Szűz Máriát köszöntik a Szombathelyi Egyházmegye családjai (videó)

A családellenes, egyházellenes propagandának üzenjük: nem adjuk fel! Lélekemelő videót tettek közzé az ország nyugati részéről, melyben többek közt kisgyermekek is fohászkodnak a lorettói litániával a Szűzanyához. Köszönjük, hogy vannak még családok, akik a keresztényi erkölcsre nevelik gyermekeiket.

A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága egy különleges vállalkozásba kezdett, melyben 51 család és a családreferens atyák vettek részt. A Szűzanya köszöntésére hívnak mindannyiunkat különösen ebben a vészterhes időben. Az imádságot Dr. Székely János püspök atya és Brenner József atya – Boldog Brenner János testvére – zárja le. A videó biztatásként szolgál és közös imára hív mindenkit. Fontos azonban, hogy törekedjünk az online felületeket kerülve fizikailag is olyan környezetben imádkozni, mely méltónak találtatik arra, például egy házi oltár előtt.

Lorettói litánia szövege:

Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze – Könyörögj érettünk!

Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya – Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja – Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz – Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka – Könyörögj érettünk!
Lelki edény – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony – Könyörögj érettünk!

Mária aranyház – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője – Könyörögj érettünk!
Próféták királynője – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője – Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője – Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő – Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője – Könyörögj érettünk!
Családok királynője – Könyörögj érettünk!
Béke királynője – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya – Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!

Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek
örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges
közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi
Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

(Szent Korona Rádió)


Nemzetipolo.hu – 23 éve, tisztán magyar alapanyagokból készült hazafias ruházat
– A Szent Korona Rádió támogatója (X)

Az Istennel a Hazáért imacsoport e heti fohásza a templom rácsaitól szállt az égbe

80 éve hunyt el Bangha Béla, a jezsuita “sajtóapostol”