Hazugságokkal vádolja a TASZ a Magyar Önvédelmi Mozgalmat

A Soros alapítvány által pénzelt Társaság a Szabadságjogokért ügynökszervezet most az országos rendőrfőkapitányhoz fordult felháborító hazugságaival: jogsértő és szabálysértő magatartással vádolja meg a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjait. Az alábbiakban változatlanul közöljük László Attila, a MÖM vezetője és a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje reagálását.

Toborzás!
Október 17-én induló alapkiképzés a Farkasoknál!
Részletek a weboldalukon.

2021. szeptember 23-án egy külföldről finanszírozott, jogvédő szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közérdekű bejelentéssel fordult az országos rendőrfőkapitányhoz.

A Soros alapítvány és több külföldi csoport által, mintegy évi negyed milliárd forintnyi támogatásban részesülő nemzetközi ügynökszervezet a „gazdái parancsára” egy évre visszamenőleg gyűjtötte össze az általam megjelentetett oknyomozó írásokat, amely alapján a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) tagjait jogsértő és szabálysértő magatartással vádolja meg. Továbbá bejelentésében több iránymutatást fogalmaz meg az Országos Rendőr-főkapitányság részére, amelyekben javasolja minél több eljárás megindítását, és kéri az általuk önhatalmúlag, hamis állításokkal jogellenesnek vélt akcióink megakadályozását.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom egy jogi személlyel nem rendelkező civil lakossági összefogás, amelyen keresztül a hazájuk sorsáért felelősséget érző, és a magyar társadalom iránt felelősen gondolkodó magyar állampolgárok szabadidejük terhére végeznek elsősorban karitatív jellegű vállalásokat. Azokban az oknyomozó-tényfeltáró akciókban, amelyek során a lakosság előzetes megkeresését követően egyes bűnözéssel sújtott területekre látogatok el (a helyszínek személyi biztonsági kockázati tényezőinek a figyelembevétele mellett), személyem és a MÖM aktivistái is minden esetben jogkövető magatartást tanúsítanak.

Minden bizonnyal a törvénytisztelő magatartásunknak tudható be, hogy a rendőrség munkatársai az oknyomozó riportok készítése közben velünk szemben soha nem intézkednek, de azt követően, utólag sem indítanak eljárást személyem ellen, de a MÖM tagjaival szemben sem. A MÖM lassan hét éves története során egy esetben, a gyöngyösi liberális városvezetés nyomására indult ellenem rendőrségi eljárás, amely miatt panasszal éltem, majd igazoltam a hatóság számára, hogy a helyszínen egy riport elkészítése miatt tartózkodtam. Ezen felül minden előzetesen bejelentett megmozdulásunk a rendőrség tudomásul vétele mellett történik, vagyis jogszerű, és annak lebonyolítása egyetlen esetben sem lépte túl a törvényben meghatározott kereteket.

Ellentétben a TASZ külföldről pénzelt nemzetközi ügynökszervezettel, amely egyfajta jogvédő köpenyt magára öltve folytat évtizedek óta felforgató tevékenységet Magyarországon.

Álláspontom szerint a TASZ tevékenysége a romboló magatartást, a bűnözői életvitelt és a deviáns viselkedési formát népszerűsíti azáltal, hogy indokolatlanul véldelmez egy önmagából kivetkőzött társadalmi réteget, amely által egyfajta cinkosságot közvetít a beilleszkedni képtelen csoportok irányába. Továbbá tevékenysége etnikai feszültséget generál a társadalmunkba beilleszkedett cigányság és az őshonos magyar lakosság között.

A TASZ és az egyéb hazánkban tevékenységet folytató, külföldről pénzelt LMBTQ lobbi szervezeteknek a jogállamiságra gyakorolt káros hatásaira tekintettel 2021. május 18-án került elfogadásra a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amellyel hatályát vesztette a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény. Viszont ez a rendelkezés már az előzőnél is erőtlenebb és részben haszontalan, amely elsősorban az említett szervezetek gazdasági tevékenységének vizsgálatára irányul, de nem veszi figyelembe a magyar államra gyakorolt destabilizációs hatásokat, és a bennük rejlő nemzetbiztonsági kockázati tényezőket sem.

Mindennek függvényében megállapítható, hogy a hatályos törvények még mindig túl nagy teret engednek azoknak a külföldi érdekeket képviselő és nyilvánvalóan külföldről pénzelt civil szervezeteknek, amelyek köztudottan összefonódnak egyes külföldi érdekeltségű politikai személyekkel és hazai pártokkal.

Ezért napjainkra égetően szükségessé vált a civil törvény e tekintetben történő felülvizsgálata és a megfelelő jogszabályi háttér megalkotása is.

Mint a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, szorgalmazni fogom a párton belül egy olyan törvénytervezet megalkotását, amely a külföldről pénzelt és irányított szervezeteknek a politikailag és társadalmilag gyakorolt destabilizációs hatásait lesz hivatott visszaszorítani.

Magyarország a magyaroké, ezért nem tűrhetjük, hogy a hazánkban eluralkodó anarchia közeli állapotokhoz asszisztáljon a kormány!

Mi ott vagyunk az utcákon a népünk mellett, de a törvényhozásban is bent kell lennünk, hogy megakadályozzuk a magyarság tönkretételére irányuló globális törekvéseket!

Nem hátrálunk és minden ellenünk irányuló támadás ellenére is rendületlenül folytatjuk nemzeti-önvédelmi harcunkat!

László Attila

MÖM vezető

A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje

(Szent Korona Rádió)

“17 alkalommal törtek be hozzám” – A MÖM ott segít, ahol tud

“Meg fognak ölni, el fognak tenni láb alól” – Cigányok által terrorban tartott településre látogatott a MÖM

Áram nélkül maradtak a tassi lakásfoglalók – Ismét segített a MÖM az elbitorolt ház tulajdonosának