkatársai a mérkőzést megelőzően a bejáratnál zajló beléptetésnél ezúttal is engedélyezték, abban kivetnivalót most sem (ahogy korábban sem!) találtak. Ez a transzparens 2001 óta, tehát több mint húsz éve kíséri a Magyar Labdarúgó Válogatottat a hazai és a külföldi mérkőzésekre, ez az Újpest szurkolóinak közös tulajdona, mely elsősorban az Újpest-szurkolók közös hitvallását, hazánkhoz és nemzetünkhöz való viszonyát hivatott kifejezni. Nem kötődik semmilyen párthoz, mozgalomhoz, szervezethez, politikai csoportosuláshoz, értelmezhetetlen tehát a biztonsági szolgálat ugyancsak hamis azon állítása, mely szerint ez egy politikai töltetű transzparens lenne. Nyilvánvalóan nem az.

A kezdeti vitát követően pár perc elteltével a biztonsági szolgálat fehér inges, azonosítószámot nem viselő, feltehetően magasabb beosztású munkatársa,

illetve az 1-60-as számú kék Vezető feliratú mellényt viselő biztonsági őr a drapériát erőszakkal próbálta eltulajdonítani, tépkedték, rángatták, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy azt megszerezzék.

Ezt a szurkolók szintén megakadályozták, így az elkövetők szándéka meghiúsult.

Jogi álláspontom szerint a biztonsági szolgálat munkatársai ezzel a fellépésükkel elkövették a csoportos garázdaság vétségét, mivel intézkedésük erőszakos volt, másokban félelmet, riadalmat keltett. Tekintettel arra, hogy intézkedésük nem csupán a transzparens eltávolítására, hanem végső soron annak erőszakos megszerzésére irányult, a rablás kísérletének csoportos alakzatát is elkövették. Ugyancsak megvalósult több elkövető részéről is a nemzeti jelkép megsértésének vétsége, hiszen

aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

A biztonsági szolgálat fellépése a transzparens ellen egyértelműen kimerítette a nemzeti jelkép megsértésének tényállását, miután az elkövetők tiszteletlenül, másokat megbotránkoztató módon viszonyultak a számunkra szent nemzeti jelképeinkhez. Fellépésük félelemkeltő volt, intézkedésük a szükségesség és arányosság próbáját sem állja ki, a szakszerűségről pedig inkább ne is beszéljünk.

Álláspontom szerint a biztonsági szolgálat intézkedése tehát teljes mértékben törvénytelen volt, a Valton Security intézkedő munkatársai egy pillanatig sem álltak a jog talaján akkor, amikor elrendelték a zászló levételét, valamint egyértelműen túlkapást követtek el akkor, amikor a zászló levétele helyett annak erőszak általi megszerzésére, lényegében elrablására tettek kísérletet. Az ilyen viselkedésnek a magyar futballpályákon nincs helye, különösen egy rangos nemzetközi tétmérkőzésen, ezért szükségesnek tartom az utasítást kiadó személyek és az intézkedést végrehajtók felelősségre vonását.

Kérem a büntetőeljárás megindítását, a nyomozás elrendelését, a szükséges bizonyítékok lefoglalását, az elkövetők azonosítását és felkutatását, valamint az ő elszámoltatásukat.

Jelen feljelentésemet a hamis vád és hamis tanúzás bűncselekmények következményeinek ismeretében tettem, és kijelentem, hogy tisztában vagyok vele, hogy mást bűncselekménnyel hamisan nem vádolhatok. Mást az üggyel kapcsolatban elmondani nem tudok, tanúként a nyomozóhatóság előtt vállalom, hogy megjelenek és adott esetben szembesítésen is részt tudok venni; sőt, kifejezetten kérem a T. Nyomozóhatóságot, hogy rendeljen el szembesítést a Valton Security azon vezetőjével, aki a szóban forgó intézkedést elrendelte, a zászló erőszakos eltulajdonítására utasítást adott, ahol az illető személy bemutatja azokat a dokumentumokat, amelyek azt bizonyítják, hogy az UEFA megbüntette az MLSZ-t valaha ezért a transzparensért.

Állításom szerint tehát

  • a Valton Security hazudott, amikor intézkedését az UEFA állítólagos büntetéseire alapozva indította meg,
  • a zászlón található nemzeti jelképek nem minősülnek politikai szimbólumnak.

Mellékelten küldöm az esetről készült és hozzám eljutott fényképfelvételeket.

Tisztelettel,

Szabó Balázs
önkormányzati képviselő
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Budapest, 2022. június 14.”

Mi lehet az ügy folytatása, hogy végződhet? Nem látjuk túl fényesen a jövőt. Elég nagy valószínűséget adunk annak, hogy a feljelentés után Szabó Balázst kitiltják a meccsekről, s nem a zászlót, hanem őt fogják kirángatni a szektorból…

Felháborító: 3 év letöltendőt kapott a “futballhuligán”

(Szent Korona Rádió)