Egy harcos gondolatai és az alapítás eszmeiségéről a Duo Gladii decemberi számában

A Duo Gladii vármegyés havilap (katt) decemberi számából szemezgetünk kedvcsinálóként. Barcsa-Turner Gábor, a havilap alapítójaként osztotta meg gondolatait és a rovata, az “Egy harcos gondolatai” is a folyóirat hasábjain folytatódik. Mind a két írásából digitálisan is közlünk részleteket. A teljes tartalom a havilap decemberi számában olvasható, amire még november 30-áig előfizethet.


Érdek nélkül, hitből építkezve – alapítói gondolatok (részlet)

A kedves olvasó vélhetően egy különleges, mára kihalófélben lévő fajhoz tartozik, hiszen nem az okoskütyüjén, nem a számítógépén olvassa ezen sorokat, hanem az olyan avítt, letűnőfélben lévő formákat keresi, amik nyomtatottan jelennek meg és fizikailag kézbe vehetők, lapozhatók és a polcra feltehetők.

Ha bármely „józan” számítású embernek előadtuk volna, hogy mi nyomtatott havilapot indítunk, biztosan kinevetett volna minket. Nem megtérülő, nem gazdaságos, csak veszteséges lehet, sőt, a haladóbb szelleműek hozzátennék rögtön, hogy mennyi fát is vágnak ki az ilyen maradi termékek miatt. Az átlag szemében mi vagyunk a furcsák, a nem normálisak, a mások, a vademberek, hogy a korszellemmel szembe megyünk. Nem vesszük figyelembe a trendeket és az ebből fakadó realitásokat. Való igaz, mi idealisták vagyunk. Nem a realitások talaján élünk. Mi köpünk a modernitásra, mi szembefordulunk az árral és a forrás felé tartunk. Nem vitetjük kényelmesen magunkat a sodrással…

Minket nem érdekel a világ megvetése, az átlag véleménye, sőt, minket a világi esélyeink sem érdekelnek túlzottan. Nincsenek érdekeink, amik előbb-utóbb átvennék az eszméink helyét. Nem kergetünk hamis illúziókat. Nem hitegetünk, nem ígérgetünk semmit. Nem hívunk senkit közénk. Családunk organikusan épül és alakul. Az Isten által elrendelt úton haladunk, nem erőltetünk semmit. Sőt, igazából ezt a havilapot is magunknak, vármegyéseknek írjuk, nem nézve az előfizetők számát. Ha csak tízen fizetnek elő rá, akkor is kiadjuk, mert az eszmei tisztázás, és ezáltal az igazság melletti elköteleződés soha nem felesleges. Nem az a kérdés, hogy hányan és kik olvassák ezt a lapot, hanem az, hogy kik írnak bele? Kik képesek áldozatot hozni a mai, végtelenül elanyagiasodott világban? Kik azok, akik képesek egyszerre, egy cél irányába mozdulni?

Nem tudjuk, hogy meddig jutunk. Nincsen semmink a kardjainkon kívül. Két kard: hit és cselekvés. Külső és belső. Fegyelem és szeretet. Falanxot alkotunk, védjük egymást a modern világgal szemben. A Sátán már mindenhol ott van, már nemcsak a falainkat ostromolja, hanem házon belül is megjelent. Számos csalódást, hitehagyást okozott már: kiben higgyünk, kiben bízzunk, kit kövessünk, mit csináljunk?! A mai ember tanácstalan, magányos, és nem látja a fényt. Minden hanyatlik, romlik, minden lángokban áll. Ez a korszellem, ez a mi világátélésünk. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben találtunk egymásra, erősítettük meg a HVIM nagy családját, és hoztuk létre a hozzánk tartozó intézményeket. Ez az intézményi háló bővül most egy újabb bástyával, a Duo Gladii havilappal. Szövetségesekre leltünk a romok között bolyongva. Olyanokra, akik ugyanúgy gondolkoznak, ugyanúgy éreznek és tudják, hogy mi a hagyomány, mit kellene restaurálni. A hogyanra keressük a választ és az erőt gyűjtjük a cselekvéshez. (…)

Egy harcos gondolatai: Méltatás és buzdítás (részlet)

Fontos, hogy mi valós politikai teljesítményeket, valódi eredményeket teszünk közzé, nem politikai marketingből adunk magunkról hírt – akkor, amikor a cenzúra hagyja ezt. Kónyi-Kiss Botond testvérünk kiváló munkát végez országosan is alelnökként, de amit Székesfehérváron véghez visz az egyedülálló, és példaként áll az egész vármegyés közösség előtt. Akár ki is lehetne tenni a teljes hazafias közösség kirakatába.

Székesfehérvári tevékenységünk, Botond kitartó küzdelme a legjobb példa arra, hogy igenis lehet mit csinálni. Össze kell szervezni a körülöttünk lévőket, és menetelni előre! Országos szintű 1956-os és Becsület napi megemlékezések után sikeresen helyreállítottuk az Ereklyés Országzászlót, majd bejutottunk a közgyűlésbe és váratlanul a megyei döntéshozásba is a szövetségeseink révén, illetve azóta is megkerülhetetlen szereplői vagyunk a helyi politikai életnek. Ez kész csoda, hiszen hányszor hallottuk, hogy „nem lehet csinálni semmit”…

A cenzúrát, az elnyomást, az elhallgatást és az üldözést megszoktuk. Ez az a légkör, ahol felnőttünk, és amiben megedződtünk. Az már önmagában is eredmény, hogy ilyen ellenséges világban tudunk még bármit is tenni a közéletben, mikor mindenhol csak árulás, érdekpolitizálás és háttéralku van. Már csak úgy lehet előrébb jutni, ha valamelyik nagyobb pártnak behódolsz, vagy egy nagyhatalom szálláscsinálójának elszegődsz. Csak úgy kerülsz be a hírekbe, ha erre egy láthatatlan hatalom engedélyt ad – sőt a tevékenységedet is megrendelik -, ilyenkor bármilyen kis eredmény felér egy győzelemmel. Ezek a tettek szívből, vármegyés lélekből születnek meg. Nem pénzért, nem átláthatatlan és kusza, kicsinyes személyes érdekek mentén szerveződött meg a Székesfehérvári Ellenállás, ahogy az egész vármegyés testvériségünk sem. Látszik, hogy a Szentlélek munkálkodik.

Nagyfokú autonómia, önálló akarat jellemzi a székesfehérváriak küzdelmét, és ezért külön örülök, hogy lényegében nincs közöm a székesfehérvári diadalmenethez, csak messziről nézem Botondék tevékenységét. Hogyha mindenki ennyire szorgalmas, öntevékeny és kreatív lenne, akkor már régen miénk lenne újra az ország.

Ezért további küzdelemre buzdítalak Titeket, vármegyés testvérek. Legyetek kitartóak, hűségesek és autonómok! Ne várjatok másra, ne várjatok senkire, csak menjetek előre összekapaszkodva! Szándékosan fogalmazok úgy, mint egy kívülálló. Lehet, hogy most én buzdítalak Titeket, de saját magatokban kell megszületnie a nagybetűs Vármegyésnek. Olyanná kell válnotok, aki képes önállóan is, külső ingerek nélkül harcolni, aki képes diadalt aratni egyedül is a világ felett, és aki szembeszáll egymaga is a sötétséggel.

Hiszem, hogy mozgalmunkat Isten vezeti. Szent László bárdja és Szent Mihály pusztítja a Sátán szolgáit. (…)

A Duo Gladii havilap facebook-oldala.

A teljes tartalom a Duo Gladii decemberi számában érhető el.
November 30-áig elő lehet rá fizetni.

(Duo Gladii – Szent Korona Rádió)

Egy fogalom szimbolikája: Duo Gladii – Két Kard