83 éve győzedelmeskedett a spanyol ellenforradalom – „¡Viva España!”

1939. március 28-án vonult be Madridba Francisco Franco tábornok, ezzel a spanyol polgárháború az ellenforradalmi erők győzelmével ért véget. Az alábbiakban Csarnai Márk történész gondolatai közöljük a dicső eseményről. 

Kövesd nyomon a Szent Korona Rádió híreit Telegramon is!
Háborús, exkluzív anyagok, amiket nem feltétlenül rakunk ki a weboldalunkra…

A kommunistákat, szociáldemokratákat és az anarchistákat tömörítő Népfront 1936-os választási győzelmével elszabadult a pokol Spanyolországban. Largo Caballero szocialista vezér szavait („El vagyunk tökélve, hogy Spanyolországban ugyanazt tesszük, mint ami Oroszországban történt. […] Halál a rendőrökre, a bírókra és a papokra!”) tettek követték. Templomok és kolostorok felgyújtása, papok és apácák megkínzása jellemezte a baloldal uralmát. Az egyház ülödézésében tevékenyen részt vett a szabadkőműves Gran Logia de España páholy is.

A Népfront-kormány az ellenzék visszaszorításának érdekében nem riadt vissza a politikai gyilkosságoktól sem. 1936 nyarán baloldali milicisták így végeztek José Calvo Sotelo monarchista képviselővel. Temetése valóságos antikommunista tömegdemonstrációvá nőtt. Több tízezren kísérték utolsó útjára a meggyilkolt konzervatív politikust, majd a baloldali kormány tüzet nyitott a fegyvertelen megemlékezőkre.

Vörösterror Spanyolországban

spanish_civil_war_2.jpg

Köztársaságpártiak lőnek egy Jézus szoborra Madridban, 1936-ban. – A francia forradalom „Szabadság, egyenlőség, testvériség” hamis jelszava szülte jakobinus diktatúra és az oroszországi bolsevik forradalom terrorja köszönt vissza Spanyolországban. / Forrás: Wikipédia

spanish_civil_war_3.jpg

Meggyalázott apáca holtteste Barcelonában, 1937-ben. – Katalónia volt az anarchisták fellegvára. / Forrás: Church Militant

2020-11-05_spanish_civil_war.jpg

„Se Isten, se haza! Halál a papokra!” – A vértől megrészegült köztársaságpártiak több száz éves spanyol tradíciókat igyekeztek eltiporni. / Forrás: Church Militant

A több száz éves katolikus tradíciókkal rendelkező Spanyolországban az egyházüldözés és a mindennapossá váló vörösterror megteremtette egy jobboldali felkelés igényét. Egy tehetséges katonatiszt Spanyol Marokkóban ekkor szánta el magát a cselekvésre. Francisco Franco csapatai élén partaszállt Spanyolországban, hogy megmentse hazáját a vörös uralom által előidézett káosztól. A tábornok a hadsereg mellett a monarchisták és a falangisták támogatását is élvezte, akiknek vezérét, José Antonio Primo de Riverat szintén a kommunisták végezték ki.

Az ellenforradalom nem más, mint a pusztítási folyamat legalábbis időleges megakadályozása, a lét védelme.

– Csejtei Dezső

„¡No pasarán!” – ordították a Szovjetunió támogatását élvező vörösök, bizonygatva, hogy Franco seregei sosem törnek át, akik végül 1939. március 28-án bevonultak Madridba. Ez nem csupán a spanyol ellenforradalom győzelmét jelentette a kommunisták és az anarchisták tombolása felett, hanem azt is, hogy a bolsevizmus évtizedekre elbukott Nyugat-Európában.

Franco rendszerét a kommunista történelemhamisítás és az annak sajnálatos módon behódoló áljobboldali történészek is negatív jelzőkkel illetik. Meggyőződéses antikommunista lévén tudta, hogy Spanyolországot csak erővel mentheti meg a kommunizmustól. Ezért nem félt cselekedni. Határozott fellépése a kor spanyolországi eseményeinek figyelembe vételével érthető csak meg. Tekintélyelvű rendszere a káosz felszámolása és a stabilitás megteremtése érdekében szükségszerű volt.

20120509-ujszulott-rablas-spanyolorszagban-apacak-francisco.jpg

Franco 1939-ben a legitimitást vitte tovább 1975-ben bekövetkezett haláláig. Tekintélyelvű rendszere a káosz felszámolása végett szükségszerű volt. / Forrás: AFP

Kérlelhetetlen antikommunizmusából fakadt, hogy 1956-ban ő volt az egyetlen nyugati államfő, aki fegyveres segítséget akart nyújtani a szabadságáért harcoló Magyarországnak. Franco kész volt százezer önkéntes katonát küldeni Budapestre, ám ezt az Egyesült Államok meggátolta, mert Eisenhower – a hangzatos szólamok ellenére – nem akart harcolni a Szovjetunió ellen.

A „Caudillo” sosem ismerte el a szovjet vezetést, amellyel soha nem is vette fel a diplomáciai kapcsolatot. Ugyanígy illegitimnek tekintette a második világháború után a kelet-európai kommunista bábkormányokat.

Negyven éve történt az antidemokratikus fordulat kísérlete Spanyolországban

USA: Venezuela már nem kommunista, mert kell az olaja

(Csarnai Márk írása nyomán Szent Korona Rádió)