Az érettségizőkre is áldást kérünk az Istennel a Hazáért imacsoport e heti fohászában

Íme az Istennel a Hazáért imacsoport május 4 – május 10. között mondott imája. Fontos hogy megköszönjük az isteni gondviselés feltétel nélküliségét és hogy amikor imádkozunk Jézus Krisztusnál nem süket fülekre találunk. Az imacsoport linkje.

Örökkévaló Istenünk, Mennyei Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Köszönjük, hogy nem nekünk kell könyörögnünk azért, hogy hallgass meg minket, hanem Te bátorítasz, biztatsz, sőt sokszor parancsolod, hogy jöjjünk Hozzád, és Neked mondjuk el mindazt, ami bennünk van. Köszönjük, hogy aki Hozzád jön, az nem süket fülekre talál, hogy Te minden Hozzád hangzó kiáltásra és imádságra válaszolsz. Legyen a Te igéd egész éven át a mi lábaink szövétneke és ösvényünk világossága, s taníts meg minket egyszerű gyermeki hittel imádkozni. Add, hogy meglegyen az imádság helye, alkalma az életünkben, és azt semmi se szoríthassa ki. Hálát adunk neked, hogy a nehéz időkben is utat mutatsz nekünk. Köszönjük a bizonyosságot, hogy te mindig és mindenhol velünk vagy, rád bízhatjuk az életünket. Ez erősíthet bennünket a hétköznapi életben, de most külön kérünk, ezt a meggyőződést helyezd azok szívére is, akik a mostani járvány idején erejükön felül teljesítenek, helyt állnak vagy közvetlen néznek farkasszemet a betegséggel, a magánnyal. Szabadíts meg minket minden aggodalmaskodástól, kicsinyhitűségtől. Kérünk, add kezünkbe az imádság fegyverét, és taníts meg azt helyesen forgatni. Dicsőítünk téged azért, mert ilyen eszköze az ördögnek nincs. Kérünk téged, taníts minket a te akaratodat teljesítenünk, mert te vagy Istenünk, és a te jó Lelked vezérelje az imádságainkat is, a cselekedeteinket is. Eléd hozzuk mindazt a szükségünket, vágyunkat, aminek a teljesedését akár már ma szeretnénk, hogy megadjad. És szeretnénk őszintén utána tenni, Atyánk: mindazáltal mindig minden úgy legyen, ahogy azt te akarod, mert a te akaratod jobb, mint a miénk. Mert a te akaratod az egyedül jó akarat. Így imádkozunk most hazánkért, a döntéshozók bölcsességért, a betegek gyógyulásáért és az érettségizőkért.

Ámen!

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Ámen!

(64 – Szent Korona Rádió)

Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)